BONAFLAN® WG

BONAFLAN® WG

Kategori : Herbisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : %60 Benfluralin

Formulasyon : Suda Dağılabilen Granül (WG)

Ambalaj : 1 kg, 5 kg

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

BONAFLAN WG pamuk, ayçiçeği, fasulye ve soya fasulyesi ekim alanlarında sorun olan tek yıllık dar ve geniş yapraklı yabancı otlarla mücadelede ekim öncesi toprağa karıştırılarak kullanılan seçici bir herbisittir. Yabancı ot tohumların çimlenmesini önleyerek önemli yabancı otların kontrolünü sağlar. Ekim veya dikim, uygulamadan hemen sonra başlamak üzere altı haftaya kadar yapılabilir. Ekim veya dikim sonrası uygulanmaz. Gelişimini tamamlamış yabancı otları kontrol etmez.

Toprağa Karıştırma

İlacın etkinliğini kaybetmemesi için, uygulamadan hemen sonra en geç 4 saat içinde toprağa karıştırılması gerekir. Mümkün ise ilaçlama ve karıştırma faaliyetleri birlikte yürütülmelidir. Toprağa karıştırma sırasında, toprak keseklerinin iyice kırılarak parçalanması ve BONAFLAN WG’nin toprakla çok iyi bir şekilde karışması sağlanmalıdır. Tekdüze ve etkili bir karıştırma yapmak için uygun toprak işleme alet ve yöntemlerini kullanınız. Toprağa karıştırma, 5-10 cm derinlikte yapılmalıdır. İlaçlı solüsyonun toprak ile iyice karışması için, karıştırıcı makinelerinin uygun hızda (6-10 km/saat) olmaları gerekir. Toprağa karıştırma işlemi 5 cm den az derinlikte yapılırsa ilaç etkisinde düşüş yaşanabilir.

MÜNAVEBE BİTKİLERİ:

BONAFLAN WG uygulanmış tarlaya, münavebeye giren herhangi bir bitki ekimi veya dikimi yapılmadan önce toprak mutlaka pulluk ile en az 15 cm derinlikte sürülmelidir.  Bu konu özellikle kurak sezonlarda daha çok önem taşır.

BONAFLAN WG ilkbaharda uygulandıysa, buğday, arpa, mısır ve sorgum toprağın minimum 15 cm derinliğe kadar işlenmesi kaydıyla 6 ay sonra ekilebilir. Pırasa, soğan ve lahana gibi kışlık sebzeler, uygulamadan 9 ay sonra toprağın en az 15 cm derinliğe kadar işlenmesi kaydıyla ekilebilir.

Yulaf, ıspanak ve şeker pancarı ise 12 ay sonra, toprak en az 15 cm derinliğe kadar işlendikten sonra ekilebilir.

BONAFLAN WG uygulanan sahalara, fideden yetiştirilen domates, kavun, karpuz gibi türler takip eden ürün olarak dikilebilir.

Ekili ürünün bozulması durumunda:

BONAFLAN WG uygulanmış tarlada ekili olan ürünün yerine (herhangi bir nedenle bozulması durumunda), toprağın minimum 15 cm derinliğe kadar işlenmesi kaydıyla: yonca, bezelye, fasulye, soya, üçgül, lahana, kanola, marul, kavun, ayçiçeği,  havuç, domates, mercimek ekilebilir. Patatesin ise 2 ay sonra ekilmesi mümkündür.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer ilaçlarla karıştırarak kullanmayınız.

Detaylı Tablo Bilgisi

BİTKİ ADI YABANCI OT KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ
 

 

 

 

Pamuk

 

 

 

Ayçiçeği

 

 

Fasulye

 

 

 

 

Soya Fasulyesi

Gri lekeli amarant (Amaranthus lividus)  

 

 

 

 

 

 

 

 

250 g/da

(Ekim öncesi toprağa karıştırılarak kullanılır)

Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexsus)
Horoz ibiği (Amaranthus albus)
Sürünücü horoz ibiği (Amaranthus blitoides)
Benekli darıcan (Echinochloa colonum)
Darıcan (Echicochloa crus-galli)
Semizotu (Portulaca oleracea)
Yapışkan ot (Setaria verticillata)
Yeşil kirpi darı (Setaria viridis)
Sirken (Chenopodium album)
Yumuşak başaklı kuş yemi (Phalaris paradoxa)
Çoban değneği (Polygonum aviculare)
Demir dikeni (Tribulus terrestris)