HEKMİLİN® 48 SC

HEKMİLİN® 48 SC

Kategori : İnsektisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 480 g/l Diflubenzuron

Formulasyon : Süspansiyon Konsantre (SC)

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Kullanım Şekli

Armut psillidi: Kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların tamamının açılıp, ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülmeye başladığı ve sürgünlerin %15’den fazlasında bulaşma görüldüğünde ilaçlama yapılır.
Elma içkurdu: Elma içkurdu’na yapılacak ilaçlamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Elma ağkurdu: Bahçeyi temsil edecek 100 yaprak buketinde epidermis içine girmiş veya ağ örmüş 4 larva kümesi varsa ilaçlama yapılır.

Elmada Armut yaprak galerigüvesi: Her ağaçtan 20 adet olmak üzere 5 ağaçtan, belirlenen yerlerden yaprak alınıp canlı larva sayılmalıdır. Yaprak başına 4 veya daha fazla larva varsa uygulama yapılmalıdır.

Pamukta pamuk yaprakkurduna karşı 10-15 adımda bir bitki olmak üzere toplam 25 bitkinin yaprak, tarak, çiçek ve kozaları kontrol edilir. Bitki başına 0.5 larva veya 25 bitkide 2 yumurta paketi veya 2 yeni açılmış yumurta paketi görüldüğünde uygulamaya karar verilir.

Diğer Bilgiler

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:
Hekmilin 48 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 15 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Hekmilin 48 SC’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 15 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Karışım yapmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

* Elma içkurduna karşı mücadele yapılan bahçelerde ayrıca galeri güvesine karşı ilaçlamaya gerek yoktur.

Ürün Adı Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
HEKMİLİN® 48 SC Pamuk
Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis)
30 ml/da 14 gün
HEKMİLİN® 48 SC Elma
elma içkurdu (Cydia pomonella)
20 ml/100 L su 14 gün
HEKMİLİN® 48 SC Elma
Elma ağ kurdu (Yponomeuta malinellus)
20 ml/100 L su 14 gün
HEKMİLİN® 48 SC Elma
Armut yaprak galeri güvesi (Leucoptera scitella) *
20 ml/100 L su 14 gün
HEKMİLİN® 48 SC Armut
Armut psillidi (Cacopsylla pyri)
25 ml+50 ml Yayıcı Yapıştırıcı (Hektovet) /100 L su 14 gün

Ek bilgi

Aktif Madde

480 g/l Diflubenzuron

Bitki Adı

Armut, Elma, Pamuk

Etmen Adı

Armut psillidi (Cacopsylla pyri), Armut yaprak galeri güvesi (Leucoptera scitella), Elma ağ kurdu (Yponomeuta malinellus), elma içkurdu (Cydia pomonella), Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis)

Formulasyon

Süspansiyon Konsantre (SC)

Ürün Grubu

Bitki Koruma