Captan H

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : %50 Captan

Formulasyon : Suda ıslanabilir toz (WP)

Ambalaj : 800 g, 400 g, 3 kg.
Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

Koruyucu ve tedavi edici bir fungisittir. Alternaria, Botrytis, Pythium, Rhizoctonia, Venturia ve daha bir çok hastalığa karşı yaygın olarak kullanılan bir fungisittir.

Uygulama Şekli

 

Şeftali bahçelerinde

1. uygulama sonbahar yaprak dökümünden hemen sonra,

2. uygulama ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce.

Armut karaleke mücadelesinde

1. İlaçlama çiçek gözleri kabardığı dönemde,

2.ilaçlama beyaz rozet tomurcuğu döneminde,

3.ilaçlama çiçek taç yaprakları %70-80’i dökülünce,

4. Ve diğer ilaçlamalar hava şartlarına ve hastalığın seyrine göre 8-10 gün ara ile yapılabilir.

Elma karaleke mücadelesinde

1. İlaçlama çiçek gözleri kabardığı dönemde,

2. ilaçlama beyaz rozet tomurcuğu döneminde,

3. ilaçlama çiçek taç yaprakları %70-80’i dökülünce,

4. ve diğer ilaçlamalar hava şartlarına ve hastalığın seyrine göre 8-10 gün ara ile yapılabilir.

Eriklerde cep hastalığı:

1.uygulama: Tomurcuklar kabardığı dönemde,

2.uygulama: Çiçek taç yapraklarının %80 döküldüğü dönemde yapılmalıdır.

Kayısı ağaçlarında, yaprak delen (çil) hastalığına karşı

1. ilaçlama sonbahar yaprak dökümünden hemen sonra,

2.ilaçlama ilkbahar çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde)

Şeftali ağaçlarında, yaprak delen (çil) hastalığına karşı

1.ilaçlama sonbahar yaprak dökümünden hemen sonra,

2.ilaçlama ilkbahar çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde)

Domates mildiyö: İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Domates yaprak küfü: Yapraklarda ilk lekeler görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. İlaçlamalar 10-15 gün ara ile tekrarlanır. Hasada 15-20 gün kala ilaçlama kesilmelidir.

 

Vişne bahçelerinde;

1. uygulama sonbahar yaprak dökümünden hemen sonra,

2. uygulama ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce.

Kiraz bahçelerinde;

1. uygulama sonbahar yaprak dökümünden hemen sonra,

2. uygulama ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce. Turunçgil meyve bahçelerinde, (meyve enfeksiyonlarına karşı) 1.ilaçlama sonbaharda yağışlar başlamadan önce, (gövde enfeksiyonlarına karşı) yağışlı giden iklim koşullarında 1.ilaçlamdan 15 gün sonra yapılmalıdır.

Yeni dünya karalekesinde

1. ilaçlama sonbaharda çiçek tomurcukları kabarman önce,

2. ilaçlama çiçek tomurcukları açılmadan önce,

3. ilaçlama çiçek taç yapraklarının dökülmesinden sonra,

4. ilaçlama ve diğer ilaçlamalar: 3. ilaçlamadan hasada 20 gün kalıncaya kadar, 10 gün arayla uygulama yapılmalıdır.

Bağ mildiyö:

İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır.

İkinci ve sonraki ilaçlamalar 1.ilacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır.

Sebze fidelerinde kök çürüklüğü ve çökerten: Fidelikte hastalık görüldüğünde ilaçlamaya başlanır ve hastalık duruncaya kadar 2-3 kez bir hafta ara ile ilaçlama yapılır.

Marul mildiyö: Fideliklerde hastalık görülmeden koruyucu bir ilaçlama yapılmalıdır. Mildiyö görülürse hasta kısımlar toplanıp yok edildikten sonra birer hafta aralarla fidelerin tarlaya şaşırtılmasına kadar ilaçlamalar sürdürülmelidir. Tarla devresinde hastalığın çevrede görülmesi ile ilaçlamaya başlanmalı, birer hafta aralarla hasattan en az bir hafta öncesine kadar devam edilmelidir. Fidelikte ilaçlama sulama yapıldıktan ve yapraklar kuruduktan sonra yapılmalıdır.

