Cameo

Kategori : İnsektisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 240 g/l Methoxyfenozide

Formulasyon : SC (Süspansiyon konsantre)

Ambalaj : 500 ml

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

Mide zehiri etkili bir insektisittir.

Uygulama Şekli

Pamukta Pamuk Yaprak Kurduna karşı: 10-15 adımda 1 bitki olmak üzere toplam 25 bitkinin yaprak, tarak, çiçek ve kozaları kontrol edilir. Btki başına 0,5 larva veya 25 bitkide 2 yumurta paketi veya 2 yeni açılmış yumurta paketi görüldüğünde uygulamaya karar verilir.
Biberde yeşilkurta karşı alana köşegenler yönünden girilip, alanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.
Domateste pamuk yaprakkurduna karşı köşegenler yönünde yürüyerek, 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde zararlı ile mücadele gereklidir. Uygulama larvalar dağılmadan yapıldığında sonuç daha iyi olacağından uygulama zamanına özen gösterilmelidir.
Bağ salkım güvesine karşı salkım güvesi ilaçlama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvasit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1.dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15°C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2.dölde 520 gün-derece, 3.dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1.dölde çiçek tomurcuğu, 2.dölde koruk, 3.dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde ilaçlamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.
Elmada Elma içkurdu’na karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak, yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Cameo®yu, kükürt ve kuvvetli alkali karakterdeki ilaçlarla karıştırmayınız. Cameo® ile yapılacak karışımları uygulamadan önce çiftçinin kendisinin belirlediği ölçüde bir ön karışım testi ve küçük bir alanda deneme yapması önerilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

* : yaprak tüketimi var ise kullanılmaz.

Ürün Adı Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Cameo Pamuk
Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis)
37,5 ml/da 2.ve 3. Dönem larva 21 gün
Cameo Elma
İç kurdu (Cydia pomonella)
60 ml/100 L su Larva 14 gün
Cameo Domates
Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis)
50 ml/da, Larva 1 gün
Cameo Biber
Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)
60 ml/da Larva 1 gün
Cameo Bağ*
Salkım güvesi (Lobesia botrana)
40 ml/100 L su Larva, yumurta 7 gün

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Aktif Madde

240 g/l Methoxyfenozide

Formulasyon

SC (Süspansiyon konsantre)

Ambalaj

500 ml

Bitki Adı

Bağ*, Biber, Domates, Elma, Pamuk

Etmen Adı

İç kurdu (Cydia pomonella), Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis), Salkım güvesi (Lobesia botrana), Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)