Formula süper 5 EC

Formula süper 5 EC

Kategori : Herbisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 50 g/l Quizalofop-p-ethyl

Formulasyon : Emülsiyon konsantre (EC)

Ambalaj : 1 l, 5 l, 250 ml

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

Formula Super 5 EC tek ve çok yıllık dar yapraklı yabancı otlara karşı çıkış sonrası kullanılan çok etkili, selektif bir yabancı ot ilacıdır.

Uygulama Şekli

Bitki koruma ürünü yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu ve hızlı bir gelişme gösterdikleri genç dönemlerinde (Kanyaş için bu dönem yabancı otların 30 cm oldukları dönemdir.) yabancı otların üzerine püskürtülmek sureti ile kullanılır. Uygulamada iyi bir kaplama sağlanmalıdır. Yabancı otların gelişimlerinin çok yavaş olduğu kurak şartlarda ve düşük sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

Detaylı Tablo Bilgisi

ÜRÜN ADI BİTKİ ADI YABANCI OT ADI KULLANMA DOZU
Formula süper 5 EC Şekerpancarı
Yabani yulaf (Avena fatua)
75-100 ml/da, Yıllık yabancı otlarda düşük, çok yıllık yabancı otlarda yüksek doz uygulanır.
Formula süper 5 EC Şekerpancarı
Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)
75-100 ml/da, Yıllık yabancı otlarda düşük, çok yıllık yabancı otlarda yüksek doz uygulanır.
Formula süper 5 EC Şekerpancarı
Püsküllü çayır (Bromus tectorum)
75-100 ml/da, Yıllık yabancı otlarda düşük, çok yıllık yabancı otlarda yüksek doz uygulanır.
Formula süper 5 EC Şekerpancarı
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
75-100 ml/da, Yıllık yabancı otlarda düşük, çok yıllık yabancı otlarda yüksek doz uygulanır.
Formula süper 5 EC Soya Fasulyesi
Yabani darı (Panicum spp.)
100 ml/da Yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu devrede, Çıkış sonrası
Formula süper 5 EC Soya Fasulyesi
Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)
100 ml/da Yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu devrede, Çıkış sonrası
Formula süper 5 EC Soya Fasulyesi
Kus yemi (Phalaris spp.)
100 ml/da Yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu devrede, Çıkış sonrası
Formula süper 5 EC Soya Fasulyesi
Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon)
100 ml/da Yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu devrede, Çıkış sonrası
Formula süper 5 EC Soya Fasulyesi
Kanyaş (Sorghum halepense)
100 ml/da Yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu devrede, Çıkış sonrası
Formula süper 5 EC Soya Fasulyesi
Darıcan (Echinochloa crus galli)
100 ml/da Yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu devrede, Çıkış sonrası
Formula süper 5 EC Soğan
Yapışkan darı (Setaria spp.)
100 ml / da, Soğan 15-20 cm boyunda, Kanyaşlar 3-5 yapraklı, Darıcan ve yapışkan darılar 10-15 cm boyunda iken
Formula süper 5 EC Soğan
Kanyaş (Sorghum halepense)
100 ml / da, Soğan 15-20 cm boyunda, Kanyaşlar 3-5 yapraklı, Darıcan ve yapışkan darılar 10-15 cm boyunda iken
Formula süper 5 EC Soğan
Darıcan (Echinochloa crus galli)
100 ml / da, Soğan 15-20 cm boyunda, Kanyaşlar 3-5 yapraklı, Darıcan ve yapışkan darılar 10-15 cm boyunda iken
Formula süper 5 EC Pamuk
Kanyaş (Sorghum halepense)
75-100 ml/da, Tohumdan gelenlerde düşük, Rizomdan gelenlerde yüksek doz uygulanır.
Formula süper 5 EC Nohut
Yabani yulaf (Avena fatua)
75 ml/da Çıkış sonrası
Formula süper 5 EC Nohut
Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)
75 ml/da Çıkış sonrası
Formula süper 5 EC Nohut
Kendi gelen buğday (Triticum aestivum)
75 ml/da Çıkış sonrası
Formula süper 5 EC Kırmızı mercimek
Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)
75 ml/da Mercimek 8-12 cm boyda iken, yabancı otlar 2-4 yapraklı olduğu dönemde, Çıkış sonrası uygulanır.
Formula süper 5 EC Kırmızı mercimek
Kısır yabani yulaf (Avena Sterilis )
75 ml/da Mercimek 8-12 cm boyda iken, yabancı otlar 2-4 yapraklı olduğu dönemde, Çıkış sonrası uygulanır.
Formula süper 5 EC Kırmızı mercimek
Kendi gelen buğday (Triticum aestivum)
75 ml/da Mercimek 8-12 cm boyda iken, yabancı otlar 2-4 yapraklı olduğu dönemde, Çıkış sonrası uygulanır.
Formula süper 5 EC Kırmızı mercimek
Kendi gelen arpa (Hordeum vulgare)