Soğan mildiyö: Günlük ortalama sıcaklığın 16°C’ye ulaşması ve orantılı nemin %80’i bulması ile mücadeleye başlanması gerekirse de çevrede ilk hastalık belirtilerinin saptanması ile ilaçlamaya başlanabilir.

Patates mildiyö: Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10 gün aralıklara uygulama tekrarlanır.
Bağ ölükol mücadelesinde yaz ilaçlaması olarak

1. İlaçlama sürgünler 2-3cm olduğunda,

2.ilaçlama sürgünler 8-10 cm olduğundan,

3.ilaçlama sürgünler 25-30 cm ‘yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu: Alkali karakterli ve yağlı bitki koruma ürünleri ile karıştırılmamalıdır. Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

ÜRÜN ADI BİTKİ ADI ETMEN ADI KULLANMA DOZU SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Captan H Yenidünya
Karaleke (Venturia inaequalis var eribotryae)
300 g / 100 L su 3 gün
Captan H Vişne
Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyasi (Monilinia laxa)
300 g / 100 L su 3 gün
Captan H Turunçgiller
Turunçgil meyvelerinde kahvrengi çürüklük ve gövde zamklanması (Phytophthora citrophthora)
300 g / 100 L su Meyve enfeksiyonları 7 gün
Captan H Şeftali
Sert Çekirdekli Meyvelerde Yaprak Delen (Wilsonomyces carpophilus)
300 g / 100 L su 3 Gün
Captan H Şeftali
Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyasi (Monilinia laxa)
300 g / 100 L su 3 gün
Captan H Soğan
Mildiyö (Phythophthora infestans)
300 g / 100 L su 7 gün
Captan H Sebzeler
Fide kök çürüklüğü (Phytophthora spp.)
200-250 g / 100 L su 7 gün
Captan H Patates
Mildiyö (Phythophthora infestans)
350 g / 100 L su 7 gün
Captan H Marul
Mildiyö (Bremia lactucae)
300 g / 100 L su 7 gün
Captan H Kiraz
Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyasi (Monilinia laxa)
300 g / 100 L su 3 gün
Captan H Kayısı
Sert Çekirdekli Meyvelerde Yaprak Delen (Wilsonomyces carpophilus)
300 g / 100 L su 3 Gün
Captan H Erik
Cep hastalığı (Taphrina pruni)
300 g / 100 L su 3 gün
Captan H Elma
Karaleke (Venturia inaequalis)
150 g / 100 L su 3 gün
Captan H Domates
Yaprak küfü (Cladosporium fulvum)
250 g / 100 L su 7 gün
Captan H Domates
Mildiyö (Phythophthora infestans)
300 g / 100 L su 7 gün
Captan H Bağ*
Ölükol* (Phomopsis viticola)
250 g / 100 L su (Yaz uygulaması) 3 gün
Captan H Bağ*
Mildiyö (Plasmopara viticola)
300 g / 100 L su 3 gün
Captan H Armut
Karaleke (Venturia pyrina)
150 g / 100 L su 3 gün

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Aktif Madde

% 50 Captan

Formulasyon

Suda ıslanabilir toz (WP)

Ambalaj

800 g, 400 g, 3 kg.

Bitki Adı

Armut, Bağ*, Domates, Elma, Erik, Kayısı, Kiraz, Marul, Patates, Sebzeler, Şeftali, Soğan, Turunçgiller, Vişne, Yenidünya

Etmen Adı

Cep hastalığı (Taphrina pruni), Fide kök çürüklüğü (Phytophthora spp.), Karaleke (Venturia inaequalis var eribotryae), Mildiyö (Bremia lactucae), Mildiyö (Phythophthora infestans), Mildiyö (Plasmopara viticola), Ölükol* (Phomopsis viticola), Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyasi (Monilinia laxa), Turunçgil meyvelerinde kahvrengi çürüklük ve gövde zamklanması (Phytophthora citrophthora), Yaprak küfü (Cladosporium fulvum)