ECLİPSO® 20 SC

ECLİPSO® 20 SC

Kategori : İnsektisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 200 g/L Chlorantraniliprole

Formülasyon : Süspansiyon Konsantre (SC)

Ambalaj: 200 ml

Etiket Bilgisi  Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

Pamukta yeşilkurt zararlıları ile mücadelede rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek Yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m’lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

Pamukta Pamuk yaprakkurdu (Prodenya) zararlısı ile mücadelede haftalık olarak yapılacak sürveylerde; 25 bitkide ortalama 2 yumurta paketi veya bitki başına 0,5 larva görüldüğünde veya 2 yeni açılmış yumurta paketi görüldüğünde kimyasal mücadeleye karar verilir. Pamuk yaprakkurduna karşı uygulamalar, larvalar yumurtadan yeni çıktığında yani ocak henüz dağılmadan yapılmalıdır. Yumurtadan yeni çıkmış larvalar daha çok bitkinin üst kısımlarında bulunduğundan bu dönemde yapılacak uygulamalar daha etkili olmaktadır. Bu nedenle özellikle temmuz ayının ikinci yarısından sonra tarla kontrolleri sıklaştırılmalı ve yumurta paketi sayımlarında daha dikkatli davranılmalıdır.

Pamukta dikenlikurta karşı tarla sürveyinde 3 metrelik pamuk sırasında ortalama 2 larva veya 4 açılmaya yakın yumurta bulunduğunda, koza sürveyinde ise %10 bulaşık koza varsa uygulama yapılmalıdır. Pamukta sezon içinde aynı yerde ikiden fazla ECLİPSO® 20 SC uygulaması yapılmamalıdır.

Armut yaprak galeri güvesine karşı kontrollerde her ağaçtan 20 adet olmak üzere en az 5 ağaçtan, belirlenen  yerlerden yaprak alınıp canlı larva sayımı yapılır. Yaprak başına 4 veya daha fazla canlı larva varsa ve parazitlenme oranı da çok düşük ise uygulamaya başlanır.

Elma, Armut ve Ayvada elma iç kurduna karşı uygulamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. ECLİPSO® 20 SC ile bu zararlı mücadelede en iyi etki her döle alt larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak, yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir. Ayvada tahmin ve erken uyarı sistemi dikkate alınmaz.

Bitki koruma ürününü etki süresi dikkate alınarak 14 gün sonra 1. Döle karşı uygulama tekrarlanmalıdır. İkinci ve daha sonraki döllere karşı da zararlı uygulamayı gerektirecek yoğunlukta olduğu takdirde aynı şekilde uygulamalara devam edilmelidir. Bu uygulamalar direnç ile ilgili bölümde belirtilen kurallara bağlı kalınarak farklı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünleri ile yapılmalıdır. Elma ve ayvada sezon İçinde 2’den fazla ECLİPSO® 20 SC uygulaması yapmayınız.

Şeftali ve kayısıda şeftali güvesi: Şeftali güvesi ile mücadelede en iyi etki için uygulama, zararlının yumurta bırakma döneminde, yumurtalar açılmadan ve meyveye giriş olmadan önce yapılmalıdır. Meyvede ilk larva zararı görülür görülmez veya ilk ergin çıkışı görüldükten 10 gün sonra uygulama yapılır. Kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi, yeni larva zararı ve hasat tarihi dikkate alınarak ikinci bir uygulama yapılabilir. Zararlı yoğunluğuna bağlı olarak  uygulama 14 gün ara ile tekrarlanmalıdır. Kayısıda uygulama zamanının saptanmasında eşeysel çekici tuzaklar, etkili sıcaklıklar toplamı ve bitki fenolojisinden yararlanılır. Şeftali güvesinin birinci dölüne karşı, eşeysel çekici tuzaklarda ilk kelebek yakalandıktan sonra, günlük olarak etkili sıcaklıklar toplamı 250 gün-derece civarında olduğunda uygulama yapılır. Ayrıca bu dönemde meyvenin de fenolojik olarak ben düşme döneminde olması koşulu aranır. Şeftali güvesine karşı genellikle bir uygulama yeterlidir. Kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi, yeni larva zararı ve hasat tarihi dikkate alınarak ikinci bir uygulama yapılabilir. ECLİPSO® 20 SC başka etki mekanizmalı insektisitlerle aynı program dahilinde uygun dozlarla uygulanabilir.

Şeftali ve kayısıda doğu meyve güvesi ile mücadeleye, sürgünlerde ilk giriş görüldüğünde uygulamaya başlanmalıdır. Uygulamalara  tuzaklarda ilk ergin yakalandıktan sonra etkili sıcaklıklar toplamı 400 gün-dereceye ulaştığında başlanıp, ilacın etki süresine göre ikinci uygulama yapılır. Yada gelişmesini tamamlayan birinci döl larvaların terk ettiği sürgünler görüldükten 15 gün sonra başlanmalı ve ilacın etki süresi dikkate alınarak, orta geççi çeşitlerde 2 uygulama, geççi çeşitlerde 3 uygulama yapılabilir.

Şeftali ve kayısıda aynı sezon içinde 2’den fazla ECLİPSO® 20 SC uygulaması yapmayınız.

