BRACE® FORTE

BRACE® FORTE

Kategori : Herbisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 150 g/l Fluazifop-p-butyl

Formulasyon : Emülsiyon Konsantre (EC)

Ambalaj : 1 L

Etiket Bilgisi  Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

Brace® Forte, geniş yapraklı kültür bitkilerinde sorun olan Gramineae familyasındaki tek ve çok yıllık yabancıotlara karşı çıkıştan sonra (post-em.) kullanılan sistemik etkili, selektif bir bitki koruma ürünüdür.

Brace® Forte uygulama ile hasat arası süreye uymak kaydı ile geniş yapraklı kültür bitkilerinin her döneminde kullanılabilir. Uygulama sırasında yabancıotların aktif gelişme içerisinde olmaları daha iyi etki alınmasını sağlar. Daha önce kültürel işlemlerle, çok yıllık yabancıotların rizomları parçalanmışsa bu durum mücadeleden daha iyi sonuç alınmasını sağlar.

Uygulamada iyi bir kaplama için uygun basınç ve küçük damlacıklar gereklidir. Bunun için ilaçlama uygun basınçta (3 atmosfer) yapılmalıdır. Uygulama için yelpaze hüzmeli memeler en uygun olanıdır. Bitki koruma ürünü uygulamadan bir saat sonra yağan yağmurdan etkilenmez.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırmadan kullanınız.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve Dönemi Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Pamuk  Kanyaş (Sorghum halepense) 100 ml/da

Kanyaşlar 15-25 cm boyda iken, bir ay sonra yeniden çıkışlar olursa ikinci bir uygulama yapılabilir.

56 gün
Soğan Kısır yabani yulaf  (Avena sterilis) 50 ml/da

Yabani yulafın kardeşlenme döneminde

28 gün
 Darıcan

Kanyaş

(Echinochloa crus-galli)

(Sorghum halepense)

100 ml/da

soğanın 2 yapraklı devresinde

Bağ*  Kanyaş  (Sorghum halepense) 100 ml/da

Kanyaşlar 6-10

yapraklı veya 15-30 cm boyda iken

28 gün
Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon) 150 ml/da

Köpekdişi ayrığı çiçeklenme öncesi devrede iken

Mercimek Yabani yulaf

Kısır yabani yulaf

Kendi gelen arpa

Kendi gelen buğday

(Avena fatua)

(Avena sterilis)

(Hordeum vulgare)

(Triticum aestivum)

50 ml/da

Bitkiler 2-6 yapraklı, çiçeklenme öncesi,

Yabancı otlar ise 3-5 yapraklı iken

56 gün
Şeker pancarı  Kanyaş  (Sorghum halepense) 100 ml/da

Kanyaşlar 15-30 cm boyda iken veya

56 gün
 Kısır yabani yulaf  (Avena sterilis) 50 ml/da

Yabani yulaflar kardeşlenme döneminde iken

Domates  Darıcan (Echinochloa crus- galli) 75 ml/da

Darıcanlar 10-12 cm boyda iken

28 gün
Patates Kanyaş

Darıcan

(Sorghum halepense)

(Echinochloa crus-galli)

100 ml/da

Kanyaşlar 15-20 cm,

darıcanlar 8-10 cm boyda iken

28 gün
Kanola Kendi gelen buğday (Triticum aestivum) 50 ml/da

Buğday 2-4 yapraklı, 3-5 boyda

28 gün
İtalyan çimi (Lolium multiflorum) 100 ml/da

İtalyan çimi 2-4 yapraklı, 3-5 cm boyda iken

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.