Bordo Flowable

Bordo Flowable

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 124 g/l Metalik bakıra eşdeğer bordo bulamacı

Formulasyon : Süspansiyon konsantre (SC)

Ambalaj : 10 lt
Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

Kontakt etkili koruyucu bir fungisittir.

Uygulama Şekli

Bağ mildiyö:

İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır.

İkinci ve sonraki uygulamalar 1. bitki koruma ürününün süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile uygulama yapılır.

Elma karalekesi:

1. ilaçlama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce),

2. ilaçlama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde),

3. ilaçlama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,

4. ve diğer ilaçlamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 12-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Kayısıda yaprak delen:

1. uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,

2. uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde),

3. ilaçlama: Meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken yapılmalıdır.

Zeytinlerde Halkalı Leke:

Marmara Bölgesinde:

1. uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce

2. uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce

Ege Bölgesinde:

1. uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce

2. uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra , çiçekler açmadan önce,

Akdeniz Bölgesinde :

1. uygulama: Hasattan sonra,

2. uygulama : İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,

3. uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.

Şeftali Yaprak Kıvırcıklığı: Tomurcuklar kabarmaya başladığı dönemde bir uygulama yapılır. Tomurcuklara iyice bitki koruma ürünü uygulanmasına özen gösterilir.

Domates Mildiyösü: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzeyinde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti ve iklim koşullarına bağlı olarak uygulamaya 7-10 gün ara ile devam edilir.

Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanması: Meyve enfeksiyonlarına karşı

1. uygulama sonbaharda yağışlar başlamadan önce veya ilk yağmurlardan hemen sonra yapılmalıdır. Havalar yağışlı giderse,1. uygulamadan 15 gün sonra
2. uygulama yapılmalıdır. Gövde enfeksiyonlarına karşı enfekteli ağaçlardaki yaralar ekim, ocak ve mart aylarında odun dokusuna kadar temizlenmelidir. Yara yerlerine %3’lük potasyum permanganat dezenfektan olarak sürülmelidir.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Hektaş Bordo® Flowable diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan tek başına kullanılmalıdır.

Detaylı Tablo Bilgisi

ÜRÜN ADI BİTKİ ADI ETMEN ADI KULLANMA DOZU SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE VİDEO
Bordo Flowable Zeytin
Halkalı leke (Spilocaea oleaginea)
1000 ml / 100 l su 0 gün
Bordo Flowable Şeftali
Yaprak kıvırcıklığı (Taphrina deformans)
1000 ml / 100 l su 14 gün
Bordo Flowable Portakal
Kahverengi çürüklük (Phytopthora citrophthora)
500 ml / 100 l su 14 gün
Bordo Flowable Kayısı
Yaprak delen (Wilsonomyces carpophilus)
1.uygulama 1000 ml / 100 l su (Dormant dönem), 2.uygulama 600 ml / 100 l su (İlkbahar uygulaması), 3.uygulama 600 ml / 100 l su (İlkbahar uygulaması) 14 gün
Bordo Flowable Elma
Karaleke (Venturia inaequalis)
1000 ml / 100 l su 14 gün
Bordo Flowable Domates
Mildiyö (Phytophthora infestans)
600 ml / da 14 gün
Bordo Flowable Bağ*
Mildiyö (Plasmopara viticola)
1.uygulama 400 ml / 100 l su, 2.uygulama 500 ml / 100 l su, 3.uygulama 600 ml / 100 l su 21 gün

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Formulasyon

Süspansiyon Konsantre (SC)

Bitki Adı

Bağ*, Domates, Elma, Kayısı, Portakal, Şeftali, Zeytin

Etmen Adı

Halkalı leke (Spilocaea oleaginea), Kahverengi çürüklük (Phytopthora citrophthora), Karaleke (Venturia inaequalis), Mildiyö (Phytophthora infestans), Mildiyö (Plasmopara viticola), Şeftali Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Wilsonomyces carpophilus), Yaprak kıvırcıklığı (Taphrina deformans)