CEFALU®

CEFALU®

Kategori: Antibakteriyel

Ürün Grubu: Hayvan Sağlığı

Hayvan Türü: Buzağı, kuzu, oğlak, etçi tavuk, tay, kedi, köpek

Ticari Takdim Şekli: Kutusuz olarak beyaz renkli 1 kg’lık polietilen şişelerde satışa sunulmuştur.

Etkin Madde: Bir gramında 200 mg ampisilin baza eşdeğer ampisilin trihidrat içerir.

Açıklama

CEFALU® koyu pembe renkli ince kristalize toz görünümündedir.

 

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR

CEFALU® Oral Çözelti Tozu ruminasyona başlamamış buzağı, kuzu ile oğlaklarda, etçi tavuklarda ve taylarda ampisiline duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen sindirim, solunum sistemi, ürogenital sistem enfeksiyonlarında, septisemilerde, yumuşak doku enfeksiyonlarında, viral enfeksiyonlarla seyir eden ve bakteriler tarafından meydana getirilen sekonder enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği taktirde; kilogram canlı ağırlığa ortalama 10 mg ampisilin hesabı ile aşağıdaki şekilde doze edilebilir.

Kedi, köpek, kuzu, oğlak, buzağı ve taylarda her 5 kg canlı ağırlık için 0,25 gram CEFALU® Oral Çözelti Tozu, yeterli miktarda su ile karıştırılarak içirilir.

Etçi tavuklarda ise kilogram canlı ağırlığa günde ortalama 20 mg ampisilin hesabı ile doze edilebilir. Buna göre toplam 10000 kg canlı ağırlıktaki tavuklar için günlük bir şişe CEFALU® Oral Çözelti Tozu yeterlidir. Pratik olarak 1000 gramlık bir CEFALU® polietilen şişe 1300 litre suya karıştırılır. Su tüketiminin iklim, çevre ısısı, verim, diyet gibi faktörlere bağlı olarak değişeceği göz önüne alınmalıdır. Hastalığın şiddetine gerekirse bu doz aynı gün ikinci defa verilerek tekrarlanabilir. Bu miktar günlük tüketilen içme suyunun 2-3 saatlik bölümünde verilir. Bu miktar her gün taze olarak hazırlanmak suretiyle 3-5 gün boyunca içirilerek tedaviye devam edilir. Tedaviden önce birkaç saat hayvanlar susuz bırakılarak ilaçlı suyu kısa zamanda tüketmeleri tavsiye edilir.