Cowboy 240 EC

Cowboy 240 EC

Kategori : Herbisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 240 g/l Clodinafop-propargyl +60 g/l Cloquintocet-mexyl (Safener)

Formulasyon : Emülsiyon konsantre (EC)

Ambalaj : 400 ml, 200 ml

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

Cowboy 240 EC dar yapraklı yabancı otların yapraklarından alınır. İlaca hassas dar yapraklı yabancı otlarda aktif büyüme 48 saat içinde durur. Ot türlerine ve çevre şartlarına bağlı olarak ilacın etkileri 1 ile 3 hafta içinde görülür. Yabancıot boğumları ve büyüme noktalarındaki çürümeler gözle görülür, genç yapraklarda sararmayı müteakip ölümler meydana gelir. Uygulamadan 2-3 saat sonra meydana gelen yağıştan etkilenmez. İlacın formülasyonunda yer alan yardımcı madde (safener); metobolizmayı teşvik ederek ilacın buğday üzerindeki selektivitesini arttırır. Tavsiye edildiği dönem ve dozda kullanıldığında buğday tarafından çok iyi tolere edilir.

Uygulama Şekli

COWBOY® 240 EC buğday ve yabancı otlar çıktıktan sonra (post-em); buğdayın 3 yapraklı devresinden kardeşlenme sonuna kadar herhangi bir zamanda kullanılabilir. COWBOY® 240 EC’den en iyi sonuç, yabancı otların çoğunluğunun çıktığı, ılık ve rutubetli şartlarda aktif olarak büyüdükleri devrede uygulandığında elde edilir.
COWBOY® 240 EC’nin kalıcı etkisi olmadığından, ürünün uygulamasından sonra çıkan dar yapraklı yabancı otlar kontrol edilmezler. Uygulamayı müteakip, 2 saat içinde yağış beklenen hallerde uygulama yapılmamalıdır.
COWBOY® 240 EC toprakta kısa sürede ayrıştığı için, toprakta etkisi yok denecek kadar azdır. Bu nedenle münavebe ile ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
COWBOY® 240 EC Sulfonylurea terkipli bitki koruma ürünleri ile karışım halinde kullanılmamalıdır. COWBOY® 240 EC buğday fungisitleri ile birlikte kullanılabilir. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Ürün Adı Bitki Adı Yabancı Ot Adı Kullanma dozu
Cowboy 240 EC Buğday
Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)
20 ml / da Tercihen buğdayın erken kardeşlenme devresinde en geç kardeşlenme sonuna kadar kullanılır.
Cowboy 240 EC Buğday
Küçükbaşaklı kuşyemi (Phalaris minor)
20 ml / da Tercihen buğdayın erken kardeşlenme devresinde en geç kardeşlenme sonuna kadar kullanılır.
Cowboy 240 EC Buğday
kuşyemi (Phalaris paradoxa)
20 ml / da Tercihen buğdayın erken kardeşlenme devresinde en geç kardeşlenme sonuna kadar kullanılır.
Cowboy 240 EC Buğday
Kısır yabani yulaf (Avena Sterilis)
20 ml / da Tercihen buğdayın erken kardeşlenme devresinde en geç kardeşlenme sonuna kadar kullanılır.
Cowboy 240 EC Buğday
Kısa başaklı kuşyemi (Phalaris brachystachys)
20 ml / da Tercihen buğdayın erken kardeşlenme devresinde en geç kardeşlenme sonuna kadar kullanılır.
Cowboy 240 EC Buğday
Delice (Lolium temulentum)
20 ml / da Tercihen buğdayın erken kardeşlenme devresinde en geç kardeşlenme sonuna kadar kullanılır.

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Formulasyon

Emülsiyon konsantre (EC)

Aktif Madde

240 g/l Clodinafop-propargyl +60 g/l Cloquintocet-mexyl (Safener)

Ambalaj

200 ml, 400 ml

Bitki Adı

Buğday

Etmen Adı

Delice (Lolium temulentum), Kısa başaklı kuşyemi (Phalaris brachystachys), Kısır yabani yulaf (Avena Sterilis), Küçükbaşaklı kuşyemi (Phalaris minor), kuşyemi (Phalaris paradoxa), Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)