HAWK® 25 EC

HAWK® 25 EC

Kategori : İnsektisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 25 g/L Beta-cyfluthrin

Formulasyon : Emülsiyon Konsantre (EC)

Ambalaj : 500 ml, 1 L

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

Süne: Süne tarlalara indikten sonra tarlalarda bazı sayımlar ve değerlendirmeler yapılır. Bunun sonucunda kimyasal mücadeleye karar verilir.

Hububat hortumluböceği: Topraktan çıkıştan 10 gün sonra (Sapa kalkma dönemi) ilaçlama yapılır.

Patates böceğine karşı günlük ortalama sıcaklık 14-15 °C’ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de, böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Bununla birlikte, yapılan araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu % 20 oranındaki zarar, bitki tarafından tolere edilebilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak % 40’a kadar çıkmaktadır.

Antepfıstığı psillidine karşı haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Mısır koçankurduna ve mısır kurduna karşı ilk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.

Soyada pamuk çizgili yaprakkurduna karşı 3 m sıra uzunluğunda 6 larva veya yeni açılmış 2 yumurta paketi bulunduğunda mücadeleye geçilmelidir.

Zeytin güvesi: Zararlının çiçek dölünde ilaçlama tavsiye edilmemektedir. Ancak ürünün az olduğu yıllarda mevsim başına yaprak ve yeni sürgünlerde % 10’dan fazla zarar görüldüğünde, çiçek dölünde ilk kelebeklerin yakalanmasından 7-10 gün sonra çiçek dölüne bir ilaçlama yapılır. Tercihen sadece meyve dölüne karşı ilaçlama yapılmalıdır. Kontrol edilen mercimek büyüklüğündeki meyvelerin % 10’unda canlı “yumurta+larva” olduğunda ilaçlama yapılır.

Zeytin sineğine karşı: Meyvelerin yumurta koyma olgunluğuna geldiği dönemde vuruk sayımları yapılarak, yeterli vuruk ve tuzaklarda yakalanan Zeytin sineği ergin sayısında artış görülmesi halinde kimyasal mücadele yapılmalıdır.

Zeytin Karakoşniline karşı: Uygulama zamanı aktif larva çıkışına göre saptanır. Bu amaçla ilaçlama yapılacak bahçelerde, bahçeyi temsil edecek sayıda ağacın 4 yönünden 20-25 cm uzunluğundaki sürgünler üzerinde bulunan, o yıla ait yumurtalı dişiler kontrol edilerek, yumurtadan aktif larva çıkışı saptanır. Yumurtaların % 50 sinin açıldığı devrede birinci, % 90’ının açıldığı devrede ise ikinci uygulama yapılır.

Domateste şeftali yaprakbitine karşı tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir koparılan 20-40 yaprakta yaprak başına ortalama 10-20 adet zararlı görüldüğünde uygulama yapılır. Bununla birlikte parazitoit ve predatörler gözlenerek, uygulamalara karar vermeden önce faydalıların etkinliği dikkate alınmalıdır.

Elmada yeşil yaprakbiti: Vejetasyon süresi boyunca 100 sürgünden 15’inde bulaşıklık olursa ilaçlama yapılmalıdır.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Alkali özellikteki bitki koruma ürünleriyle kullanılmaz. Ancak diğer bitki koruma ürünleri ile karışım yapmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve Dönemi Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Hububat Süne

(Eurygaster spp.)

50 ml/da

1-3 yaş, 4-5 yaş nimf ve yeni nesil ergin

14 gün
Hububat hortumluböceği

(Pachytychius hordei)

30 ml/da     Larva 14 gün
Patates Patates böceği

(Leptinotarsa decemlineata)

50 ml/da     Ergin,larva 14 gün
Antepfıstığı Antepfıstığı psillidi

(Agonoscena pistaciae)

20 ml/100 L su  Ergin, nimf 14 gün
Mısır Mısır koçankurdu

(Sesamia spp.)

75 ml/da     Larva

(15 gün ara ile 3 ilaçlama)

(Yumurta ilk tespit edildiğinde ilaçlamaya başlanır.)

14 gün
Mısır kurdu

(Ostrinia nubilalis)

75 ml/da     Larva

(15 gün ara ile 3 ilaçlama)

(Yumurta ilk tespit edildiğinde ilaçlamaya başlanır.)

14 gün
Soya Pamuk çizgili yaprakkurdu

(Spodoptera littoralis)

150 ml/da   Larva 14 gün
Zeytin Zeytin karakoşnili

(Saissetia oleae)

50 ml/100 L su  Larva, ergin 14 gün
Zeytin sineği

(Bactrocera oleae)

30 ml/100 L su  Larva 14 gün
Zeytin güvesi

(Prays oleae)

25 ml/100 L su  Larva 14 gün
Domates Şeftali yaprakbiti

(Myzus persicae)

50 ml/100 L su  Nimf, ergin 14 gün
Elma Elma yeşil yaprakbiti

(Aphis pomi)

30 ml/100 L su  Nimf, ergin 14 gün