Hektafermin

Hektafermin

Kategori : Herbisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 500 g/l 2,4-D asite eşdeğer dimethyl amin tuzu

Formulasyon : Suda çözünen konsantre (SL)

Ambalaj : 17 l, 10 l, 5l, 1l

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

HEKTAFERMİN yabancı otların hızlı geliştiği dönemde kullanıldığında en iyi sonuç alınır. Sıcaklığın 10-12 °C’den düşük olması halinde uygulama yapmayınız. HEKTAFERMİN adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup O,4 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için HEKTAFERMİN‘in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup O,4 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

Uygulama Şekli

HEKTAFERMİN yabancı otların hızlı geliştiği dönemde kullanıldığında en iyi sonuç alınır. Sıcaklığın 10-12 °C’den düşük olması halinde uygulama yapmayınız.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılmalıdır.

Detaylı Tablo Bilgisi

Ürün Adı Bitki Adı Yabancı Ot Adı Kullanma dozu
Hektafermin Mısır
Yabani turp (Raphanus raphanistrum)
200 ml / da Çıkış sonrası uygulanır. Mısırlar 2 – 4 yapraklı devrede olmalıdır.
Hektafermin Mısır
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
200 ml / da Çıkış sonrası uygulanır. Mısırlar 2 – 4 yapraklı devrede olmalıdır.
Hektafermin Mısır
Sirken (Chenopodium album)
200 ml / da Çıkış sonrası uygulanır. Mısırlar 2 – 4 yapraklı devrede olmalıdır.
Hektafermin Mısır
kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)
200 ml / da Çıkış sonrası uygulanır. Mısırlar 2 – 4 yapraklı devrede olmalıdır.
Hektafermin Mısır
Eşek marulu (Sonchus arvensis)
200 ml / da Çıkış sonrası uygulanır. Mısırlar 2 – 4 yapraklı devrede olmalıdır.
Hektafermin Mısır
Bozot (Heliotropium europaeum)
200 ml / da Çıkış sonrası uygulanır. Mısırlar 2 – 4 yapraklı devrede olmalıdır.
Hektafermin Hububat
Yemlik (Tragopogon buphthalmoides)
160 ml / da kardeşlenme dönemi başlangıcında, 200 ml /da kardeşlenme dönemi sonunda, 300 ml / da Karadeniz bölgesinde geç dönemde Polikültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir.
Hektafermin Hububat
Yavşan otu (Veronica persica)
160 ml / da kardeşlenme dönemi başlangıcında, 200 ml /da kardeşlenme dönemi sonunda, 300 ml / da Karadeniz bölgesinde geç dönemde Polikültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir.
Hektafermin Hububat
Yabani turp (Raphanus raphanistrum)
160 ml / da kardeşlenme dönemi başlangıcında, 200 ml /da kardeşlenme dönemi sonunda, 300 ml / da Karadeniz bölgesinde geç dönemde Polikültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir.
Hektafermin Hububat
Yabani tere (Cardaria draba )
160 ml / da kardeşlenme dönemi başlangıcında, 200 ml /da kardeşlenme dönemi sonunda, 300 ml / da Karadeniz bölgesinde geç dönemde Polikültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir.
Hektafermin Hububat
Yabani mürdümük (Lathyrus aphaca)
160 ml / da kardeşlenme dönemi başlangıcında, 200 ml /da kardeşlenme dönemi sonunda, 300 ml / da Karadeniz bölgesinde geç dönemde Polikültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir.
Hektafermin Hububat
Yabani karanfil (Dianthus anatolicus)
160 ml / da kardeşlenme dönemi başlangıcında, 200 ml /da kardeşlenme dönemi sonunda, 300 ml / da Karadeniz bölgesinde geç dönemde Polikültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir.
Hektafermin Hububat
Yabani hindiba (Cichorium intybus)
160 ml / da kardeşlenme dönemi başlangıcında, 200 ml /da kardeşlenme dönemi sonunda, 300 ml / da Karadeniz bölgesinde geç dönemde Polikültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir.
Hektafermin Hububat
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
160 ml / da kardeşlenme dönemi başlangıcında, 200 ml /da kardeşlenme dönemi sonunda, 300 ml / da Karadeniz bölgesinde geç dönemde Polikültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir.
Hektafermin Hububat
Yabani fig (Vicia spp.)
160 ml / da kardeşlenme dönemi başlangıcında, 200 ml /da kardeşlenme dönemi sonunda, 300 ml / da Karadeniz bölgesinde geç dönemde Polikültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir.
Hektafermin Hububat
Yabani ebegümeci (Malva sylvestris)
160 ml / da kardeşlenme dönemi başlangıcında, 200 ml /da kardeşlenme dönemi sonunda, 300 ml / da Karadeniz bölgesinde geç dönemde Polikültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir.
Hektafermin Hububat
Yabani dikenli marul (Lactuca scariola)
160 ml / da kardeşlenme dönemi başlangıcında, 200 ml /da kardeşlenme dönemi sonunda, 300 ml / da Karadeniz bölgesinde geç dönemde Polikültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir.
Hektafermin Hububat
Yabani çivit otu (Isatis tinctoria)
