HEKTAFLOX® %10

HEKTAFLOX® %10

Kategori : Antibakteriyel

Ürün Grubu : Hayvan Sağlığı

Farmasotik Şekli : Enjeksiyonluk Çözelti

Hayvan Türü : Kuzu, koyun, buzağı, dana-düve, sığır

Ticari Takdim Şekli : Karton kutu içinde 100 ml ve 250 ml’lik amber renkli Tip 2 cam şişelerde, gri bromobutil tıpa ve mavi flip off kapaklı şekilde satışa sunulmaktadır.

Etkin Madde : 100 mg/ml Enrofloksasin

Açıklama

Kullanım Şekli

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLARI:

Sığır ve koyunlarda Gram negatif, Gram pozitif bakterilerle Mycoplasma’ların oluşturduğu hastalıkların tedavisinde kullanılır.
Salmonella enfeksiyonları: Koyun Salmonella enteritisi ve abortusu, sığırlarda gastroenteritis
Pasteurella enfeksiyonları: Koyun ve sığır pasteurellosu
Kolibasillosis enfeksiyonları: Kuzu ve buzağı septisemileri, ishali
Mycoplasma enfeksiyonları: Sığırların bulaşıcı pleuropneumoniası, koyun bulaşıcı agalaksi enfeksiyonları HEKTAFLOX %10 şap ve diğer viral hastalıklar sırasında oluşan enrofloksasin’e duyarlı bakteriyel komplikasyonlarda da kullanılmaktadır.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde HEKTAFLOX %10 Enj. Çöz.’nin tavsiye edilen farmakolojik dozu 2.5 mg/kg canlı ağırlık/gün olup pratik dozu günlük 40 kg canlı ağırlık için 1 ml‘dir. Ürün kas içi (IM), deri altı (SC) veya damar içi (IV) olarak uygulanır. Tedavi üç gün boyunca devam eder.

Detaylı Tablo Bilgisi

Pratik olarak uygulama dozları şöyledir:

HAYVAN TÜRÜ CANLI AĞIRLIK HEKTAFLOX %10 (2.5 m/kg)
Kuzu 20 kg 0.5 ml
Koyun 40 kg 1 ml
Buzağı 100 kg 2.5 ml
Dana-Düve 200 kg 5 ml
Sığır 400 kg 10 ml

Ek bilgi

Ürün Grubu

Hayvan Sağlığı

Farmasotik Şekli

Enjeksiyonluk Çözelti

Hayvan Türü

Buzağı, Dana-Düve, Koyun, Kuzu, Sığır

Canlı Ağırlık

100 kg, 20 kg, 200 kg, 40 kg, 400 kg

Ticari Takdim Şekli

Karton kutu içinde 100 ml amber rengi Tip II cam şişelerde sunulmuştur. Gri brombutil standard tıpa ve mavi flip-off kapaklıdır.

Etkin Madde

100 mg/ml Enrofloksasin