Biella

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 200 g/l Pyrimethanil + 125 g/l Tebuconazole

Formulasyon : Süspansiyon konsantre (SC)

Ambalaj : 500 ml
Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

Sistemik ve lokal sistemik özellikte bir üründür. Koruyucu ve tedavi edici özelliktedir.

Uygulama Şekli

Elma karalekesi:

1. Uygulama: çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce),

2. Uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde),

3. Uygulama: çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,

Diğer uygulamalar: İklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ürünlerin etki süresi dikkate alınarak uygulanmalıdır.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu: Yüksek derecede asidik ve bazik formülasyonlar dışındaki formülasyonlarla karışabilir. Uygulama için büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışımı denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

ÜRÜN ADI BİTKİ ADI ETMEN ADI KULLANMA DOZU SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Biella Elma
Karaleke (Venturia inaequalis)
50 ml / 100 L su 14 gün

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Aktif Madde

200 g /l Pyrimethanil + 125 g /l Tebuconazole

Formulasyon

Süspansiyon Konsantre (SC)

Ambalaj

500 ml

Bitki Adı

Elma

Etmen Adı

Karaleke (Venturia inaequalis)