CASSİNİ®

Kategori : İnsektisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 240 g/l Spinosad

Formulasyon : Süspansiyon Konsantre (SC)

Ambalaj : 200 ml, 500 ml

Etiket Bilgisi  Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

CASSINI® mide ve temas etkili bir bitki koruma ürünü olduğundan, uygulama sırasında bitkinin tüm yüzeyinin kaplanmasına özen gösterilmesi gereklidir.

Kirazda kiraz sineğine karşı uygun uygulama zamanının tespiti için sarı yapışkan tuzaklar kullanılması önerilir. Tuzaklar ağacın güneydoğu yönüne, yerden 1,5-2 m yükseklikteki meyveli bir dalına ve zararlının görebileceği bir şekilde asılır. Uygulama dekara en az 2-3 adet asılan sarı yapışkan görsel tuzaklarda ilk ergin yakalandığı zaman yapılır. Bitki koruma ürününün etki süresine ve ergin uçuşunun devam etmesi durumuna göre ikinci uygulama yapılabilir.

Domateste (sera) domates güvesine karşı ergin çıkışını saptamak için dikimden hemen sonra serada (1 tuzak/sera) eşeysel çekici feromon tuzaklar kullanılır. Tuzaklar haftada bir kontrol edilir ve tuzakta ilk ergin görüldüğünde üretim alanının büyüklüğüne göre en az 100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta, larva ve pupa aranır. 100 bitkiden 3’ü zararlının herhangi bir biyolojik dönemi ile bulaşık ise uygulama yapılır.

Biber (sera), hıyar (sera) ve kornişonda (sera) çiçek tripsine karşı küçük yapraklı bitkilerde bir dekarda tesadüfen 25 bitki ve her bitkiden 2’şer yaprak, büyük yapraklı bitkilerde ise 25 bitkiden 1’er yaprak alınır ve binoküler altında trips, ergin ve larvaları sayılır. Yine her bitkiden tesadüfen alınan 2’şer çiçek, bir tepsi içinde beyaz bir kâğıda silkelenerek alınır ve düşen trips larva ve erginleri sayılır. Yaprak başına düşen trips sayısı (ergin+larva) küçük yapraklı bitkilerde 10, büyük yapraklı bitkilerde 20 adet ise mücadele yapılır.

Çilekte çiçek tripsine karşı mücadele zamanını belirlemek amacıyla, çilek tarlası farklı yönlerden rastgele gezilerek en az 100 çiçek kontrol edilir. Zararlı, bitkinin çiçeklenme döneminde zarara neden olduğundan, en erkenci çeşidin çiçeklenmesinden itibaren haftada en az 1-2 kez kontroller yapılmalı ve örneklemeler tüm çeşitlerde çiçekler açıncaya kadar devam etmelidir. Kontroller sonucunda popülasyon yoğunluğu ortalama 10 trips/çiçek olduğunda uygulama yapılır. Uygulamalar polinatör faaliyetinin en aktif olduğu çiçeklenme döneminin öncesinde veya bitkilerin %10’u çiçek açmadan önce yapılır.

Bağda salkım güvesine karşı salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15 °C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2. dölde 520 gün-derece, 3. dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve Dönemi Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Kiraz Kiraz sineği

(Rhagoletis cerasi)

12,5 ml/100 l su

ergin

3 gün
Domates

(sera)

Domates güvesi

(Tuta absoluta)

50 ml/100 l su

larva

3 gün
Biber

(sera)

Çiçek tripsi

(Frankliniella occidentalis)

40 ml/100 l su

larva, ergin

3 gün
Hıyar

(sera)

Çiçek tripsi

(Frankliniella occidentalis)

40 ml/100 l su

larva, ergin

3 gün
Kornişon

(sera)

Çiçek tripsi

(Frankliniella occidentalis)

40 ml/100 l su

larva, ergin

3 gün
Çilek Çiçek tripsleri

(Frankliniella occidentalis,

Frankliniella intonsa)

40 ml/da

larva, ergin

3 gün
Bağ * Salkım güvesi

(Lobesia botrana)

20 ml/100 l su

larva

7 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.