160 ml / da kardeşlenme dönemi başlangıcında, 200 ml /da kardeşlenme dönemi sonunda, 300 ml / da Karadeniz bölgesinde geç dönemde Polikültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir.
Hektafermin Hububat
Turna gagasi (Geranium spp.)
160 ml / da kardeşlenme dönemi başlangıcında, 200 ml /da kardeşlenme dönemi sonunda, 300 ml / da Karadeniz bölgesinde geç dönemde Polikültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir.
Hektafermin Hububat
Taşkesen otu (Buglossoides arvensis)
160 ml / da kardeşlenme dönemi başlangıcında, 200 ml /da kardeşlenme dönemi sonunda, 300 ml / da Karadeniz bölgesinde geç dönemde Polikültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir.
Hektafermin Hububat
Taş yoncası (Melilotus indica)
160 ml / da kardeşlenme dönemi başlangıcında, 200 ml /da kardeşlenme dönemi sonunda, 300 ml / da Karadeniz bölgesinde geç dönemde Polikültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir.
Hektafermin Hububat
Tarla köpek papatyası (Anthemis arvensis)
160 ml / da kardeşlenme dönemi başlangıcında, 200 ml /da kardeşlenme dönemi sonunda, 300 ml / da Karadeniz bölgesinde geç dönemde Polikültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir.
Hektafermin Hububat
Tarla düğün çiçeği (Ranunculus arvensis)
160 ml / da kardeşlenme dönemi başlangıcında, 200 ml /da kardeşlenme dönemi sonunda, 300 ml / da Karadeniz bölgesinde geç dönemde Polikültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir.
Hektafermin Hububat
Tarla atkuyruğu (Equisetum arvense)
160 ml / da kardeşlenme dönemi başlangıcında, 200 ml /da kardeşlenme dönemi sonunda, 300 ml / da Karadeniz bölgesinde geç dönemde Polikültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir.
Hektafermin Hububat
Sütleğen (Euphorbia microsphaera)
160 ml / da kardeşlenme dönemi başlangıcında, 200 ml /da kardeşlenme dönemi sonunda, 300 ml / da Karadeniz bölgesinde geç dönemde Polikültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir.
Hektafermin Hububat
Sürüncü çan çiçeği (Campunula rapunculoides)
160 ml / da kardeşlenme dönemi başlangıcında, 200 ml /da kardeşlenme dönemi sonunda, 300 ml / da Karadeniz bölgesinde geç dönemde Polikültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir.
Hektafermin Hububat
Sirken (Chenopodium album)
160 ml / da kardeşlenme dönemi başlangıcında, 200 ml /da kardeşlenme dönemi sonunda, 300 ml / da Karadeniz bölgesinde geç dönemde Polikültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir.
Hektafermin Hububat
Sığır dili (Anchusa leptopylla)
160 ml / da kardeşlenme dönemi başlangıcında, 200 ml /da kardeşlenme dönemi sonunda, 300 ml / da Karadeniz bölgesinde geç dönemde Polikültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir.
Hektafermin Hububat
Sarı taş yoncası (Melilotus officinails)
160 ml / da kardeşlenme dönemi başlangıcında, 200 ml /da kardeşlenme dönemi sonunda, 300 ml / da Karadeniz bölgesinde geç dönemde Polikültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir.
Hektafermin Hububat
Sarı mum çiçeği (Cerinthe minor)
160 ml / da kardeşlenme dönemi başlangıcında, 200 ml /da kardeşlenme dönemi sonunda, 300 ml / da Karadeniz bölgesinde geç dönemde Polikültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir.
Hektafermin Hububat
Pitrak (Turgenia latifolia)
160 ml / da kardeşlenme dönemi başlangıcında, 200 ml /da kardeşlenme dönemi sonunda, 300 ml / da Karadeniz bölgesinde geç dönemde Polikültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir.
Hektafermin Hububat
Pelemir (Cephalaria syriaca )
160 ml / da kardeşlenme dönemi başlangıcında, 200 ml /da kardeşlenme dönemi sonunda, 300 ml / da Karadeniz bölgesinde geç dönemde Polikültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir.
Hektafermin Hububat
Papatya (Anthemis spp.)
160 ml / da kardeşlenme dönemi başlangıcında, 200 ml /da kardeşlenme dönemi sonunda, 300 ml / da Karadeniz bölgesinde geç dönemde Polikültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir.
Hektafermin Hububat
Mürdümük (Lathyrus spp.)
160 ml / da kardeşlenme dönemi başlangıcında, 200 ml /da kardeşlenme dönemi sonunda, 300 ml / da Karadeniz bölgesinde geç dönemde Polikültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir.
Hektafermin Hububat
Muhabbet çiçeği (Reseda lutea)
160 ml / da kardeşlenme dönemi başlangıcında, 200 ml /da kardeşlenme dönemi sonunda, 300 ml / da Karadeniz bölgesinde geç dönemde Polikültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir.
Hektafermin Hububat
Kuş otu (Stellaria media)
160 ml / da kardeşlenme dönemi başlangıcında, 200 ml /da kardeşlenme dönemi sonunda, 300 ml / da Karadeniz bölgesinde geç dönemde Polikültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir.
Hektafermin Hububat
Karamuk (Agrostemma githago)
