HEKTADOKS® 20

HEKTADOKS® 20

Kategori : Oral Antibakteriyel

Ürün Grubu : Hayvan Sağlığı

Açıklama

Özellikler

BİLEŞİMİ

HEKTADOKS 20 Oral Çözelti, sarı-kahverengi renkte berrak bir çözelti olup beher ml’de 200 mg doksisikline eşdeğer doksisiklin hiklat içermektedir.

Kullanım Şekli

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLARI

Kanatlılarda (hindi ve tavuk) duyarlı mikroorganizmaların meydana getirdiği enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Bu kapsamda başlıca; CRD, Kolibasillozis, Mikoplazmazis, bronkopnömoni ve enteritislerde endikedir.

 

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Doksisilinin tüm türler için farmakolojik dozu 10-20 mg/kg canlı ağırlıktır. Hastalığın şiddetine göre tedaviye 3-5 gün devam edilir.

Hayvan türü Pratik doz Farmakolojik  doz Uygulama yolu
Hindi

Tavuk

50 ml /1000 kg c.a /gün 10 mg doksisiklin / kg c.a /gün Oral yolla, içme suyuna katılarak
100 ml /1000 kg c.a /gün 20 mg doksisiklin / kg c.a /gün

 

Buna göre HEKTADOKS 20, 0.5 ml ilaç 1 litre içme suyuna olacak şekilde 1 kg canlı ağırlığında 1000 adet hayvan için 100 ml HEKTADOKS 20, 200 litre içme suyuna katılır.

İlaçlı su günlük olarak hazırlanmalı ve 24 saatte bir değiştirilmelidir. İlaçlı su tüketimi hayvanların klinik durumuna bağlıdır. Gereken dozun sağlanması için, doksisiklin konsantrasyonu buna göre ayarlanmalıdır.

Diğer Bilgiler

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s); Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen tavuklar 4 gün ve hindiler 6 gün geçmeden kesime gönderilmemelidirler. Yumurtası insan tüketimine sunulan kanatlılarda kullanılmamalıdır.  Yumurtlayan tavuklarda yumurtlama döneminin başlangıcına 4 hafta kaladan itibaren kullanılmamalıdır.

 

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

2.5 litre ürün içeren beyaz renkli HDPE şişelerde ve alüminyum folyolu HDPE kapaklı şekilde kutusuz olarak satışa sunulmaktadır.