HEKMİLİN® 48 SC

HEKMİLİN® 48 SC

Kategori : İnsektisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 480 g/l Diflubenzuron

Formulasyon : Süspansiyon Konsantre (SC)

Ambalaj : 250 ml

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

Armut psillidi: Kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların tamamının açılıp, ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülmeye başladığı ve sürgünlerin %15’den fazlasında bulaşma görüldüğünde ilaçlama yapılır.

Elma içkurdu: Elma içkurdu’na yapılacak ilaçlamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Elma ağkurdu: Bahçeyi temsil edecek 100 yaprak buketinde epidermis içine girmiş veya ağ örmüş 4 larva kümesi varsa ilaçlama yapılır.

Elmada Armut yaprak galerigüvesi: Her ağaçtan 20 adet olmak üzere 5 ağaçtan, belirlenen yerlerden yaprak alınıp canlı larva sayılmalıdır. Yaprak başına 4 veya daha fazla larva varsa uygulama yapılmalıdır.

Pamukta pamuk yaprakkurduna karşı 10-15 adımda bir bitki olmak üzere toplam 25 bitkinin yaprak, tarak, çiçek ve kozaları kontrol edilir. Bitki başına 0.5 larva veya 25 bitkide 2 yumurta paketi veya 2 yeni açılmış yumurta paketi görüldüğünde uygulamaya karar verilir.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Karışım yapmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Armut Armut psillidi

(Cacopsylla pyri)

25 ml+50 ml Yayıcı Yapıştırıcı

(Hektovet) /100 L su

14 gün
Elma Elma içkurdu

(Cydia pomonella)

20 ml/100 L su 14 gün
Elma ağkurdu

(Yponomeuta malinellus)

20 ml/100 L su
* Armut yaprak galerigüvesi

(Leucoptera scitella)

20 ml/100 L su
Pamuk Pamuk yaprakkurdu

(Spodoptera littoralis)

30 ml/da 14 gün

* Elma içkurduna karşı mücadele yapılan bahçelerde ayrıca galeri güvesine karşı ilaçlamaya gerek yoktur.