Calleon SC

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 357,5 g/l Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Oksiklorid

Formulasyon : Süspansiyon konsantre (SC)

Ambalaj : 1 L, 5 L
Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

Tarım ürünlerinde görülen mantarı hastalıkların mücadelesinde başarı ile kullanılan, bakır oksiklorid terkipli bir fungisittir. Koruyucu ve tedavi edici bir etkiye sahiptir. İlaçlama esnasında bitkiler en iyi şekilde yıkanmalı, yer aletlerine yaprak altı memeler takılmak suretiyle, yaprak alt yüzeylerinin ıslanması sağlanmalıdır. İlaçlama rüzgarsız havalarda yapılmalıdır.

Uygulama Şekli

Domates erken yaprak yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 15 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Şeftali yaprak kıvırcıklığı: Tomurcuklar kabarmaya başladığı dönemde bir uygulama yapılır.

Elma karalekesi:

1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce),

2. Uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde),

3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,

4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10 gün arayla yapılmalıdır.

Zeytinlerde Halkalı Leke:

Ege Bölgesinde :

1. Uygulama : İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,

2. Uygulama : Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,

Marmara Bölgesinde :

1. Uygulama : Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,

2. Uygulama : Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,

Akdeniz Bölgesinde :

1. Uygulama : Hasattan sonra,

2. Uygulama : İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,

3. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Çil) (Kayısı):

1.uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,

2.uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde),
Kayısılarda ilave olarak, meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3.ilaçlama yapılmalıdır.

Bağ mildiyösü:
İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar 1.ilacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır.

 

 

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu: Diğer bitki koruma ürünleri (insektisit, fungisit,bitki gelişim düzenleyicisi vb) karıştırılmadan tek başına kullanılmalıdır.

 

 

 

Detaylı Tablo Bilgisi

ÜRÜN ADI BİTKİ ADI ETMEN ADI KULLANMA DOZU SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE VİDEO
Calleon SC Zeytin
Halkalı leke hastalığı (Spilocaea oleaginea)
400 ml /100 L su 14 gün
Calleon SC Şeftali
Yaprak kıvırcıklığı (Taphrina deformans)
700 ml / 100 L su 14 gün
Calleon SC Kayısı
Sert Çekirdekli Meyvelerde Yaprak Delen (Wilsonomyces carpophilus)
675 ml / 100 L su 14 gün
Calleon SC Elma
Karaleke (Venturia inaequalis)
400 ml / 100 L su 14 gün
Calleon SC Domates
Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)
420 ml / 100 L su 14 gün
Calleon SC Bağ*
Mildiyö (Plasmopara viticola)
350 ml / 100 L su 14 gün

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Aktif Madde

357,5 g/l Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Oksiklorid

Formulasyon

Süspansiyon Konsantre (SC)

Ambalaj

1 L, 5 L

Bitki Adı

Bağ*, Domates, Elma, Kayısı, Şeftali, Zeytin

Etmen Adı

Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani), Halkalı leke hastalığı (Spilocaea oleaginea), Karaleke (Venturia inaequalis), Mildiyö (Plasmopara viticola), Sert Çekirdekli Meyvelerde Yaprak Delen (Wilsonomyces carpophilus), Yaprak kıvırcıklığı (Taphrina deformans)