CAİRA®

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 250 g/l Azoxystrobin

Formulasyon : Süspansiyon konsantre (SC)

Ambalaj : 200 ml, 1 L
Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

BAĞ MİLDİYÖ: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar 1.ilacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır.

BAĞ KÜLLEMESİ:

1.ilaçlama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,

2.ilaçlama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,

3.ilaçlama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,

4. ve diğer ilaçlamalar: Üçüncü ilaçlamadan sonra kullanılan ilacın etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

BAĞ ÖLÜKOL:

Yaz ilaçlaması:

1.ilaçlama sürgünler 2-3 cm olduğunda,

2.ilaçlama sürgünler 8-10 cm olduğunda,

3.ilaçlama sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

HIYAR VE KORNİŞON MİLDİYÖ: İlaçlama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre ilaçlamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

HIYAR, KORNİŞON VE KABAK KÜLLEME: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak ilaçlamaya devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27°C’nin üstünde ve orantılı nemin de %50’nin altında olduğu zamanlarda ilaçlamaya ara verilmelidir.

DOMATES MİLDİYÖ: İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

DOMATES ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI: Gerek fidelikte gerekse tarlada ilaçlamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda ilacın etki süresine bağlı olarak ilaçlama tekrarlanmalıdır.

BİBER (SERA) KÜLLEME: Bitkiler üzerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamalara başlanmalı ve gerektiğinde 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

KARPUZ ALTERNARİA YAPRAK YANIKLIĞI: Kimyasal ilaçlama yeşil aksam ilaçlamaları şeklinde uygulanır. Çevrede ilk belirtilerin görülmesiyle ilaçlamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

ÇİLEKTE ANTRAKNOZ: İlaçlamalara ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır. İlk ilaçlamadan 10 gün sonra 2.ilaçlama yapılmalıdır.

ÇELTİK YANIKLIĞI HASTALIĞI: Yeşil aksam ilaçlamalarında hastalık ilk görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır. Gerekli hallerde kullanılan ilacın etki süresi göz önüne alınarak ikinci ve üçüncü ilaçlamalar yapılmalıdır.

BEZELYEDE MİLDİYÖ: Yeşil aksam ilaçlamasında, hastalığın her yıl görüldüğü üretim alanlarında günlük ortalama sıcaklığın 15°C ve nisbi nemin %80’nin üzerine çıkması durumunda ilaçlamaya başlanmalıdır. Hastalığın her yıl görülmediği alanlarda ise ilaçlamaya, çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile başlanmalıdır.

BUĞDAY SEPTORYA YAPRAK LEKESİ: Eğer İklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa yeşil aksam uygulaması yapılır. Genel olarak uygulama için en iyi zaman bayrak yaprağının tamamen açıldığı kın döneminin sonu veya başak çıkışı öncesidir. Erken dönemde bitkinin üst kısımlarına doğru tırmanan bir enfeksiyon için bayrak yaprağının çıkması beklenmemelidir. Aynı şekilde tarla bulaşıksa ve başaklanma döneminde yağışlı havalar devam ediyorsa ekonomik zarar söz konusu olabileceğinden uygulamaya gerek duyulabilir. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda bitki koruma ürünlerinin etiketinde belirtilen etki süreleri dikkate alınmalıdır.

BUĞDAYDA PAS HASTALIKLARI-Sarı pas (puccinia striiformis), Kahverengi pas (Puccinia recondita tritici): Hastalık belirtileri (püstüller) görüldüğünde ilaçlamaya başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi İlaçlı su ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. İklim koşulları ve hastalığın durumu dikkate alınarak gerektiğinde 21- 28 gün aralıkla uygulamaya devam edilir. Hasada bir ay kala bitki olgunlaşma dönemine girildiğinden dolayı uygulama yapılmamalıdır.

BUĞDAY TAHIL KÜLLEMESİ: İklim koşulları dikkate alınarak hastalığın seyri İzlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam ilaçlamasına başlanmalıdır.

ELMA KARALEKESİ:

1.Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce yapılır)

2.Uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (Çiçekler kısa saplarıyla ayrı ayrı görüldüğünde)

3.Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,

4. ve diğer uygulamalar: Ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ürününün etki süresi dikkate alınarak uygulanır.

ARMUT KARALEKESİ:

1.Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce yapılır)

2.Uygulama: Beyaz rozet döneminde

3.Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,

4. ve diğer uygulamalar. Ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ürününün etki süresi dikkate alınarak uygulanır.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Caira® domatesteki uygulamalarında yayıcı ve yapıştırıcılarla karıştırılarak kullanılması önerilmez.  Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ* Bağ Mildiyösü (Plasmopara viticola)

Külleme (Erysiphe necator)

Ölü Kol (Phomopsis viticola)

75 ml/100 L su

75 ml/100 L su

75 ml/100 L su

21 gün
Hıyar Kabakgillerde Mildiyö

(Pseudoperonospora cubensis)

60 ml/100 L su 3 gün
Kabakgillerde Külleme

(Erysiphe cichoracearum,

Sphaerotheca fuliginea)

75 ml/100 L su 3 gün
Kornişon Kabakgillerde Mildiyö

(Pseudoperonospora cubensis)

60 ml/100 L su 3 gün
Kabakgillerde Külleme

(Erysiphe cichoracearum,

Sphaerotheca fuliginea)

75 ml/100 L su 3 gün
Kabak Kabakgillerde Külleme

(Erysiphe cichoracearum,

Sphaerotheca fuliginea)

75 ml/100 L su 3 gün
Domates

(Tarla)

Mildiyö

(Phytophthora infestans)

Uygulama Dozu 3 gün
100 L su Dekara**
75 ml/100 L su 75 ml/da
Erken Yaprak Yanıklığı

(Alternaria solani)

75 ml/100 L su
Karpuz Alternaria Yaprak Yanıklığı

(Alternaria cucumerina)

75 ml/da 3 gün
Biber

(Sera)

Patlıcangillerde Külleme

(Leveillula taurica)

75 ml/100 L su 3 gün
Çilek Antraknoz

(Colletotrichum fragariae,

C.gloeosporioides,

C. acutatum)

75 ml/da 1 gün
Çeltik Çeltik Yanıklığı

(Pyricularia oryzae)

100 ml/da 28 gün
Bezelye Bezelye mildiyösü

(Peronospora viciae)

80 ml/da 7 gün
Buğday Septorya yaprak lekesi

(Septoria tritici)

100 ml/da 56 gün
Kahverengi pas

(Puccinia recondita tritici)

100 ml/da
Sarı pas

(Puccinia striiformis)

100 ml/da
Tahıl küllemesi

(Erysiphe graminis)

100 ml/da
Elma Karaleke

(Venturia inaequalis)

75 ml/100 L su 7 gün
Armut Karaleke

(Venturia pirina)

75 ml/100 L su 7 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.