Gauss

Kategori : Bitki Gelişim Düzenleyicileri

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 720 g/L Ethephon + 45 g/L Cyclanilide

Formulasyon : SC (Süspansiyon konsantre)

Ambalaj : 5 L

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Açıklama

Özellikler

Ürün doğru kullanıldığında pamuk kozalarının daha erken açmasını sağlar. Pamuğun verim ve kalitesinde herhangi bir zarar olmaksızın hasat edilmesini sağlar.

Uygulama Şekli

Hektaş Gauss® uygulamasından sonraki 30 gün içerisinde mısır, hububat; 60 gün içerisinde yaprağı yenen sebzeler; 120 gün içerisinde havuç, turp gibi kökü yenen sebzeler ekmeyiniz.

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Önce gereken miktar ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Hazırlanan karışım yarısına kadar suyla dolu ilaçlama aletinin deposuna karıştırılarak ilave edilir. Depo gereken miktar suyla tamamlanarak tekrar karıştırılır ve ilaçlamaya hazır hale getirilir. Aynı gün kullanılacak kadar karışım hazırlayınız. Sulandırılmamış ilaç ekipman üzerine dökülürse kalıcı lekeler bırakabilir, bu gibi durumda bulaşmış kısımları 1 saat içerisinde bol su ile yıkayınız. KULLANIM ŞEKLİ: İyi bir ıslatma için yer aletleriyle 20-30 I su/da kullanılmalıdır. 6-8 saat içerisinde yağmur bekleniyorsa uygulama yapılmamalıdır.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Hektaş Gauss® pamukta koza açtırıcı ve yaprak dökücü olarak hasat öncesi kullanıldığından, uygulama zamanı itibarıyla diğer insektisit ve fungusitler ile karıştırılarak kullanılması gerekmez. Doruk Ultra ile karıştırılarak kullanılabilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Ürün Adı Bitki Adı Fonksiyon Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Gauss Pamuk
Koza açılmasını hızlandırarak erken ve bir defada hasat olanağı sağlamak, yaprak dökümü ile haşatı kolaylaştırmak ve pamuğu makinalı hasada hazırlamak
175 ml/da Teknik olarak tepeye yakın ve hasat edilebilir kozalar olgunlaştığında(bıçakla kolayca kesilemeyecek kadar sert ve kesitte tohum çevresi açık kahverengi olduğunda 7 Gün

Ek bilgi

Aktif Madde

720 g/L Ethephon + 45 g/L Cyclanilide

Ambalaj

5 l

Formulasyon

Süspansiyon Konsantre (SC)

Bitki Adı

Pamuk