Fullspeed

Kategori : Herbisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 40 g/l Nicosulfuron

Formulasyon : Yağ Bazlı Süspansiyon Konsantre (OD)

Ambalaj : 1 l

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

FULLSPEED® mısır tarlalarında sorun olan yıllık ve çok yıllık çimensi otlarla bazı geniş yapraklı yabancı otlara karşı çıkış sonrası kullanılan selektif bir bitki koruma ürünüdür. Uygulamadan hemen sonra yapraklar vasıtasıyla hızla bünyeye alınır, otlarda gelişim durur ve yapraklar kırmızı-mor renge dönüşür. 15-20 gün içinde otlar sararıp kururlar. Kanyaşta rizomları etkiler, yeni sürgün vermesini önler.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve Dönemi Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
 

 

 

 

 

 

 

Mısır

(4-8 yaprak)

Çimensi yabancı otlar 125 ml/da

 

Kardeşlenme öncesi veya kardeşlenme içinde oldukları erken dönemde

(2-6 yaprak)

56 gün
Benekli darıcan

Darıcan

Çatal otu

Yeşil kirpi darı

(Echinochloa colonum)

(Echinochloa crus-galli)

(Digitaria sanguinalis)

(Setaria viridis)

Kanyaş (Sorghum halepense) 125 ml/da

 

Bitki koruma ürününü bünyeye alacak yeterli çıkışlar olduktan sonra

(10-30 cm boyda)

56 gün
Geniş Yapraklı Yabancı Otlar 125 ml/da

 

Gelişimlerinin

2-6 yapraklı oldukları genç dönemlerinde

56 gün
Kırmızı köklü tilkikuyruğu

Sirken

Domuz pıtrağı

Yabani semizotu

(Amaranthus retroflexus)

(Chenopodium album)

(Xanthium strumarium)

(Portulaca oleracea)

Tatlı mısır ve cin mısırda kullanmayınız.

Pıtrağın yoğun olduğu yerlerde Bromoxynil terkipli bitki koruma ürünleriyle karıştırıldığında etki artar (Bromoxynil: 100 ml/da). Ayrıca ayrık (Cynodon dactylon) ve topalak (Cyperus sp.) otlarını da baskı altında tutar.

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Formulasyon

Yağ Bazlı Süspansiyon Konsantre (OD)

Aktif Madde

40 g/I Nicosulfuron

Ambalaj

1 lt

Bitki Adı

Mısır (4-8 yaprak)

Etmen Adı

Benekli darıcan (Echinochloa colonum), Çatal otu (Digitaria sanguinalis), Darıcan (Echinochloa crus galli), Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium), Kanyaş (Sorghum halepense), kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus), Sirken (Chenopodium album), Yabani semizotu (Portulaca oleracea), Yeşil kirpi darı (Setaria viridis)