FORMULA SUPER® 5 EC

FORMULA SUPER® 5 EC

Kategori : Herbisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 50 g/l Quizalofop-p-ethyl

Formulasyon : Emülsiyon Konsantre (EC)

Ambalaj : 250 ml, 1 L, 5 L

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

Bitki koruma ürünü yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu ve hızlı bir gelişme gösterdikleri genç dönemlerinde (Kanyaş için bu dönem yabancı otların 30 cm oldukları dönemdir.) yabancı otların üzerine püskürtülmek sureti ile kullanılır. Uygulamada iyi bir kaplama sağlanmalıdır. Yabancı otların gelişimlerinin çok yavaş olduğu kurak şartlarda ve düşük sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve Dönemi
Bağ * Köpekdişi ayrığı

Kanyaş

(Cynodon dactylon)

(Sorghum halepense)

100 ml/da

Köpekdişi ayrığı 15-20 cm,

kanyaş 2-3 kardeşte iken

Domates Köpekdişi ayrığı

Darıcan

Kanyaş

(Cynodon dactylon)

(Echinochloa crus-galli)

(Sorghum halepense)

100 ml/da

Domatesler 15-20 cm boyda,

yabancı otlar 3-6 yapraklı dönemde,

Çıkış sonrası

Ayçiçeği Tilkikuyruğu

Brom

Köpekdişi ayrığı

Darıcan

Yabani arpa

Yabani darı

Çayır püskülü

Yapışkan darı

Kanyaş

(Alopecurus myosuroides)

(Bromus spp.)

(Cynodon dactylon)

(Echinochloa crus-galli)

(Hordeum spontaneum)

(Panicum spp.)

(Poa spp.)

(Setaria spp.)

(Sorghum halepense)

100 ml/da

Ayçiçeği ve yabancı otların

3-4 yapraklı olduğu dönemde,

Çıkış sonrası

Soğan Darıcan

Yapışkan darı

Kanyaş

(Echinochloa crus-galli)

(Setaria spp.)

(Sorghum halepense)

100 ml/da

Soğan 15-20 cm boyunda,

kanyaş 3-5 yapraklı, darıcan ve yapışkan darı 10-15 cm boyunda iken

Kırmızı mercimek Tilkikuyruğu

Kısır yabani yulaf

Kendi gelen arpa

Kendi gelen buğday

(Alopecurus myosuroides)

(Avena sterilis)

(Hordeum vulgare)

(Triticum aestivum)

75 ml/da

Mercimek 8-12 cm boyda iken, yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönemde

Çıkış sonrası

Ayrık (Elymus repens) 100 ml/da

Mercimek 8-12 cm boyda iken, yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönemde

Çıkış sonrası

Şekerpancarı Tilkikuyruğu

Yabani yulaf

Püsküllü çayır

Darıcan

(Alopecurus myosuroides)

(Avena fatua)

(Bromus tectorum)

(Echinochloa crus-galli)

75-100 ml/da

Yıllık yabancı otlarda düşük, çok yıllık yabancı otlarda yüksek doz uygulanır.

Pamuk Kanyaş (Sorghum halepense) 75-100 ml/da

Tohumdan gelenlerde düşük, rizomdan gelenlerde yüksek doz uygulanır.

Soya fasulyesi Tilkikuyruğu

Köpekdişi ayrığı

Darıcan

Kuşyemi

Yabani darı

Kanyaş

(Alopecurus myosuroides)

(Cynodon dactylon)

(Echinochloa crus-galli)

(Phalaris spp.)

(Panicum spp.)

(Sorghum halepense)

100 ml/da

Yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu devrede

Çıkış sonrası

Kanola Delice (Lolium temulentum) 200 ml/da

Çıkış sonrası

Tilkikuyruğu

Kısır yabani yulaf

Köpekdişi ayrığı

Kuşyemi

Çayır püskülü

Yapışkan darı

Kendi gelen buğday

(Alopecurus myosuroides)

(Avena sterilis)

(Cynodon dactylon)

(Phalaris spp.)

(Poa spp.)

(Setaria spp.)

(Triticum aestivum)

100 ml/da

Çıkış sonrası

Nohut Tilkikuyruğu

Yabani yulaf

Kendi gelen buğday

(Alopecurus myosuroides)

(Avena fatua)

(Triticum aestivum)

75 ml/da

Çıkış sonrası

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.