HEKPLAN® 20 SP

HEKPLAN® 20 SP

Kategori : İnsektisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : %20 Acetamiprid

Formulasyon : Suda Çözünen Toz (SP)

Ambalaj : 100 g, 400 g, 800 g, 1 kg

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

Sistemik etkilidir. Uygulamadan kısa süre sonra bitki bünyesine geçer ve etkisini 14 ila 21 gün korur.

Pamukta pamuk yaprakbitine karşı fide döneminde seyreltmeden sonra %50 bulaşık fide, tarla döneminde ise 1 yaprakta ortalama 25 yaprakbiti saptandığında uygulama yapılmalıdır.

Pamukta yaprakpirelerine karşı sürveylerde 50 da’lık pamuk tarlası 4 bölüme ayrılır. Her bölümden rastgele seçilen bitkilerin ana gövdesine ait alt, orta ve üst kısmından alınan 1’er adet olmak üzere toplam 25 yaprağın tamamındaki yaprakpireleri sayılır. Bu şekilde tüm alanda toplam 100 yaprakta yaprak başına ortalama zararlı sayısı tespit edilir. Yaprak başına ortalama 10 adet yaprakpiresi saptandığında uygulama yapılmalıdır.

Pamukta tütün beyazsineğine karşı beyazsinek yoğunluğu dikkate alındığında yaprak başına 10 larva+pupa bulunduğunda mücadeleye başlanmalıdır.

Tütünde şeftali yaprakbitine karşı bir yaprakta ortalama 25 adet nimf+ergin görüldüğünde uygulamaya geçilmelidir. Fide döneminde zararlı görülünce uygulama yapılır.

Patateste patates böceğine karşı günlük ortalama sıcaklık 14-15 °C’ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Bununla birlikte yapılan araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu %20 oranındaki zarar, bitki tarafından tolere edilebilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak %40’a kadar çıkmaktadır.

Domates, biber (sera), hıyar (sera), kornişon (sera) ve patlıcanda (sera) tütün beyazsineği ve sera beyazsineğine karşı beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Antepfıstığında antepfıstığı psillidine karşı haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında, ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Elmada elma yeşil yaprakbitine karşı vejetasyon süresince 100 sürgünde 15 bulaşık sürgün görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Karpuzda şeftali yaprakbitine karşı tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir, bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinden tesadüfi olarak birer yaprak koparılır. Karpuz gibi büyük yapraklı bitkilerde bir yaprağa düşen yaprakbiti sayısı 10-20 adet ise uygulamaya başlamak gerekir.

Kirazda kiraz siyah yaprakbitine karşı mart-ekim ayları arasında bir ağaçta 7 adet bulaşık dal bulunduğunda uygulama yapılır.

Narda nar yaprakbitine karşı tomurcuklar patladıktan sonra ağaç başına ortalama 10 sürgün bulaşıksa mücadeleye karar verilir.

Narda nar beyazsineğine karşı uygulama zamanının tespiti amacıyla, ilkbaharda mayıs ayı başı itibari ile etek dallardaki yaprakların alt yüzeyleri kontrol edilerek sayımlar yapılır. Yumurta, larva ve pupa sayılarının toplamı yaprak başına 10 ve üzeri ise uygulamaya karar verilir. Nar beyazsineğine karşı nar bahçelerinde uygulama için gerekli olan yoğunluğa Akdeniz Bölgesinde genel olarak mayıs ayının ikinci yarısında ulaşmaktadır. Fakat bu dönemde nar bitkisi tam çiçeklenme döneminde olduğu için uygulamalar haziran ayının ilk yarısı gibi yapılmalıdır. Bu dönemde yapılacak tek uygulama zararlı ile mücadelede yeterlidir.

Şeftalide şeftali yaprakbitine karşı çiçek tomurcuklarının belirmesinden, popülasyonun 3/4’ü kanatlı forma dönüşünceye değin 50 ağaçta 7 bulaşık dala rastlanıldığında uygulama yapılmalıdır.

Armutta armut psillidine karşı kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülmeye başlandığı, sürgünlerin %15’ten fazlasında bulaşma görülmeye başlandığı, tatlımsı madde akıntısı başlamadığı ve doğal düşmanların fazla bulunmadığı zamanda bir uygulama yeterli olabilir.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve Dönemi Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Pamuk Pamuk yaprakbiti

(Aphis gossypii)

10 g/da (nimf, ergin)
Yaprakpireleri

(Empoasca decipiens,

Asymmetrasca decedens)

10 g/da (nimf, ergin)
Tütün beyazsineği

(Bemisia tabaci)

40 g/da (larva, ergin)
Patates Patates böceği

(Leptinotarsa decemlineata)

6 g/da (larva, ergin) 7 gün
Domates

(Tarla)

Tütün beyazsineği

(Bemisia tabaci)

30 g/da (larva, ergin) 3 gün
Domates

(Sera)

Tütün beyazsineği

(Bemisia tabaci)

30 g/100 L su (larva, ergin) 3 gün
Sera beyazsineği

(Trialeurodes vaporariorum)

Antepfıstığı Antepfıstığı psillidi
(Agonoscena pistaciae)
20 g/100 L su (ergin, nimf) 7 gün
Patlıcan

(Sera)

Tütün beyazsineği

(Bemisia tabaci)

30 g/100 L su (larva, ergin) 1 gün
Sera beyazsineği

(Trialeurodes vaporariorum)

Elma Elma yeşil yaprakbiti

(Aphis pomi)

20 g/100 L su (ergin, nimf) 14 gün
Hıyar

(Sera)

Tütün beyazsineği

(Bemisia tabaci)

30 g/100 L su (larva, ergin) 3 gün
Sera beyazsineği

(Trialeurodes vaporariorum)

Kornişon

(Sera)

Tütün beyazsineği

(Bemisia tabaci)

30 g/100 L su (larva, ergin) 3 gün
Sera beyazsineği

(Trialeurodes vaporariorum)

Tütün Şeftali yaprakbiti

(Myzus persicae)

10 g/da (nimf, ergin) 10 gün
Karpuz Şeftali yaprakbiti

(Myzus persicae)

25 g/da (nimf, ergin) 7 gün
Biber (Sera) Tütün beyazsineği

(Bemisia tabaci)

30 g/100 L su (larva, ergin) 3 gün
Sera beyazsineği

(Trialeurodes vaporariorum)

30 g/100 L su (larva, ergin)
Şeftali yaprakbiti

(Myzus persicae)

25 g/100 L su (nimf, ergin)
Kiraz Kiraz siyah yaprakbiti

(Myzus cerasi)

25 g/100 L su (nimf, ergin) 7 gün
Nar Nar yaprakbiti

(Aphis punicae)

20 g/100 L su (nimf, ergin) 14 gün
Nar beyazsineği

(Siphoninus phillyreae)

20 g/100 L su (larva)
Şeftali Şeftali yaprakbiti

(Myzus persicae)

25 g/100 L su (nimf, ergin) 14 gün
Armut Armut psillidi

(Cacopsylla pyri)

25 g/100 L su (nimf, ergin) 14 gün