Ceres

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : %30 Cymoxanil + %22,5 Famoxadone

Formulasyon : Suda dağılabilen granül (WG)

Ambalaj : 400 g, 80 g
Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

Ceres® farklı etki mekanizmaları olan Famoxadone ve Cymoxanil etkili maddelerine sahip bir fungisittir.

Ceres® ilaçlamadan 2 saat sonra yağan yağmurlardan etkilenmez, ilaçlamayı tekrarlamaya gerek yoktur. Eğer ilaçlamadan sonraki ilk 2 saat içinde yağış görülürse ilacın etkisinde azalma olacağından ilaçlamayı tekrarlamak gerekebilir.

Ceres® ile sezon içinde aynı yerde bağ, domates, hıyar ve patateste 3’ten fazla uygulama yapmayınız.

Ceres® ilacının hastalıklara karşı koruyucu etkisinin yanı sıra tedavi edici özelliği de vardır. Hastalık etmeninin bitkilere ilk girişinden sonra bağlarda 2-3 gün; domates, hıyarda ise 1-2 gün içinde yapılacak ilaçlama ile hastalığın gelişimi durdurulabilir.

Uygulama Şekli

Patates Mildiyö: Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlama tekrarlanır.

Hıyar Mildiyö: İlaçlama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 7-10 gün aralıklarla sürdürülür. İlaçlamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Domates Mildiyö: İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Domates Erken Yaprak Yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada ilaçlamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Bağ Mildiyö: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm’e ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar 1.ilacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır.

Karpuzda Alternarya Yaprak Yanıklığı: Kimyasal ilaçlama yeşil aksam ilaçlamaları şeklinde uygulanır. Çevrede ilk belirtilerin görülmesiyle ilaçlamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etki süresi dikkate alınarak 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Alkali karakterli ve yağlı ilaçlarla karıştırılmamalıdır. Diğer ilaçlarla karıştırılmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

ÜRÜN ADI BİTKİ ADI ETMEN ADI KULLANMA DOZU SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Ceres Patates
Mildiyö (Phythophthora infestans)
40 g / da 14 gün
Ceres Karpuz
Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)
40 g / da (tarla) 3 gün
Ceres Hıyar
Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis)
40 g / 100 L su 3 gün
Ceres Domates
Mildiyö (Phytophtora infestans)
40 g / da (tarla) 3 gün
Ceres Domates
Mildiyö (Phythophthora infestans)
40 g / 100 L su (sera) 3 gün
Ceres Domates
Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)
40 g / da (tarla) 3 gün
Ceres Domates
Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)
40 g / 100 L su (sera) 3 gün
Ceres Bağ*
Mildiyö (Phythophthora infestans)
40 g / 100 L su 28 gün

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Aktif Madde

% 30 Cymoxanil + % 22,5 Famoxadone

Formulasyon

Suda dağılabilen granül (WG)

Ambalaj

400 g, 80 g

Bitki Adı

Bağ*, Domates, Hıyar, Karpuz, Patates

Etmen Adı

Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani), Kabakgillerde Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis), Mildiyö (Phythophthora infestans)