Gremlin

Kategori : İnsektisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 150 g/l Indoxacarb

Formulasyon : Süspansiyon konsantre (SC)

Ambalaj : 500 ml, 100 ml

Etiket Bilgisi
Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

Gremlin® akıcı konsantre formülasyonunda bağ, pamuk, mısır, domates,biber, elma ve fındıkta zararlılarla mücadelede kullanılan mide ve değme etkili bir insektisittir. Zararlı larvalarının her döneminde etkilidir.

Gremlin® böceklerde sinir hücrelerinde sodyum kanallarını tıkayarak etki eder ve uygulamadan çok kısa bir süre sonra zararlının beslenme ve diğer faaliyetleri durur veya çok azalır. 24 ila 60 saat içinde de zararlılar ölür.

Gremlin® uygulamasından sonra bitki üzerinde ilaç kurumasından sonra yağan yağışlardan etkilenmez, uygulamayı tekrarlamaya gerek kalmaz.

Uygulama Şekli

Fındık kurduna karşı: meyvelerin mercimek iriliğine geldiği dönemde yapılan kontrollerde 10 ocakta 2’den fazla fındık kurdu görülmesi durumunda uygulama yapılır.
Pamukta yeşilkurta karşı: rastgele seçilen 3 metre sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek Yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 metrelik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.
Pamukta Pamuk Yaprak Kurduna karşı: 10-15 adımda 1 bitki olmak üzere toplam 25 bitkinin yaprak, tarak, çiçek ve kozaları kontrol edilir. Btki başına 0,5 larva veya 25 bitkide 2 yumurta paketi veya 2 yeni açılmış yumurta paketi görüldüğünde uygulamaya karar verilir.
Mısır kurdu ve Mısır koçankurduna karşı: ilk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.
Biberde yeşilkurta karşı alana köşegenler yönünden girilip, alanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.
Elma iç kurduna karşı; yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.
Domateste, yeşilkurta karşı: tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.
Domateste pamuk yaprakkurdu köşegenler yönünde yürüyerek, 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde zararlı ile mücadele gereklidir. Uygulama larvalar dağılmadan yapıldığında sonuç daha iyi olacağından uygulama zamanına özen gösterilmelidir.
Bağ salkım güvesine karşı: salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvasit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1.dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15°C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2.dölde 520 gün-derece, 3.dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1.dölde çiçek tomurcuğu, 2.dölde koruk, 3.dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde ilaçlamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Bilinen birçok fungisit ve insektisitlerle karışabilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Ürün Adı Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Gremlin Pamuk
Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)
45 ml / da larva 14 gün
Gremlin Pamuk
Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis)
40 ml / da larva 14 gün
Gremlin Mısır
Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis)
30 ml / da larva 3 gün
Gremlin Mısır
Mısır koçan kurdu (Sesamia nonagrioides)
30 ml / da larva 3 gün
Gremlin Fındık
Fındık kurdu (Curcilio nucum)
45 ml / da ergin 14 gün
Gremlin Elma
Elma iç kurdu
35 ml / 100 L su yumurta, larva 14 gün
Gremlin Domates (tarla)
Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)
40 ml / da Larva 3 gün
Gremlin Domates (sera)
Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis)
35 ml / 100 L su, larva 3 gün
Gremlin Biber (Sera)
Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)
40 ml / 100 L su, larva 3 gün
Gremlin Bağ*
Salkım güvesi (Lobesia botrana)
25 ml / 100 L su yumurta, larva 3 gün (sofralık üzüm), 10 gün (şaraplık üzüm)

Ek bilgi

Aktif Madde

150 g/l Indoxacarb

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Formulasyon

Süspansiyon Konsantre (SC)

Ambalaj

100 ml, 500 ml

Bitki Adı

Bağ*, Biber (Sera), Domates (sera), Domates (tarla), Elma, Fındık, Mısır, Pamuk

Etmen Adı

Elma iç kurdu (Cydia pomonella), Fındık kurdu (Curcilio nucum), Mısır koçan kurdu (Sesamia nonagrioides), Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis), Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis), Salkım güvesi (Lobesia botrana), Yeşilkurt (Heliothis viriplaca)