HEKTAMEC® P.O. %0.5

HEKTAMEC® P.O. %0.5

Kategori : Antiparazitler

Ürün Grubu : Hayvan Sağlığı

Hayvan Türü : Sığır

Ticari Takdim Şekli : 500 ml HDPE beyaz (naturel) ölçekli şişelerde, PP tıpalı ve HDPE beyaz folyolu kapaklı şekilde kutusuz olarak satışa sunulmaktadır.

Etkin Madde : 5 mg/ml ivermektin

Kategoriler: ,

Açıklama

Kullanım Şekli

HEKTAMEC-P.O. %0.5 Dökme Çözeltisi, renksiz ya da açık sarı renkte, berrak yağlı görünümlü bir çözeltidir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLARI

HEKTAMEC-P.O. %0.5 Dökme Çözeltisi, sığırlarda aşağıda belirtilen parazitlerden kaynaklanan enfeksiyonların sağaltım ve korunmasında kullanılır.
Gastro-intestinal nematodlar: Ostertagia ostertagi (erginler ve inhibe larvalar dahil 4.dönem larvalar), Haemonchus placei (erginler ve 4.dönem larvalar), Trichostrongylus axei (erginler ve 4.dönem larvalar), Trichostrongylus colubriformis (erginler ve 4.dönem larvalar), Cooperia spp. (erginler ve 4.dönem larvalar), Oesophagostomum radiatum (erginler ve 4.dönem larvalar), Strongyloides papillosus (erginler)
Akciğer kıl kurtları: Dictyocaulus viviparus (erginler ve 4.dönem larvalar)
Nokra etkeni (paraziter evre): Hypoderma bovis, Hypoderma Lineatum
Bitler: Haematopinus eurysternus, Solenopotes capillatus, Damalinia bovis
Uyuz etkenleri: Sarcoptes scabei var. bovis, Chorioptes bovis. Ürün, Chrioptes bovis’te enfestasyon azaltmak amacıyla kullanılabilir, tam bir eliminasyon geçekleşmeyebilir.
HEKTAMEC-P.O. %0.5 Dökme Çözelti, önerilen dozlarda kullanıldığında, tedaviden sonra Trichostrongylus axei ve Cooperia spp. için 14.güne kadar, Ostertagia ostertagi ve Oesophagostomum radiatum için 21.güne kadar ve Dictyocaulus viviparus (akciğer kurdu) için 28.güne kadar etkilidir.
Ayrıca tedaviden itibaren 35 güne kadar boynuz sineği (Haematobia irritans) için de kontrol sağlar.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

HEKTAMEC-P.O. %0.5 Dökme Çözeltisi 0.5 mg/kg canlı ağırlık olacak şekilde 1 ml/10 kg canlı ağırlık dozunda kullanılır. Plastik şişenin kapağı açılır, şişe hafifçe sıkılarak üstteki bölmeye çözeltinin dolması sağlanır. Daha sonra hayvanın cidago bölgesinden başlayarak kuyruk sokumuna kadar dökerek uygulanır.

Canlı Ağırlık Doz
50-100 kg 10 ml
101-150 kg 15 ml
151-200 kg 20 ml
201-250 kg 25 ml
251-300 kg 30 ml
301-350 kg 35 ml
351-400 kg 40 ml

 

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

– Göç sırasında Medulla spinalis içine girmiş bulunan Hypoderma bovis larvalarının ölümü sonucunda parezis, parapleji şekillendiğine ve keza, Hypoderma lineatum larvalarının ölümü sonucunda da özefagus felcine bağlı salivasyon ve sekonder timpani görüldüğüne dair bazı klinik müşahedeler mevcuttur. Nokra mücadelesi için, Nokra Sineği mevsiminin bitimini takiben uygulama yapılması tercih edilmelidir.
– Hangi parazit söz konusu olursa olsun, paraziter mücadelenin başarılı olabilmesi için uygulamanın sürüdeki bütün hayvanları kapsaması şarttır.
– Ahır besisine alınan sığırlarda besiye girişte bir defa Hektamec-P.O. %0.5 Dökme Çözelti uygulaması genellikle yeterlidir.
– İlk defa meraya çıkan genç hayvanlara, meraya çıkışı takip eden 3’üncü, 8’inci ve 13’üncü haftalarda olmak üzere 3 uygulama yapıldığında o yılın mera mevsiminde en iyi sonuçlar alınabilir.
– Islak ve/veya çamur/dışkı ile kirlenmiş kıl veya deri üzerine uygulanmamalıdır. Uygulamadan sonraki 2 saat içerisinde yağmur yağması ürünün etkinliğinin düşmesine sebep olabilir. Hasarlı deriye, kabuklu lezyonlara veya diğer lezyonlara uygulanmamalıdır.
– Tedavi edilen hayvanlar tedavi sırasında suyollarından ve yüzey sularından uzak tutulmalıdır.
– Sığırlarda Ostertagia ostertagi’de ivermektine karşı direnç bildirilmiştir. Bu nedenle, ürünün kullanımında lokal epidemiyolojik veriler dikkate alınmalıdır.
– Direnç gelişimi riskini artıracağı ve sonuçta tedavinin etkisiz kalmasına neden olacağı için aşağıdaki uygulamalardan kaçınılmalıdır:
– Uzun bir süre boyunca aynı gruptaki antelmintiklerin çok sık ve tekrarlı kullanımı
– Canlı ağırlığının yanlış belirlenmesi, ürünün yanlış uygulanması veya dozlama cihazının kalibre edilmemiş olması gibi nedenlerle düşük doz verilmesi.
– Antelmintiklere karşı direnç gelişimi şüphesi olduğunda uygun testler yapılarak (örn. Fekal yumurta sayımı redüksiyon testi) daha fazla araştırılmalıdır. Testlerin sonuçları kesin bir şekilde belirli bir antelmintiğe karşı direnç gelişimi olduğunu gösteriyorsa başka bir antelmintik sınıfına ait farklı bir etki mekanizması olan ilaç kullanılmalıdır.

Ek bilgi

Ürün Grubu

Hayvan Sağlığı

Hayvan Türü

Sığır

Ticari Takdim Şekli

500 ml HDPE beyaz (naturel) ölçekli şişelerde, PP tıpalı ve HDPE beyaz folyolu kapaklı şekilde kutusuz olarak satışa sunulmaktadır.

Etkin Madde

5 mg/ml ivermektin

Canlı Ağırlık

101-150 kg, 151-200 kg, 201-250 kg, 251-300 kg, 301-350 kg, 351-400 kg, 50-100 kg

Doz

10 ml, 15 ml, 20 ml, 25 ml, 30 ml, 35 ml, 40 ml