Hekcap 50 F

Hekcap 50 F

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 500 g/l Captan

Formulasyon : Süspansiyon konsantre (SC)

Ambalaj : 1 lt
Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

Kontak etkili koruyucu bir fungisittir.

Uygulama Şekli

Bağ mildiyö: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar 1. bitki koruma ürününün süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile uygulama yapılır.

Domates erken yaprak yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir.

Elma karalekesi:
1.ilaçlama: Çiçek gözleri kabardığı dönemde (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2.ilaçlama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3.ilaçlama: Çiçek taç yaprakları %70-80 döküldüğünde

4.ve diğer ilaçlamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ilaçların etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

Kayısı yaprak delen:
1.ilaçlama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,
2. ilaçlama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde),
3.ilaçlama: Meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken yapılmalıdır.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Alkali karakterli ve yağlı bitki koruma ürünleri ile karıştırılmamalıdır. Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırmadan önce bir ön karışım denemesi yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

ÜRÜN ADI BİTKİ ADI ETMEN ADI KULLANMA DOZU SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Hekcap 50 F Kayısı
Sert Çekirdekli Meyvelerde Yaprak Delen (Wilsonomyces carpophilus)
300 ml / 100 l su 7 gün
Hekcap 50 F Elma
Karaleke (Venturia inaequalis)
150 ml / 100 l su 3 gün
Hekcap 50 F Domates
Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)
300 ml / 100 l su 7 gün
Hekcap 50 F Bağ*
Mildiyö (Plasmopara viticola)
300 ml / 100 l su 3 gün

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Aktif Madde

500 g/l Captan

Formulasyon

Süspansiyon Konsantre (SC)

Ambalaj

1 lt

Bitki Adı

Bağ*, Domates, Elma, Kayısı

Etmen Adı

Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani), Karaleke (Venturia inaequalis), Mildiyö (Plasmopara viticola), Sert Çekirdekli Meyvelerde Yaprak Delen (Wilsonomyces carpophilus)