Hawk 25 EC

Kategori : İnsektisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 25 g/l Beta-cyfluthrin

Formulasyon : EC (Emülsiyon konsantre)

Ambalaj : 1lt, 500 ml

Etiket Bilgisi
Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

Sentetik piretroid sınıfından olup, ani ve uzun süre etkili bir insektisittir. Geniş etki alanına sahiptir.

Uygulama Şekli

Süne: Süne tarlalara indikten sonra tarlalarda bazı sayımlar ve değerlendirmeler yapılır. Bunun sonucunda kimyasal mücadeleye karar verilir.

Hububat hortumluböceği: Topraktan çıkıştan 10 gün sonra (Sapa kalkma dönemi) ilaçlama yapılır.
Antepfıstığı psillidine karşı haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Zeytin karakoşniline karşı: Uygulama zamanı aktif larva çıkışına göre saptanır, bu amaçla ilaçlama yapılacak bahçelerde, bahçeyi temsil edecek sayıda ağacın dört yönünden 20-25 cm uzunluğundaki sürgünler üzerinde bulunan, o yıla ait yumurtalı dilşiler kontrol edilerek yumurtadan aktif larva çıkışı saptanır. Yumurtaların %50’sinin açıldığı devrede 1., %90’nının açıldığı devrede ise 2. uygulama yapılır.

Zeytin sineğine karşı: Meyvelerin yumurta koyma olgunluğuna geldiği dönemde vuruk sayımları yapılarak, yeterli vuruk ve tuzaklarda yakalanan Zeytin sineği ergin sayısında artış görülmesi halinde kimyasal mücadele yapılmalıdır.

Zeytin güvesi: Zararlının çiçek dölünde ilaçlama tavsiye edilmemektedir. Ancak ürünün az olduğu yıllarda mevsim başına yaprak ve yeni sürgünlerde % 10’dan fazla zarar görüldüğünde, çiçek dölünde ilk kelebeklerin yakalanmasından 7-10 gün sonra çiçek dölüne bir ilaçlama yapılır. Tercihen sadece meyve dölüne karşı ilaçlama yapılmalıdır. Kontrol edilen mercimek büyüklüğündeki meyvelerin %10’unda canlı “yumurta+larva” olduğunda ilaçlama yapılır.
Domateste şeftali yaprakbitine karşı tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir koparılan 20-40 yaprakta yaprak başına ortalama 10-20 adet zararlı görüldüğünde uygulama yapılır. Bununla birlikte parazitoit ve predatörler gözlenerek, uygulamalara karar vermeden önce faydalıların etkinliği dikkate alınmalıdır.

Elmada yeşil yaprakbiti: Vejetasyon süresi boyunca 100 sürgünden 15’inde bulaşıklık olursa ilaçlama yapılmalıdır.
Mısır koçankurduna ve mısır kurduna karşı ilk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.
Soyada pamuk çizgili yaprakkurduna karşı 3 metre sıra uzunluğunda 6 larva veya yeni açılmış 2 yumurta paketi bulunduğunda mücadeleye geçilmelidir.
Patates Böceğine Karşı; Günlük ortalama 14-15°C’ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemde rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. 1. döle karşı uygulama yapılacakca, bitkilerde ilk olgun larvalar (4. dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. 2. döle uygulama yapılması ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de, böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Bununla birlikte, yapılan araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu %20 oranındaki zarar, bitki tarafından tolere edilebilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak %40’a kadar çıkmaktadır.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Alkali özellikteki bitki koruma ürünleriyle kullanılmaz. Ancak diğer bitki koruma ürünleri ile karışım yapmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Ürün Adı Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Hawk 25 EC Zeytin
Zeytin sineği (Bactrocera oleae)
30 ml/100 lt.su, larva 14 gün
Hawk 25 EC Zeytin
Zeytin karakoşnili (Saissetia oleae)
50 ml/100 lt.su, larva-ergin 14 gün
Hawk 25 EC Zeytin
Zeytin güvesi (Prays oleae)
25 ml/100 lt.su, larva 14 gün
Hawk 25 EC Soya Fasulyesi
Çizgili yaprakkurdu (Spodoptera exiqua)
150 ml/da, larva 14 gün
Hawk 25 EC Patates
Patates Böceği (Leptinotarsa decemlineata)
50 ml/da, ergin-larva 14 gün
Hawk 25 EC Mısır
Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis)
75 ml/da, larva (15 gün ara ile 3 ilaçlama yumurta ilk tespit edildiğinde ilaçlamaya başlanır) 14 gün
Hawk 25 EC Mısır
Mısır koçan kurdu (Sesamia nonagrioides)
75 ml/da, larva (15 gün ara ile 3 ilaçlama yumurta ilk tespit edildiğinde ilaçlamaya başlanır) 14 gün
Hawk 25 EC Hububat
Süne (Eurygaster integriceps)
50 ml/da 1-3 yaş, 4-5 yaş nimf ve yeni nesil ergin 14 gün
Hawk 25 EC Hububat
Hububat hortumlu böcek (Pachytychius hordei)
30 ml/da, larva 14 gün
Hawk 25 EC Elma
Elma yeşil yaprak biti (Aphis pomi)
30 ml/100 lt.su, nimf-ergin 14 gün
Hawk 25 EC Domates
Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae)
50 ml/100 lt.su, nimf-ergin 14 gün
Hawk 25 EC Antepfıstığı
Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae)
20 ml/100 lt.su, ergin-nimf 14 gün

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Aktif Madde

25 g/l Beta-cyfluthrin

Formulasyon

EC (Emülsiyon konsantre)

Ambalaj

1lt, 500 ml

Bitki Adı

Antepfıstığı, Domates, Elma, Hububat, Mısır, Patates, Soya Fasulyesi, Zeytin

Etmen Adı

Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae), Çizgili yaprakkurdu (Spodoptera exiqua), Elma yeşil yaprak biti (Aphis pomi), Hububat Hortumlu böceği (Pachytychius hordei), Mısır koçan kurdu (Sesamia nonagrioides), Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis), Patates Böceği (Leptinotarsa decemlineata), Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae), Süne (Eurygaster spp.), Zeytin güvesi (Prays oleae), Zeytin karakoşnili (Saissetia oleae), Zeytin sineği (Bactrocera oleae)