Derim Extra 48 SL

Kategori : Bitki Gelişim Düzenleyicileri

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 480 g/L Ethephon

Formulasyon : Suda çözünen konsantre (SL)

Ambalaj : 5 L

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Açıklama

Özellikler

Sera veya açıkta yetiştirilen hibrit çeşitlerde sadece yeşil olgunluk aşamasına gelmiş domates salkımlarına püskürtme biçiminde uygulama yapıldığında turfanda ürün elde edilir. Bu uygulamada çiçek ve genç salkımların ilaçlanmamasına dikkat edilmelidir.

Uygulama Şekli

Sera veya açıkta yetiştirilen hibrit çeşitlerde sadece yeşil olgunluk aşamasına gelmiş domates salkımlarına püskürtme biçiminde uygulama yapıldığında turfanda ürün elde edilir. Bu uygulamada çiçek ve diğer genç salkımlara ürün uygulanmamasına dikkat edilmelidir.

HASAT: Ürün uygulandıktan sonra normal tarım tekniklerinin uygulanmasına devam edilmeli ve en uygun hasat zamanını belirlemek için tarla yakından gözlenmelidir.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
DERİM EXTRA® 48 SL Sodyum klorat içerenler hariç diğer birçok yaprak dökücü ve ürün ile karıştırılabilir. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Ürün Adı Bitki Adı Fonksiyon Kullanma dozu
Derim Extra 48 SL Pamuk
Koza açımını teşvik etmek ve yeknesak hasat sağlamak
300 ml/dekar 2. ürün ve geç ekim pamuklarda kozaların %25-30’u açtığında koza açtırıcı olarak kullanılır.
Derim Extra 48 SL Domates
Olgun yeşil domateslerin kızarmasını hızlandırarak erken yoğun ve yeksenak hasat sağlamak
200-300 ml/dekar Meyvelerin %10-20’si pembe+kırmızı, çoğunluğu olgun yeşil dönemde iken uygulama yapılmalıdır

Ek bilgi

Aktif Madde

480 g/L Ethephon

Ambalaj

5 l

Formulasyon

Suda çözünen konsantre (SL)

Bitki Adı

Domates, Pamuk