Derim Extra

Kategori : Bitki Gelişim Düzenleyicileri

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 720 g/L Ethephon

Formulasyon : Suda çözünen konsantre (SL)

Ambalaj : 4 L, 5 L

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Açıklama

Özellikler

Pamukta kozaların erken ve homojen bir şekilde açılmasını sağlar. Olgunlaşan kozaların açılmasını ve yaprak dökümünü hızlandırır. Bunun sonucunda erken hasat, artan verim ve yüksek kalite elde edilir. En iyi sonucu almak için kozaların %35’i açıldığında uygulanmalı ve açılmış kozalar %60’ı geçmemelidir. İlaç yalnız bir kez uygulanır.

Uygulama Şekli

İlaç hazırlanırken ilaçlama aletinin deposu yarısına kadar su ile doldurur. Daha sonra önerilen dozda ilaç ayrı bir kapta bir miktar suyla iyice karıştırılarak ön karışım haline getirilir, sonra bu ön karışım ilaçlama aletine konur ve karıştırmaya başlanırken eksik su ilave edilir. Eğer 5-6 saat içinde yağmur bekleniyorsa ilaçlama ertelenmelidir. İlaçlı mahlül ile iyi bir kaplama temin etmek için yer aletleri ile dekara 20-40 lt su kullanılmalı ve ilaçlı mahlül bekletilmeden kullanılmalıdır. İlaçlama aletleri en geç bir saat içinde iyice yıknarak temizlenmelidir.

HASAT: İlaçtan beklenen üstün sonuçların alınması için kozaların açılma durumu yakından izlenmelidir. İlaç uygulaması üzerinden 7 gün geçmeden hasat yapılmamalı ancak bir kayba da meydan vermemek üzere hasat çok da geciktirilmemelidir. Normal şartlarda Derim Extra uygulamasından 2 ile 3 hafta geçtikten sonra hasat yapılması uygundur.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Sodyum klorat içerenler hariç diğer birçok yaprak dökücü ve bitki koruma ürünü ile karıştırılabilir. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Ürün Adı Bitki Adı Fonksiyon Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Derim Extra Pamuk
Koza açtırıcı ve yaprak döktürücü
200 ml/da 14 gün

Ek bilgi

Aktif Madde

720 g/L Ethephon

Ambalaj

4 L, 5l

Formulasyon

Suda çözünen konsantre (SL)

Bitki Adı

Pamuk