Expert Team

Expert Team

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : %4,2 Cymoxanil +%39,75 Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Oksiklorid

Formulasyon : Islanabilir Toz (WP)

Ambalaj : 800 gr
Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

Koruyucu ve tedavi edici, kontakt ve lokal sistemik etkili ve sporlanmayı engelleyicidir.

Uygulama Şekli

Bağ mildiyö: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar 1. ilacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile uygulama yapılır.

Domates mildiyö: İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Domates erken yaprak yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda ilacın etki süresine bağlı olarak ilaçlama tekrarlanmalıdır.

 

Patates mildiyö: Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10 gün aralıklara ilaçlama tekrarlanır.

 

Karpuz alternaria yaprak yanıklığı: Kimyasal ilaçlama yeşil aksam ilaçlamaları şeklinde uygulanır. Çevrede ilk belirtilerinin görülmesiyle ilaçlamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Yüksek asit ve kireç, bordo bulamacı gibi alkali olanlar dışında birçok bitki koruma ürünü ile karışabilir. Ancak yine de geniş çapta bir karışım yapmadan önce fiziksel karışımın mümkün olup olmadığını ayrıca karışımın kullanılacak bitkiye karşı güvenliğini küçük çapta bir karışımla denemelidir.

Detaylı Tablo Bilgisi

ÜRÜN ADI BİTKİ ADI ETMEN ADI KULLANMA DOZU SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Expert Team Patates
Mildiyö (Phythophthora infestans)
200 g / 100 l su 7 gün
Expert Team Karpuz
Alternarya yaprak yanıklığı (Alternaria cucumerina)
200 g / 100 l su 28 gün
Expert Team Domates
Mildiyö (Phythophthora infestans)
200 g / 100 l su 7 gün
Expert Team Domates
Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)
200 g / 100 l su 7 gün
Expert Team Bağ*
Mildiyö (Plasmopara viticola)
200 g / 100 l su 21 gün

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Aktif Madde

% 4,2 Cymoxanil +% 39,75 Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Oksiklorid

Formulasyon

Islanabilir Toz (WP)

Ambalaj

800 gr

Bitki Adı

Bağ*, Domates, Karpuz, Patates

Etmen Adı

Alternarya yaprak yanıklığı (Alternaria cucumerina), Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani), Mildiyö (Phythophthora infestans), Mildiyö (Plasmopara viticola)