160 ml / da kardeşlenme dönemi başlangıcında, 200 ml /da kardeşlenme dönemi sonunda, 300 ml / da Karadeniz bölgesinde geç dönemde Polikültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir.
Hektafermin Hububat
Kanavcı otu (Adonis spp.)
160 ml / da kardeşlenme dönemi başlangıcında, 200 ml /da kardeşlenme dönemi sonunda, 300 ml / da Karadeniz bölgesinde geç dönemde Polikültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir.
Hektafermin Hububat
Kanarya otu (Senecio vernalis)
160 ml / da kardeşlenme dönemi başlangıcında, 200 ml /da kardeşlenme dönemi sonunda, 300 ml / da Karadeniz bölgesinde geç dönemde Polikültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir.
Hektafermin Hububat
Kan damlası (Adonis flammea)
160 ml / da kardeşlenme dönemi başlangıcında, 200 ml /da kardeşlenme dönemi sonunda, 300 ml / da Karadeniz bölgesinde geç dönemde Polikültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir.
Hektafermin Hububat
Hazeran (Consolida anthoroidea)
160 ml / da kardeşlenme dönemi başlangıcında, 200 ml /da kardeşlenme dönemi sonunda, 300 ml / da Karadeniz bölgesinde geç dönemde Polikültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir.
Hektafermin Hububat
Hakiki sahtere (Fumaria officinalis)
160 ml / da kardeşlenme dönemi başlangıcında, 200 ml /da kardeşlenme dönemi sonunda, 300 ml / da Karadeniz bölgesinde geç dönemde Polikültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir.
Hektafermin Hububat
Güneş Dikeni (Centaurea solstitialis)
160 ml / da kardeşlenme dönemi başlangıcında, 200 ml /da kardeşlenme dönemi sonunda, 300 ml / da Karadeniz bölgesinde geç dönemde Polikültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir.
Hektafermin Hububat
Gelincik (Papaver rhoeas)
160 ml / da kardeşlenme dönemi başlangıcında, 200 ml /da kardeşlenme dönemi sonunda, 300 ml / da Karadeniz bölgesinde geç dönemde Polikültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir.
Hektafermin Hububat
Fare kulaklı boynuz otu (Cerastium perfoliatum)
160 ml / da kardeşlenme dönemi başlangıcında, 200 ml /da kardeşlenme dönemi sonunda, 300 ml / da Karadeniz bölgesinde geç dönemde Polikültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir.
Hektafermin Hububat
Fare kulağı (Anagallis arvensis)
160 ml / da kardeşlenme dönemi başlangıcında, 200 ml /da kardeşlenme dönemi sonunda, 300 ml / da Karadeniz bölgesinde geç dönemde Polikültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir.
Hektafermin Hububat
Çoban değneği (Polygonum aviculare)
160 ml / da kardeşlenme dönemi başlangıcında, 200 ml /da kardeşlenme dönemi sonunda, 300 ml / da Karadeniz bölgesinde geç dönemde Polikültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir.
Hektafermin Hububat
Çoban çantası (Capsella bursa pastoris)
160 ml / da kardeşlenme dönemi başlangıcında, 200 ml /da kardeşlenme dönemi sonunda, 300 ml / da Karadeniz bölgesinde geç dönemde Polikültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir.
Hektafermin Hububat
Bülbül otu (Sisymbrium officinale)
160 ml / da kardeşlenme dönemi başlangıcında, 200 ml /da kardeşlenme dönemi sonunda, 300 ml / da Karadeniz bölgesinde geç dönemde Polikültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir.
Hektafermin Hububat
Ballıbaba (Lamium amplexicaule)
160 ml / da kardeşlenme dönemi başlangıcında, 200 ml /da kardeşlenme dönemi sonunda, 300 ml / da Karadeniz bölgesinde geç dönemde Polikültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir.
Hektafermin Hububat
Avrupa dönbabası (Erodium hoefftianum)
160 ml / da kardeşlenme dönemi başlangıcında, 200 ml /da kardeşlenme dönemi sonunda, 300 ml / da Karadeniz bölgesinde geç dönemde Polikültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir.
Hektafermin Hububat
Arap baklası (Vaccaria pyramidata)
160 ml / da kardeşlenme dönemi başlangıcında, 200 ml /da kardeşlenme dönemi sonunda, 300 ml / da Karadeniz bölgesinde geç dönemde Polikültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir.
Hektafermin Hububat
Anadolu sahteresi (Fumaria kralikii)
160 ml / da kardeşlenme dönemi başlangıcında, 200 ml /da kardeşlenme dönemi sonunda, 300 ml / da Karadeniz bölgesinde geç dönemde Polikültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir.
Hektafermin Hububat
Ak hindiba (Chondrilla juncea)
160 ml / da kardeşlenme dönemi başlangıcında, 200 ml /da kardeşlenme dönemi sonunda, 300 ml / da Karadeniz bölgesinde geç dönemde Polikültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir.
Hektafermin Hububat
Adi sahtere (Fumaria vaillantii)
160 ml / da kardeşlenme dönemi başlangıcında, 200 ml /da kardeşlenme dönemi sonunda, 300 ml / da Karadeniz bölgesinde geç dönemde Polikültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir.

