Domark 10 EC

Domark 10 EC

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 100 g/l Tetraconazole

Formulasyon : Emülsiyon konsantre (EC)

Ambalaj : 400 ml, 250 ml,100 ml
Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Uygulama Şekli

  • Bağ Küllemesi:

1.uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde

2.uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının olduğu dönemde

3.uygulama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde

4. ve diğer uygulama: Üçüncü uygulamadan sonra kullanılan bitki koruma ürününün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır

  • Çilek Küllemesi:

1.uygulama: İlk hastalık belirtleri görüldüğünde uygulamaya başlanır

2. ve diğer uygulamalar: Kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak enfeksiyon koşulları sona erinceye kadar uygulamalara devam edilir

  • Patlıcangillerde Külleme (Domates):

Uygulamalar ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır

  • Fındık Küllemesi:

Hastalık bahçede ilk defa çıkyorsa, belirtiler görülür görülmez ilaçlamaya başlanır. P. guttata’nın neden olduğu külleme hastalığı bahçede daha önceki yıllarda görülmüş ise belirtiler görülmeden önce yapraklar normal büyüklüğünü aldıktan sonra ilk ilaçlama yapılmalıdır. Erysiphe sp.’nin neden olduğu külleme hastalığı bahçede daha önceki yıllarda görülmüş ise meyve (çotanak) bağlama döneminde ilaçlamaya başlanır. Her iki hastalık etmeni için hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etki süresi dikkate alınarak ikinci ve diğer ilaçlamalara hasada kadar devam edilir. Son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir.

  • Kabakgillerde Külleme (Hıyar):

İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresine bağlı olarak uygulama devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 270C’nin üstünde ve orantılı neminde % 50’nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir.

  • Şeftali Küllemesi:

1. uygulama: Önceki yıllardaki hastalığın yoğunluğuna göre belirlenmelidir. Hastalık bahçede ilk defa çıkıyorsa belirtiler görülür görülmez uygulamaya başlanmalıdır. Daha önceki yıllarda hastalık görülmüş ise budamadan sonra yapılacak kontrollerde ağaçlardaki hastalıklı sürgün oranı %3’ü buluyorsa belirtiler görülmeden önce (yani önceki yıllarda hastalığın görüldüğü tarihten en az 5-8 gün önce veya sürgünler 20 cm olunca) ilk uygulama yapılmalıdır.

2. ve diğer uygulamalar: Bitkinin gelişmesine kullanılan preparatın etki süresi dikkate alınarak enfeksiyon koşulları ortadan kalkıncaya kadar 14 gün arayla uygulamaya devam edilir

  • Tütün Küllemesi:

Uygulama yaprağın alt ve üst yüzünde ince bir film tabakası oluşturacak şekilde yapılmalıdır. İlk külleme lekeleri görülür görülmez uygulamalara başlanır. Tek uygulama yeterli olabilir. Epidemi devam ederse 2. ve 3. uygulama 7-10 gün ara ile yenilenir

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Karışım halinde kullanılacaksa küçük hacimli bir ön karışım yapılmalıdır.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bağ : Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz

ÜRÜN ADI BİTKİ ADI ETMEN ADI KULLANMA DOZU SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Domark 10 EC Tütün
Külleme (Erysiphe cichoracearum)
40 ml / 100 L su 7 gün
Domark 10 EC Şeftali
Külleme (Sphaerotheca pannosa)
40 ml / 100 L su 14 gün
Domark 10 EC Kabakgiller
Külleme (Erysiphe cichoracearum)
50 ml / 100 L su 7 gün
Domark 10 EC Hıyar (Sera)
Külleme (Erysiphe cichoracearum)
50 ml/100 l su 3 gün
Domark 10 EC Hıyar
Külleme (Erysiphe cichoracearum)
50 ml / 100 L su 3 gün
Domark 10 EC Hıyar
Kabakgillerde Külleme (Erysiphe cichoracearum)
50 ml/100 l su 7 gün
Domark 10 EC Fındık
Külleme (Erysiphe spp. )
50 ml/100 l su 21 gün
Domark 10 EC Domates
Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica)
50 ml / 100 L su 3 gün
Domark 10 EC Çilek
Külleme (Sphaerotheca macularis)
50 ml / 100 L su 3 gün
Domark 10 EC Bağ*
Külleme (Uncinula necator)
30 ml / 100 L su 14 gün

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Aktif Madde

100 g/l Tetraconazole

Formulasyon

Emülsiyon konsantre (EC)

Ambalaj

400 ml, 250 ml,100 ml

Bitki Adı

Bağ*, Çilek, Domates, Fındık, Hıyar, Hıyar (Sera), Kabakgiller, Şeftali, Tütün

Etmen Adı

Kabakgillerde Külleme (Erysiphe cichoracearum), Külleme (Sphaerotheca macularis), Külleme (Sphaerotheca pannosa), Külleme (Uncinula necator), Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica)