FASCIVERM®

FASCIVERM®

Kategori : Antiparaziter

Ürün Grubu : Hayvan Sağlığı

Açıklama

Özellikler

BİLEŞİMİ

Her ml süspansiyon 100 mg fenbendazol, 100 mg rafoksanid, renklendirici olarak 0,09 mg kinolin sarısı, antioksidan olarak 0,5 mg sodyum metabisülfit, antimikrobiyal koruyucular olarak 1 mg metil paraben ve 0,1 mg propil paraben içerir.

Kullanım Şekli

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLARI

Sığırda; parazit, akciğer nematodları ve mide nematodlarına karşı üç koldan bir aktivite yürütülmesine imkân verir. Sığırın mide-bağırsak ve solunum yollarına ait fenbendazol ve rafoksanide duyarlı nematod ve sestodların ergin ve genç evrelerinin tedavisi için geniş spektrumlu bir antihelmintiktir.

Rafoksanid, ergin ve genç Fasciola hepatica’ya karşı aktiftir (8 haftanın üzerindeki ergin ve genç).

Sığır:

Haemonchus sp., Ostertagia sp., Trichostrongylus sp., Cooperia sp., Nematodirus sp., Bunostomum sp., Trichuris sp., Strongyloides sp., Oesophagostomum sp., Dictyocaulus sp., Moniezia sp., Fasciola hepatica (8 haftanın üzerindeki ergin ve genç)

FASCIVERM Oral Süspansiyon, Tip II Ostertagiasis’e karşı da iyi bir terapötik etkiye sahiptir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

FASCIVERM Oral Süspansiyon, sığırlarda oral yolla kullanılır.

Sığırlar için önerilen genel farmakolojik doz fenbendazol için 11,25 mg/kg vücut ağırlığı ve rafoksanid için 11,25 mg/kg vücut ağırlığıdır.

Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.

Vücut ağırlığını dikkatli bir biçimde hesaplayınız.

 

Pratik doz tablosu:

Sığır
50 kg vücut ağırlığına – 5,60 ml

100 kg vücut ağırlığına – 11,25 ml

300 kg vücut ağırlığına – 33,75 ml

500 kg vücut ağırlığına – 56,25 ml

Bu dozlara daha ağır hayvanlar için sığırlarda; her 50 kg vücut ağırlığına 5,60 ml FASCIVERM Oral Süspansiyon ilave edilir.

Barınağa yerleştirildikten 2 ay sonra sığırlarda nematod ve ergin parazitler için dozajlama yapılırken daha düşük bir doz olan 7,5 mg/kg kullanılabilir; yani vücut ağırlığının her 50 kg’ı başına 3,75 ml, 200 kg başına 15 ml ya da 500 kg başına 37,5 ml olacak şekilde uygulanır.

250 ml, 1 L ve 2,5 L’lik ürünlerin kapakları çıkarılır. 1 L şişe üzerinde çift ağız bulunmaktadır. Bu şişenin ortasından hafifçe basıldığında ölçekli ağıza ürün dolar ve bu kısımdan enjektör yardımıyla ürün alınır. Uygun dozlar ölçekli enjektör yardımıyla, hayvanın ağzına uygulanacak şekilde ayarlanır.

Diğer Bilgiler

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI İÇİN UYARILAR

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 60 gün geçmeden sığırlar kesime gönderilmemelidir. Gebeliğin son üç aylık dönemi dahil insan tüketimi için süt elde edilen ineklerde kullanılmaz.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Alüminyum folyolu PP beyaz kapaklı 250 ml beyaz HDPE şişe kutulu olarak; 1 L ve 2,5 L beyaz HDPE bidonlar kutusuz olarak satışa sunulmuştur.