Hektaş Aktor

Hektaş Aktor

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 500 g/l Imazalil

Formulasyon : Emülsiyon konsantre (EC)

Ambalaj : 100 ml, 250 ml
Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

Koruyucu tedavi edici özellikte sistemik bir fungisittir. Ergesterol biyosentezi inhibitörüdür.

Uygulama Şekli

Sebzelerde kurşuni küf (Domates, Patlıcan (Sera), Biber (Sera)): Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Uygulamalar 15 gün arayla yapılmalıdır.

Domates erken yaprak yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 15 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Turunçgillerde mavi küf çürüklüğü: Uygulamalar hasattan önce veya hasattan sonra yapılmalıdır. Hasattan önce yapılacak uygulamalarda son uygulama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilmelidir. Uygulamalarda tüm meyve yüzeyinin kaplanmasına dikkat edilmelidir.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

ÜRÜN ADI BİTKİ ADI ETMEN ADI KULLANMA DOZU SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Hektaş Aktor Turunçgiller
Mavi küf çürüklüğü (Penicillium italicum)
400 ml / 100 L su 3 gün
Hektaş Aktor Patlıcan
Sebzelerde kurşuni küf (Botrytis cinerea)
30 ml / 100 L su 3 gün
Hektaş Aktor Domates
Kurşuni küf
30 ml / 100 L su 3 gün
Hektaş Aktor Domates
Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)
30 ml / 100 L su 3 gün
Hektaş Aktor Biber
Sebzelerde kurşuni küf (Botrytis cinerea)
30 ml / 100 L su 3 gün

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Aktif Madde

500 g/l Imazalil

Formulasyon

Emülsiyon konsantre (EC)

Ambalaj

100 ml, 250 ml

Bitki Adı

Biber, Domates, Patlıcan, Turunçgiller

Etmen Adı

Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani), Kurşuni küf, Mavi küf çürüklüğü (Penicillium italicum), Sebzelerde kurşuni küf (Botrytis cinerea)