Derim Extra 48 SL

Kategori : Bitki Gelişim Düzenleyicileri

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 480 g/l Ethephon

Formulasyon : Suda çözünen konsantre (SL)

Ambalaj : 5 L

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Açıklama

Özellikler

Sera veya açıkta yetiştirilen hibrit çeşitlerde sadece yeşil olgunluk aşamasına gelmiş domates salkımlarına püskürtme biçiminde uygulama yapıldığında turfanda ürün elde edilir. Bu uygulamada çiçek ve genç salkımların ilaçlanmamasına dikkat edilmelidir.

Uygulama Şekli

Sera veya açıkta yetiştirilen hibrit çeşitlerde sadece yeşil olgunluk aşamasına gelmiş domates salkımlarına püskürtme biçiminde uygulama yapıldığında turfanda ürün elde edilir. Bu uygulamada çiçek ve diğer genç salkımlara ürün uygulanmamasına dikkat edilmelidir.

HASAT: Ürün uygulandıktan sonra normal tarım tekniklerinin uygulanmasına devam edilmeli ve en uygun hasat zamanını belirlemek için tarla yakından gözlenmelidir.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Uygulama Amacı Uygulama Dozu ve Dönemi Son Uygulama  ile Hasat Arasındaki Süre
Domates Olgun yeşil domateslerin kızarmasını hızlandırarak erken yoğun ve yeknesak hasat sağlamak 200-300 ml/da

 

Meyvelerin % 10-20’si pembe – kırmızı, çoğunluğu olgun yeşil dönemde iken uygulama yapılır.

14 gün
Pamuk Koza açımını teşvik etmek ve yeknesak hasat sağlamak 300 ml/da

 

2. ürün ve geç ekim pamuklarda kozaların

% 25-30’u açtığında koza açtırıcı olarak kullanılır.

14 gün

Ek bilgi

Aktif Madde

480 g/L Ethephon

Ambalaj

5 l

Formulasyon

Suda çözünen konsantre (SL)

Bitki Adı

Domates, Pamuk