75 ml/da Mercimek 8-12 cm boyda iken, yabancı otlar 2-4 yapraklı olduğu dönemde, Çıkış sonrası uygulanır.
Formula süper 5 EC Kırmızı mercimek
Ayrık (Elymus repens)
100 ml/da Mercimek 8-12 cm boyda iken, yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönemde, Çıkış sonrası
Formula süper 5 EC Kanola
Yapışkan darı (Setaria spp.)
100 ml/da, Çıkış sonrası
Formula süper 5 EC Kanola
Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)
100 ml/da, Çıkış sonrası
Formula süper 5 EC Kanola
Kus yemi (Phalaris spp.)
100 ml/da, Çıkış sonrası
Formula süper 5 EC Kanola
Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon)
100 ml/da, Çıkış sonrası
Formula süper 5 EC Kanola
Kısır yabani yulaf (Avena Sterilis )
100 ml/da, Çıkış sonrası
Formula süper 5 EC Kanola
Kendi gelen buğday (Triticum aestivum)
100 ml/da, Çıkış sonrası
Formula süper 5 EC Kanola
Delice (Lolium temelentum)
200 ml/da, Çıkış sonrası
Formula süper 5 EC Kanola
Çayır püskülü (Poa spp.)
100 ml/da, Çıkış sonrası
Formula süper 5 EC Domates
Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon)
100 ml/da Domatesler 15-20 cm boyda, yabancı otlar 3-6 yapraklı dönemde, Çıkış sonrası
Formula süper 5 EC Domates
Köpek disi ayrigi (Cynodon dactylon) Kanyas (Sorghum halepense) Darican (Echinochloa crus galli)
Formula süper 5 EC Domates
Kanyaş (Sorghum halepense)
100 ml/da Domatesler 15-20 cm boyda, yabancı otlar 3-6 yapraklı dönemde, Çıkış sonrası
Formula süper 5 EC Domates
Darıcan (Echinochloa crus galli)
100 ml/da Domatesler 15-20 cm boyda, yabancı otlar 3-6 yapraklı dönemde, Çıkış sonrası
Formula süper 5 EC Bağ*
Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon) Kanyas (Sorghum halepense)
Formula süper 5 EC Bağ*
Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon)
100 ml/da, Köpek dişi ayrığı 15-20 cm, kanyaş 2-3 kardeşte iken
Formula süper 5 EC Bağ*
Kanyaş (Sorghum halepense)
100 ml/da, Köpek dişi ayrığı 15-20 cm, kanyaş 2-3 kardeşte iken
Formula süper 5 EC Ayçiçeği
Yapışkan darı (Setaria spp.)
100 ml/da Ayçiçeği ve yabancı otların 3-4 yapraklı olduğu dönemde, Çıkış sonrası
Formula süper 5 EC Ayçiçeği
Yabani darı (Panicum spp.)
100 ml/da Ayçiçeği ve yabancı otların 3-4 yapraklı olduğu dönemde, Çıkış sonrası
Formula süper 5 EC Ayçiçeği
Yabani arpa (Hordeum spontaneum)
100 ml/da Ayçiçeği ve yabancı otların 3-4 yapraklı olduğu dönemde, Çıkış sonrası
Formula süper 5 EC Ayçiçeği
Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)
100 ml/da Ayçiçeği ve yabancı otların 3-4 yapraklı olduğu dönemde, Çıkış sonrası
Formula süper 5 EC Ayçiçeği
Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon)
100 ml/da Ayçiçeği ve yabancı otların 3-4 yapraklı olduğu dönemde, Çıkış sonrası
Formula süper 5 EC Ayçiçeği
Kanyaş (Sorghum halepense)
100 ml/da Ayçiçeği ve yabancı otların 3-4 yapraklı olduğu dönemde, Çıkış sonrası
Formula süper 5 EC Ayçiçeği
Darıcan (Echinochloa crus galli)
100 ml/da Ayçiçeği ve yabancı otların 3-4 yapraklı olduğu dönemde, Çıkış sonrası
Formula süper 5 EC Ayçiçeği
Çayır püskülü (Poa spp.)
100 ml/da Ayçiçeği ve yabancı otların 3-4 yapraklı olduğu dönemde, Çıkış sonrası
Formula süper 5 EC Ayçiçeği
Brom (Bromus spp.)
100 ml/da Ayçiçeği ve yabancı otların 3-4 yapraklı olduğu dönemde, Çıkış sonrası

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Formulasyon

Emülsiyon konsantre (EC)

Aktif Madde

50 g/l Quizalofop-p-ethyl

Ambalaj

1 lt, 250 ml, 5 lt

Bitki Adı

Ayçiçeği, Bağ*, Domates, Kanola, Kırmızı mercimek, Nohut, Pamuk, Şekerpancarı, Soğan, Soya Fasulyesi

Etmen Adı

Ayrık (Elymus repens), Brom (Bromus spp.), Çayır püskülü (Poa spp.), Darıcan (Echinochloa crus-galli), Delice (Lolium temelentum), Kanyaş (Sorghum halepense), Kendi gelen arpa (Hordeum vulgare), Kendi gelen buğday (Triticum aestivum), Kısır yabani yulaf (Avena Sterilis ), Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon), Kuş yemi (Phalaris spp.), Püsküllü çayır (Bromus tectorum), Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides), Yabani arpa (Hordeum spontaneum), Yabani darı (Panicum spp.), Yabani yulaf (Avena fatua), Yapışkan darı (Setaria spp.)