EXPERT® TEAM WG

EXPERT® TEAM WG

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : %39.75 Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorid + %4.2 Cymoxanil

Formulasyon : Suda dağılabilen granül (WG)

Ambalaj: 800 gr

Etiket Bilgisi  Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

Bağ mildiyö: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar 1. ilacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile uygulama yapılır.

Domates mildiyö: İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Domates erken yaprak yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda ilacın etki süresine bağlı olarak ilaçlama tekrarlanmalıdır.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Yüksek asit ve kireç, bordo bulamacı gibi alkali olanlar dışında birçok bitki koruma ürünü ile karışabilir. Ancak yine de geniş çapta bir karışım yapmadan önce fiziksel karışımın mümkün olup olmadığı ayrıca karışımın kullanılacak bitkiye karşı güvenliliği küçük çapta bir karışımla denenmelidir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Bağ* Mildiyö

(Plasmopara viticola)

200 g/100 L su 21 gün
Domates Mildiyö

(Phytophthora infestans)

200 g/100 L su 7 gün
Erken yaprak yanıklığı

(Alternaria solani)

200 g/100 L su 7 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.