HEKTAFLOX® %20

HEKTAFLOX® %20

Kategori : Oral Antibakteriyel

Ürün Grubu : Hayvan Sağlığı

Açıklama

Özellikler

BİLEŞİMİ

Hektaflox %20 Oral Çözelti; berrak sarımsı renkte, kokusuz, akışkan bir çözelti olup her ml’sinde 200 mg enrofloksasin baz içerir. Koruyucu olarak benzil alkol bulunmaktadır.

Kullanım Şekli

KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI

Etçi tavuk ve hindilerde enrofloksasine duyarlı bakterilerden kaynaklanan enfeksiyonların sağıltımında kullanılır. Bu kapsamda etçi tavukda Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae, Avibacterium paragallinarum, Pasteurella multocida, Escherichia coli ve etçi hindilerde Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae, Pasteurella multocida, Escherichia coli etmenlerine bağlı enfeksiyonlar ile viral hastalıkların sekonder bakteriyel etmenlerden kaynaklanan enfeksiyonlarında endikedir.

 

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde; Etçi tavuklarda ve hindilerde günlük 10 mg/kg canlı ağırlık dozunda içme suyuna karıştırılarak enfeksiyonun şiddetine göre birbirini izleyen 3-5 gün boyunca verilir. Miks enfeksiyonlar ve kronik progresif formlarda ise birbirini izleyen 5 gün boyunca uygulanmalıdır.  Eğer 2-3 gün içinde herhangi bir klinik iyileşme sağlanamazsa duyarlılık testinin sonucuna göre alternatif antibakteriyel tedavi göz önünde bulundurulmalıdır.

Tedavi süresince gereken günlük ürün miktarı (ml) aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Toplam kanatlı hayvan sayısı × Ortalama vücut ağırlığı (kg) × 0.05 = Günlük toplam hacim (ml)

Pratik Doz tablosu

Kanatlı ortalama canlı ağırlığı Hektaflox %20 miktarı (1000 kanatlı hayvan) Hektaflox %20 miktarı (5000 kanatlı hayvan) Hektaflox %20 miktarı (10000 kanatlı hayvan)
100 g 5 ml 25 ml 50 ml
500 g 25 ml 125 ml 250 ml
2 kg 100 ml 500 ml 1000 ml
4 kg 200 ml 1000 ml 2000 ml

Verilen dozun tamamının tüketildiğinden her zaman emin olunmalıdır. İlaçlı su, her gün taze olarak ve hayvanlara verilmeden hemen önce hazırlanmalıdır.

Tedavi süresince içme suyu ilaçlanmalı ve hayvanların başka bir su kaynağından su içmelerine izin verilmemelidir. Az doz uygulamaktan kaçınmak için hayvanların vücut ağırlığı mümkün olduğu kadar doğru hesaplanmalıdır. Düzgün ilaçlamanın sağlanması için pompalama sistemleri sürekli olarak kontrol edilmelidir. Tedaviye başlamadan önce su sistemi boşaltılmalı ve ilaçlı su ile doldurulmalıdır.

Diğer Bilgiler

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.); Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen tavuklar 7 gün, hindiler 13 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için yumurta elde edilen hindi ve tavuklarda kullanılmaz. Yarkalarda yumurtlama periyodundan 14 gün önceden itibaren kullanılmaz.

 

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

2.5 litre ürün içeren beyaz renkli HDPE şişelerde ve alüminyum folyolu HDPE kapaklı şekilde kutusuz olarak satışa sunulmaktadır.