Elpis

Kategori : Herbisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 40 g/l Imazamox

Formulasyon : Suda çözünen konsantre (SL)

Ambalaj : 1 L

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Uygulama Şekli

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyuluyorsa ön karışım testi yapılmalıdır.

Detaylı Tablo Bilgisi

Tank karışımı yapılarak uygulanır.

ÜRÜN ADI BİTKİ ADI YABANCI OT ADI KULLANMA DOZU
Elpis Yonca
Küsküt (Cuscuta spp.)
125 ml / da Yoncanın 10-12 yapraklı döneminde
Elpis Yer fıstığı
Yapışkan otu (Setaria verticillata)
100 ml / da Erken çıkış sonrası
Elpis Yer fıstığı
Şahtere (Fumaria officinalis)
100 ml / da Erken çıkış sonrası
Elpis Yer fıstığı
Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)
100 ml / da Erken çıkış sonrası
Elpis Yer fıstığı
Fener otu (Physalis angulate)
100 ml / da Erken çıkış sonrası
Elpis Yer fıstığı
Darıcan (Echinochloa crus galli – E. colonum)
100 ml / da Erken çıkış sonrası
Elpis Yer fıstığı
Çoban değneği (Polygonum aviculare)
100 ml / da Erken çıkış sonrası
Elpis Soya
Sütleğen (Euphorbia spp.)
100 ml / da Erken çıkış sonrası
Elpis Soya
Kirmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)
100 ml / da Erken çıkış sonrası
Elpis Soya
Yapışkan otu (Setaria verticillata)
100 ml / da Erken çıkış sonrası
Elpis Soya
Domuz pitrağı (Xanthium strumarium)
100 ml / da Erken çıkış sonrası
Elpis Soya
Darican (Echinochloa crus-galli)
100 ml / da Erken çıkış sonrası
Elpis Fasulye
Kirmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)
100 ml / da Erken çıkış sonrası
Elpis Fasulye
Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)
100 ml / da Erken çıkış sonrası
Elpis Fasulye
Çoban değneği (Polygonum aviculare)
100 ml / da Erken çıkış sonrası
Elpis Fasulye
Yapışkan otu (Setaria verticillata)
100 ml / da Erken çıkış sonrası
Elpis Fasulye
Tatula (Datura stramonium)
100 ml / da Erken çıkış sonrası
Elpis Fasulye
Şahtere (Fumaria officinalis)(F.cilicica)
100 ml / da Erken çıkış sonrası
Elpis Fasulye
Sirken (Chenopodium album)
100 ml / da Erken çıkış sonrası
Elpis Fasulye
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
100 ml / da Erken çıkış sonrası
Elpis Fasulye
Darican (Echinochloa crus-galli)
100 ml / da Erken çıkış sonrası
Elpis Bezelye
Kirmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)
100 ml / da Erken çıkış sonrası
Elpis Bezelye
Domuz pitrağı (Xanthium strumarium)
100 ml / da Erken çıkış sonrası
Elpis Bezelye
Çoban çantası (Capsella bursa pastoris)
100 ml / da Erken çıkış sonrası
Elpis Bezelye
Ballıbaba (Lamium amplexicaule)
100 ml / da Erken çıkış sonrası
Elpis Bezelye
Yavşan otu (Veronica cymbalaria)
100 ml / da Erken çıkış sonrası
Elpis Bezelye
Yapışkan otu (Seteria verticillata)
100 ml / da Erken çıkış sonrası
Elpis Bezelye
Tatula (Datura stramonium)
100 ml / da Erken çıkış sonrası
Elpis Bezelye
Şahtere (Fumaria officinalis)
100 ml / da Erken çıkış sonrası
Elpis Bezelye
Sirken (Chenopodium album)
100 ml / da Erken çıkış sonrası
Elpis Bezelye
Kuş otu (Stellaria media)
100 ml / da Erken çıkış sonrası
Elpis Bezelye
Isırgan otu (Urtica urens)
100 ml / da Erken çıkış sonrası
Elpis Bezelye
Darican (Echinochloa crus-galli)
100 ml / da Erken çıkış sonrası
Elpis Bezelye
Çoban değneği (Polygonum aviculare-P.convolvulus)
100 ml / da Erken çıkış sonrası
Elpis Ayçiçeği (IMI toleranslı ayçiçeği çeşitleri)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
100 ml / da Yabancı otlar 2-5 yapraklı dönem- Ayçiçeği 4-10 yapraklı dönemde uygulanır.
Elpis Ayçiçeği (IMI toleranslı ayçiçeği çeşitleri)
Şeytan elması (Datura stramonium),
120 ml / da Yabancı otlar 2-5 yapraklı dönem- Ayçiçeği 4-6 yapraklı dönemde uygulanır.
Elpis Ayçiçeği (IMI toleranslı ayçiçeği çeşitleri)
Sirken (Chenopodium album)
130 ml / da Yabancı otlar 2-5 yapraklı dönem- Ayçiçeği 6-10 yapraklı dönemde uygulanır.
Elpis Ayçiçeği (IMI toleranslı ayçiçeği çeşitleri)
Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)
120 ml / da Yabancı otlar 2-5 yapraklı dönem- Ayçiçeği 4-6 yapraklı dönemde uygulanır.
Elpis Ayçiçeği (IMI toleranslı ayçiçeği çeşitleri)
Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)
120 ml / da Yabancı otlar 2-5 yapraklı dönem- Ayçiçeği 4-6 yapraklı dönemde uygulanır.
Elpis Ayçiçeği (IMI toleranslı ayçiçeği çeşitleri)
Zincir pitragi (Xanthium spinosum),
120 ml / da Yabancı otlar 2-5 yapraklı dönem- Ayçiçeği 4-6 yapraklı dönemde uygulanır.
Elpis Ayçiçeği (IMI toleranslı ayçiçeği çeşitleri)
Sirken (Chenopodium album)
120 ml / da Yabancı otlar 2-5 yapraklı dönem- Ayçiçeği 4-6 yapraklı dönemde uygulanır.
Elpis Ayçiçeği (IMI toleranslı ayçiçeği çeşitleri)
Semiz otu (Portulaca oleracea)
130 ml / da Yabancı otlar 2-5 yapraklı dönem- Ayçiçeği 6-10 yapraklı dönemde uygulanır.
Elpis Ayçiçeği (IMI toleranslı ayçiçeği çeşitleri)
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
120 ml / da Yabancı otlar 2-5 yapraklı dönem- Ayçiçeği 4-6 yapraklı dönemde uygulanır.
Elpis Ayçiçeği (IMI toleranslı ayçiçeği çeşitleri)
Kısır yabani yulaf (Avena sterilis),
120 ml / da Yabancı otlar 2-5 yapraklı dönem- Ayçiçeği 4-6 yapraklı dönemde uygulanır.
Elpis Ayçiçeği (IMI toleranslı ayçiçeği çeşitleri)
Horoz ibiği (Amaranthus albus),
120 ml / da Yabancı otlar 2-5 yapraklı dönem- Ayçiçeği 4-6 yapraklı dönemde uygulanır.
Elpis Ayçiçeği (IMI toleranslı ayçiçeği çeşitleri)
Demir dikeni (Tribulus terrestris)
130 ml / da Yabancı otlar 2-5 yapraklı dönem- Ayçiçeği 6-10 yapraklı dönemde uygulanır.
Elpis Ayçiçeği (IMI toleranslı ayçiçeği çeşitleri)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
130 ml / da Yabancı otlar 2-5 yapraklı dönem- Ayçiçeği 6-10 yapraklı dönemde uygulanır.
Elpis Ayçiçeği (IMI toleranslı ayçiçeği çeşitleri)
Canavar otu (Orabanche spp.)
130 ml / da Yabancı otlar 2-5 yapraklı dönem- Ayçiçeği 6-10 yapraklı dönemde uygulanır.
Elpis Ayçiçeği (IMI toleranslı ayçiçeği çeşitleri)
Bambul otu (Chrosophora tinctoria),
120 ml / da Yabancı otlar 2-5 yapraklı dönem- Ayçiçeği 4-6 yapraklı dönemde uygulanır.

