Caira

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 250 g/l Azoxystrobin

Formulasyon : Süspansiyon konsantre (SC)

Ambalaj : 1 L, 200 ml
Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

Caira, doğal orijinli Azoxystrobin etkili maddesini içerir. Geniş etki alanlı sistemik bir fungisittir. Çevreye dosttur. Bombus arılarına, faydalı böceklere zararsızdır. Entegre Mücadele (IPM) programları için son derece uygun bir fungisittir.

Uygulama Şekli

DOMATES MİLDİYÖ: İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

DOMATES ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI: Gerek fidelikte gerekse tarlada ilaçlamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda ilacın etki süresine bağlı olarak ilaçlama tekrarlanmalıdır.

KARPUZ ALTERNARİA YAPRAK YANIKLIĞI: Kimyasal ilaçlama yeşil aksam ilaçlamaları şeklinde uygulanır. Çevrede ilk belirtilerin görülmesiyle ilaçlamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.
BİBER (SERA) KÜLLEME: Bitkiler üzerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamalara başlanmalı ve gerektiğinde 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

ÇİLEKTE ANTRAKNOZ: İlaçlamalara ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır. İlk ilaçlamadan 10 gün sonra 2. ilaçlama yapılmalıdır.

ÇELTİK YANIKLIĞI HASTALIĞI: Yeşil aksam ilaçlamalarında hastalık ilk görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır. Gerekli hallerde kullanılan ilacın etki süresi göz önüne alınarak ikinci ve üçüncü ilaçlamalar yapılmalıdır.

BAĞ MİLDİYÖ: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar 1. ilacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz ününe alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır.

BAĞ KÜLLEMESİ:

1. ilaçlama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,

2. ilaçlama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,

3. ilaçlama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,

4. ve diğer ilaçlamalar: Üçüncü ilaçlamadan sonra kullanılan ilacın etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

BAĞ ÖLÜKOL:

*Yaz uygulaması:

1. uygulama sürgünler 2-3 cm olduğunda,

2. uygulama sürgünler 8-10 cm olduğunda,

3. uygulama sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

HIYAR VE KABAK KÜLLEME: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak ilaçlamaya devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27°C’nin üstünde ve orantılı nemin de %50’nin altında olduğu zamanlarda ilaçlamaya ara verilmelidir.

 

 

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu: Caira® domatesteki uygulamalarında yayıcı ve yapıştırıcılarla karıştırılarak kullanılması önerilmez.

 

 

 

Uyarılar

Detaylar / (Yoksa bu alan silinebilir)

Detaylı Tablo Bilgisi

ÜRÜN ADI BİTKİ ADI ETMEN ADI KULLANMA DOZU SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Caira Kabakgiller
Külleme (Sphaerotheca fuliginea)
75 ml / 100 L su 3 gün
Caira Domates
Mildiyö (Phytophtora infestans)
75 ml / 100 L su 3 gün
Caira Domates
Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)
75 ml / 100 L su 3 gün
Caira Çilek
Antraknoz (C. acutatum)
75 ml / da 1 gün
Caira Çeltik
Çeltik yanıklığı (Pyricularia oryzae)
100 ml/da 28 gün
Caira Bağ*
Ölü kol (Phomopsis viticola)
75 ml / 100 L su 21 gün

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Formulasyon

Süspansiyon Konsantre (SC)

Ambalaj

1 L, 200 ml

Bitki Adı

Bağ*, Çeltik, Çilek, Domates, Kabakgiller

Aktif Madde

250 g/l Azoxystrobin

Etmen Adı

Antraknoz (C. acutatum), Çeltik yanıklığı (Pyricularia oryzae), Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani), Külleme (Sphaerotheca fuliginea), Mildiyö (Phytophtora infestans), Ölü kol (Phomopsis viticola)