HEKTADOKS® 75

HEKTADOKS® 75

Kategori : Oral Antibakteriyel

Ürün Grubu : Hayvan Sağlığı

Açıklama

Özellikler

BİLEŞİMİ

HEKTADOKS 75 Oral Çözelti Tozu, beyazımsı- açık sarı renkte ince bir toz olup, 1 g’ında 750 mg doksisikline eşdeğer doksisiklin hiklat içermektedir.

Kullanım Şekli

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLARI

Buzağılarda ve kanatlılarda (hindi ve tavuk) duyarlı mikroorganizmaların meydana getirdiği enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Bu kapsamda başlıca; CRD, Kolibasillozis, Mikoplazmozis, bronkopnömoni ve enteritislerde endikedir.

 

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU      

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Doksisilinin tüm türler için farmakolojik dozu 10-20 mg/kg canlı ağırlıktır. Suda kolayca eriyebildiğinden içme suyuna katılarak uygulanır.

Buzağılara; 75 kg canlı ağırlığa 1-2 gram HEKTADOKS 75 Oral Çözelti Tozu bir miktar içme suyu ile karıştırılarak verilir. Buzağılarda günlük doz ikiye bölünerek 12 saat ara ile içirilmelidir. Tedaviye 2-5 gün süre ile devam edilmelidir.

Tavuk ve hindilere; 750 kg ağırlığa 10-20 gram HEKTADOKS 75 Oral Çözelti Tozu içme suyuna karıştırılarak verilir. Uygulamadan 2-3 saat önce hayvanların susuz bırakılması önerilir. İlaçlı su her gün taze olarak hazırlanmalıdır. Tedaviye 5 gün süreyle devam edilmelidir.

Diğer Bilgiler

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s); Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra tavuklar 5, hindiler 12, buzağılar 7 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için yumurta elde edilen kanatlılarda kullanılmaz. İnsan tüketimi için süt elde edilen sığırlarda kullanılmaz. Yumurtlayan tavuklarda yumurtlama döneminin başlangıcına 4 hafta kaladan itibaren kullanılmamalıdır.

 

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

1 kg ürün içeren beyaz renkli HDPE kavanozlarda, beyaz HDPE tapalı ve beyaz HDPE kapaklı şekilde kutusuz olarak satışa sunulmaktadır.