GENTASAMIX®

GENTASAMIX®

Kategori : Antibakteriyel

Ürün Grubu : Hayvan Sağlığı

Farmasotik Şekli : Enjeksiyonluk Çözelti

Hayvan Türü : Sığır, at, kedi ve köpekler

Ticari Takdim Şekli : Karton kutuda 100 ml ‘lik amber renkli flakonlarda arz edilmektedir.

Etkin Madde : GENTASAMIX Enjeksiyonluk Çözelti, 1 ml‘sinde 100 mg Gentamisin baza eşdeğer Gentamisin sülfat içeren, renksiz ya da açık sarı renkte, berrak çözeltidir.

Açıklama

Kullanım Şekli

GENTASAMIX Enjeksiyonluk Çözelti, sığır, kedi, köpek ve atlarda duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen solunum, sindirim ve ürogenital sistem enfeksiyonları ile, septisemilerde ve diğer yumuşak doku enfeksiyonlarında kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği taktirde;
GENTASAMIX Enjeksiyonluk Çözelti, sığır, at, kedi ve köpeklerde 4 mg/kg canlı ağırlık dozunda kas içi (Kİ) veya deri altı (DA) yolla kullanılır.
Buna göre at ve sığırlarda her 25 kg canlı ağırlık için 1 ml, kedi ve köpeklerde ise 2 kg canlı ağırlık için 0.1 ml uygulanır. Tedaviye ilk gün dozu ikiye bölerek daha sonra günde bir defa olmak üzere 2-3 gün boyunca devam edilir. Kesinlikle doz aşımı yapılmamalıdır, özellikle zayıf ve küçük cüsseli hayvanlarda doz ayarlaması dikkatli yapılmalıdır.

Ek bilgi

Category

Antibacterial

Ürün Grubu

Hayvan Sağlığı

Farmasotik Şekli

Enjeksiyonluk Çözelti

Hayvan Türü

Sığır, at, kedi ve köpekler

Ticari Takdim Şekli

Karton kutu içinde 100 ml amber rengi Tip II cam şişelerde sunulmuştur. Gri brombutil standard tıpa ve mavi flip-off kapaklıdır.

Etkin Madde

GENTASAMIX Enjeksiyonluk Çözelti, 1 ml‘sinde 100 mg Gentamisin baza eşdeğer Gentamisin sülfat içeren, renksiz ya da açık sarı renkte, berrak çözeltidir.