CALLEON® SC

CALLEON® SC

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 357,5 g/l Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Oksiklorid

Formulasyon : Süspansiyon konsantre (SC)

Ambalaj : 1 L, 5 L
Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Kullanım Şekli

Domates erken yaprak yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 15 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Bağ mildiyösü:

1. uygulama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.

2. ve diğer uygulamalar: İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

Şeftali yaprak kıvırcıklığı: Tomurcuklar kabarmaya başladığı dönemde bir uygulama yapılır.

Elma karalekesi:

1.uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce)

2.uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (Çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3.uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,

4.ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10 gün arayla yapılmalıdır.

Zeytinlerde halkalı leke:

Marmara Bölgesinde:

1.uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce

2.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce

Ege Bölgesinde:

1.uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce

2.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce

Akdeniz Bölgesinde:

1.uygulama: Hasattan sonra

2.uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce

3.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Çil) (Kayısı):

1.uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra

2.uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde)

Kayısılarda ilave olarak, meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3.ilaçlama yapılmalıdır.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri (insektisit, fungisit, bitki gelişim düzenleyicisi vb) karıştırılmadan tek başına kullanılmalıdır.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son uygulama ile hasat arasındaki süre

 

Domates Erken yaprak yanıklığı

(Alternaria solani)

420 ml/100 L su 14 gün
Bağ* Mildiyö

(Plasmopara viticola)

350 ml/100 L su 14 gün
Şeftali Yaprak kıvırcıklığı

(Taphrina deformans)

700 ml/100 L su 14 gün
Elma Kareleke

(Ventruia inaequalis)

400 ml/100 L su 14 gün
Zeytin Halkalı leke

(Spilocaea oleagina)

400 ml/100 L su

 

14 gün
Kayısı Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen

(Wilsonomyces carpophylus)

675 ml/100 L su 14 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Aktif Madde

357,5 g/l Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Oksiklorid

Formulasyon

Süspansiyon Konsantre (SC)

Ambalaj

1 L, 5 L

Bitki Adı

Bağ*, Domates, Elma, Kayısı, Şeftali, Zeytin

Etmen Adı

Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani), Halkalı leke hastalığı (Spilocaea oleaginea), Karaleke (Venturia inaequalis), Mildiyö (Plasmopara viticola), Sert Çekirdekli Meyvelerde Yaprak Delen (Wilsonomyces carpophilus), Yaprak kıvırcıklığı (Taphrina deformans)