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Aktif Madde

500 g/l 2,4-D asite eşdeğer dimethyl amin tuzu

Formulasyon

Suda çözünen konsantre (SL)

Bitki Adı

Hububat, Mısır

Etmen Adı

Adi sahtere (Fumaria vaillantii), Ak hindiba (Chondrilla juncea), Anadolu sahteresi (Fumaria kralikii), Arap baklası (Vaccaria pyramidata), Avrupa dönbabası (Erodium hoefftianum), Ballıbaba (Lamium amplexicaule), Bozot (Heliotropium europaeum), Bülbül otu (Sisymbrium officinale), Çoban çantası (Capsella bursa pastoris), Çoban değneği (Polygonum aviculare), Esek marulu (Sonchus arvensis), Fare kulağı (Anagallis arvensis), Fare kulaklı boynuz otu (Cerastium perfoliatum), Gelincik (Papaver rhoeas), Güneş Dikeni (Centaurea solstitialis), Hakiki sahtere (Fumaria officinalis), Hazeran (Consolida anthoroidea), Kan damlası (Adonis flammea), Kanarya otu (Senecio vernalis), Kanavcı otu (Adonis spp.), Karamuk (Agrostemma githago), kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus), Kuş otu (Stellaria media), Muhabbet çiçeği (Reseda lutea), Mürdümük (Lathyrus spp.), Papatya (Anthemis spp.), Pelemir (Cephalaria syriaca), Pitrak (Turgenia latifolia), Sarı mum çiçeği (Cerinthe minor), Sarı taş yoncası (Melilotus officinails), Sığır dili (Anchusa leptopylla), Sirken (Chenopodium album), Sürüncü çan çiçeği (Campunula rapunculoides), Sütleğen (Euphorbia microsphaera), Tarla atkuyruğu (Equisetum arvense), Tarla düğün çiçeği (Ranunculus arvensis), Tarla köpek papatyası (Anthemis arvensis), Taş yoncası (Melilotus indica), Taşkesen otu (Buglossoides arvensis), Turna gagasi (Geranium spp.), Yabani çivit otu (Isatis tinctoria), Yabani dikenli marul (Lactuca scariola), Yabani ebegümeci (Malva sylvestris), Yabani fig (Vicia spp.), Yabani hardal (Sinapis arvensis), Yabani hindiba (Cichorium intybus), Yabani karanfil (Dianthus anatolicus), Yabani mürdümük (Lathyrus aphaca), Yabani tere (Cardaria draba), Yabani turp (Raphanus raphanistrum), Yavşan otu (Veronica persica), Yemlik (Tragopogon buphthalmoides)