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Formulasyon

Suda çözünen konsantre (SL)

Bitki Adı

Ayçiçeği (IMI toleranslı ayçiçeği çeşitleri), Bezelye, Fasulye, Soya, Yer fıstığı, Yonca

Etmen Adı

Ballıbaba (Lamium amplexicaule), Bambul otu (Chrosophora tinctoria), Canavar otu (Orabanche spp.), Çoban çantası (Capsella bursa pastoris), Çoban değneği (Polygonum aviculare), Çoban değneği (Polygonum aviculare-P.convolvulus), Darıcan (Echinochloa crus galli – E. colonum), Demir dikeni (Tribulus terrestris), Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium), Fener otu (Physalis angulate), Horoz ibiği (Amaranthus albus), Isırgan otu (Urtica urens), Kısır yabani yulaf (Avena Sterilis), Köpek üzümü (Solanum nigrum), Kuş otu (Stellaria media), Küsküt (Cuscuta spp.), Şahtere (Fumaria officinalis), Şahtere (Fumaria officinalis)(F.cilicica), Semiz otu (Portulaca oleracea), Şeytan elması (Datura stramonium), Sirken (Chenopodium album), Sütleğen (Euphorbia spp.), Tatula (Datura stramonium), Yabani hardal (Sinapis arvensis), Yapışkan otu (Setaria verticillata), Yapışkan otu (Seteria verticillata), Yavşan otu (Veronica cymbalaria), Zincir pitragi (Xanthium spinosum)

Aktif Madde

40 gram/l Imazamox

Ambalaj

1 lt