FORZAVET®

FORZAVET®

Kategori: Antikoksidiyal

Ürün Grubu: Hayvan Sağlığı

Hayvan Türü: Tavuk

Ticari Takdim Şekli: 500 ml, 1000 ml ve 5000 ml’ lik plastik şişelerde kutusuz olarak satışa sunulmaktadır.

Etkin Madde: Her 1 ml’si; 250 mg (221,1 mg baz Amprolyum’a eşdeğer) Amprolyum HCl ve 2 mg Vitamin K3 içerir.

Açıklama

Her 1 ml’si; 250 mg (221,1 mg baz Amprolyum’a eşdeğer) Amprolyum HCl ve 2 mg Vitamin K3 içeren berrak, sarı-koyu sarı, açık kahverengi renkte, akışkan ve suyla her oranda karışabilen oral çözeltidir.

 

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLARI:

Tavuklarda Eimeria tenella ve E. necatrix, E. acervulina, E. maxima, E. Brunetti’den kaynaklanan ince bağırsak, kalın bağırsak ve kör bağırsak koksidiyozis olgularının tedavisi ve koruma amacıyla kullanılır.

 UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU:

Veteriner hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde;

Farmakolojik doz:            Tavuklarda 25-73 mg/kg.C.A. ‘dır.

Pratik doz:                         Sağaltım amacıyla tavuklarda 120-240 mg/L 5-7 gün boyunca uygulanır.

Koruyucu doz olarak:      Tavuklarda 60 mg / L 1-2 hafta süreyle uygulanır.