CALLEON® SC

CALLEON® SC

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 357,5 g/l Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Oksiklorid

Formulasyon : Süspansiyon konsantre (SC)

Ambalaj : 1 L, 5 L

Etiket Bilgisi  Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

Domates erken yaprak yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 15 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Bağ mildiyösü:

1. uygulama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.

2. ve diğer uygulamalar: İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

Şeftali yaprak kıvırcıklığı:

1.uygulama: Sonbaharda yapraklar %80 doküldükten sonra,

2.uygulama: İlkbaharda tomurcuklar kabarmaya başlamadan önce yapılmalıdır.

Elma karalekesi:

1.uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce)

2.uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (Çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3.uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,

4.ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10 gün arayla yapılmalıdır.

Zeytinlerde halkalı leke:

Marmara Bölgesinde:

1.uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce

2.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce

Ege Bölgesinde:

1.uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce

2.uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce

3.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce

Akdeniz Bölgesinde:

1.uygulama: Hasattan sonra

2.uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce

3.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır. Tüm uygulamaların yağışların öncesinde veya hemen sonrasında yapılması gereklidir.

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Çil) (Kayısı):

1.uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra

2.uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde)

Kayısılarda ilave olarak, meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3.ilaçlama yapılmalıdır.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri (insektisit, fungisit, bitki gelişim düzenleyicisi vb) karıştırılmadan tek başına kullanılmalıdır.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre
Domates Erken yaprak yanıklığı

(Alternaria solani)

420 ml/100 L su 14 gün
Bağ* Mildiyö

(Plasmopara viticola)

350 ml/100 L su 14 gün
Şeftali Yaprak kıvırcıklığı

(Taphrina deformans)

700 ml/100 L su 14 gün
Elma Kareleke

(Ventruia inaequalis)

400 ml/100 L su 14 gün
Zeytin Halkalı leke

(Spilocaea oleagina= Cyclogonium oleaginum)

400 ml/100 L su 14 gün
Kayısı Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (çil)

(Wilsonomyces carpophylus= Stigmina carpophila)

675 ml/100 L su 14 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.