Erikte şeftali güvesi ile mücadelede en iyi etki için uygulama, zararlının yumurta bırakma döneminde, yumurtalar açılmadan ve meyveye giriş olmadan önce yapılmalıdır. Meyvede ilk larva zararı görülür görülmez veya ilk ergin çıkışı görüldükten 10 gün sonra uygulama yapılır. Kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi, yeni larva  zararı ve hasat tarihi dikkate alınarak ikinci bir uygulama yapılabilir. Zararlı yoğunluğuna bağlı olarak  uygulama 14 gün ara ile tekrarlanmalıdır. ECLİPSO® 20 SC başka etki mekanizmalı insektisitlerle aynı program dahilinde uygun dozlarla uygulanabilir. Erikte aynı sezon içinde 2’den fazla ECLİPSO® 20 SC uygulaması yapmayınız.

Patateste Patates böceğine günlük ortalama sıcaklık 14-15ºC’ ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de, böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Bununla birlikte, yapılan araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu %20 oranındaki zarar, bitki tarafından tolere edilebilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak %40’ a kadar çıkmaktadır.

Mısırda Bozkurt zararlısı ile mücadelede zararlının bulunması muhtemel olan ya da sıraya ekim yapılan yerlerde, 10 ayrı yerde 3’er metrelik sıralar üzerinde en az 2 yenik bitkinin bulunduğu tarlalarda uygulama yapılmalıdır.

Mısır kurdu ve Mısır koçankurduna karşı birinci üründe 50 dekarlık tarla bir ünite kabul edilerek, tarlada zikzak şeklinde gidilerek 100 bitkideki bulaşma (yumurta kümesi veya yaprak, gövde, koçan, tepe ve koçan püskülündeki yenikler) tespit edilir. Bulaşık bitki sayısının %5 ve üzerinde olması durumunda uygulama yapılır. İkinci üründe, 50 dekarlık tarla bir ünite kabul edilerek, tarlada zikzak şeklinde gidilerek 100 bitkideki yumurta paketi kontrolü ve sayımı yapılır. Yapılan kontrollerde ilk yumurtaların tespiti ile birlikte mücadeleye karar verilir. Mısır koçankurdu yumurta kümeleri yaprak kınının gövdeyi saran iç yüzünde; Mısırkurdu yumurta kümeleri ise genelde yaprakların alt yüzünde bulunur. İlaçların etki süreleri dikkate alınarak 10 veya 15 gün ara ile 2 ya da 3 uygulama yapılmalıdır.

Mısırda sezon içinde aynı yerde 2’den fazla ECLİPSO® 20 SC uygulaması yapmayınız.

Bağda salkım güvesine karşı salkım güvesi uygulama zamanları tahmin ve uyarı sistemine göre belirlenir. Eşeysel çekici tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı henüz en üst seviyeye ulaşmayıp artışın devam etmesi, etkili sıcaklıklar  toplamı 1. dölde 95-100 gün-derece, 2. dölde 450-460 gün-derece,3. dölde 970-980 gün dereceye ulaşması ve bitki fenolojisi birinci dölde çiçek tomurcuğu, ikinci dölde koruk, üçüncü dölde tatlanma başlangıcı döneminde olması halinde ve bağda ilk yumurta görülmeden uygulamaya karar verilir. Her döle karşı bir uygulama yapılır.

Bağda sezon içinde sofralık üzümlerde 2, şaraplık üzümlerde 1’den fazla ECLİPSO® 20 SC uygulaması yapmayınız.

ECLİPSO® 20 SC, uygulama sonrasında bitki üzerinde kuruduktan 1-2 saat sonra yağan yağışlardan etkilenmez, uygulamayı tekrarlamaya gerek kalmaz.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve Dönemi Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Pamuk Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)

17,5 ml/da 21 gün
Pamuk yaprakkurdu

(Spodoptera littoralis)

Dikenlikurt

(Earias insulana)

20 ml/da
Elma Armut yaprak galerigüvesi

(Leucoptera scitella)

17,5 ml/100 L su 14 gün
Elma içkurdu

(Cydia pomonella)

12,5 ml/100 L su

(yumurta)

14 gün
Armut Armut yaprak galerigüvesi

(Leucoptera scitella)

17,5 ml/100 L su 14 gün
Elma içkurdu

(Cydia pomonella)

12,5 ml/100 L su

(yumurta)

Ayva Elma içkurdu

(Cydia pomonella)

12,5 ml/100 L su

(yumurta)

14 gün
Şeftali-Kayısı Şeftali güvesi

(Anarsia lineatella)

20 ml/100 L su 14 gün
Doğu Meyve güvesi

(Cydia molesta)

17,5 ml/100 L su 14 gün
Erik Şeftali güvesi

(Anarsia lineatella)

20 ml/100 L su 14 gün
Patates Patates Böceği

(Leptinotarsa decemlineata)

6 ml /da

(larva)

14 gün
Mısır Mısır Koçankurdu

(Sesamia spp.)

15 ml/da

(15 gün ara ile 2-3 uygulama)

14 gün
Mısırkurdu

(Ostrinia nubilalis)

15 ml/da

(15 gün ara ile 2-3 uygulama)

Bozkurt

(Agrotis ipsilon, Agrotis segetum)

15 ml/da
Bağ* Salkım güvesi

(Lobesia botrana)

15 ml/100 L su

(yumurta)

3 gün (sofralık)

28 gün (şaraplık)

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.