Fedora

Kategori : Herbisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 200 g/l Cyhalofop-butyl

Formulasyon : Emülsiyon konsantre (EC)

Ambalaj : 1 lt

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

Emülsiyon konsantre formülasyonundadır. Yabancı otların çıkışından sonra kullanılan, sistemik bir herbisittir. Yabancı otların yeşil aksamı tarafından alınarak meristematik dokulara taşınır. Darıcan-cinek, Çeltiksi darıcan-çuvala giren, Su ayrığı, Baraj otu türlerini karşı etkilidir. Darıcan türlerini 2-4 yapraklı dönemlerinden, 1-2 kardeş dönemlerine kadar rahatlıkla kontrol eder. Uygulamadan hemen sonra yabancı otların büyümesi durur. 2-3 gün ile 1 hafta içerisinde yabancı otlarda sarı lekelenmeler görülür, 2-3 hafta içerisinde yabancı otlarda ölüm gerçekleşir.

Uygulama Şekli

Çeltik ekiliş alanlarında sorun olan darıcan türlerine, su ayrığına ve baraj otuna karşı aynı pakette verilen yayıcı yapıştırıcı ile karıştırılarak, çıkış sonrası suyu boşaltılmış (çipil) tavalara uygulanır. Ürünün tarlanın her yerine eşit miktarda uygulanmasına ve tavanın tamamını kaplamasına özen gösterilmelidir. Tavsiye dozunun aşılmamasına dikkat edilmelidir. Tarla bitiminde dönüş yaparken üst üste ilaçlama yapmaktan kaçınınız. Uygulamayı takiben, ürün yabancı ot yüzeyinde kuruduktan sonra, en geç 48 saat içinde tavalar su derinliği en az 10 cm olacak şekilde doldurulmalı ve 10 cm derinliğinde su tutmaya devam edecek şekilde en az 48 saat boyunca kapalı tutulmalıdır.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
En iyi etkiyi elde etmek için Fedora® sadece HEKTASOL ile karıştırılmalıdır. Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Eğer bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılmalıdır.

Detaylı Tablo Bilgisi

ÜRÜN ADI BİTKİ ADI YABANCI OT ADI KULLANMA DOZU
Fedora Çeltik
Su ayrığı (Paspalum paspaloides)
FEDORA® + Hektasol (Yayıcı yapıştırıcı*) 75 ml + 75 ml / da
Fedora Çeltik
Darıcan-cinek (Echinochloa crus-galli)
FEDORA® + Hektasol (Yayıcı yapıştırıcı*) 100 ml + 100 ml / da Kardeşlenmeden sonra (1-2 kardeş)
Fedora Çeltik
Çeltiksi darıcan (Echinochloa oryzoides)
FEDORA® + Hektasol (Yayıcı yapıştırıcı*) 75 ml + 75 ml / da Kardeşlenmeden önce (2-4 yaprak)
Fedora Çeltik
Çeltiksi darıcan (Echinochloa oryzoides)
FEDORA® + Hektasol (Yayıcı yapıştırıcı*) 100 ml + 100 ml / da Kardeşlenmeden sonra (1-2 kardeş)
Fedora Çeltik
Çeltiksi darıcan (Echinochloa oryzoides)
FEDORA® + Hektasol (Yayıcı yapıştırıcı*) 100 ml + 100 ml / da Kardeşlenmeden sonra (1-2 kardeş)
Fedora Çeltik
Baraj otu ( Diplachne fusca)
FEDORA® + Hektasol (Yayıcı yapıştırıcı*) 150 ml + 150 ml / da Kardeşlenmeden sonra (5-7 kardeş)

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Formulasyon

Emülsiyon konsantre (EC)

Aktif Madde

200 g/l Cyhalofop-butyl

Ambalaj

1 lt

Bitki Adı

Çeltik

Etmen Adı

Baraj otu (Diplachne fusca), Çeltiksi darıcan (Echinochloa oryzoides), Darıcan-cinek (Echinochloa crus-galli), Su ayrığı (Paspalum paspaloides)