Hektaş Biella®

Hektaş Biella®

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 200 g/l Pyrimethanil + 125 g/l Tebuconazole

Formulasyon : Süspansiyon konsantre (SC)

Ambalaj : 500 ml
Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Kullanım Şekli

Elma karalekesi:

1.Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2.Uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3.Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce

4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ürünlerin etki süresi dikkate alınarak uygulanmalıdır.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Yüksek derecede asidik ve bazik formülasyonlar dışındaki formülasyonlarla karışabilir. Uygulama için büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışımı denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Elma Elma karalekesi

(Venturia inaequalis)

50 ml/100 L su 14 gün

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Aktif Madde

200 g /l Pyrimethanil + 125 g /l Tebuconazole

Formulasyon

Süspansiyon Konsantre (SC)

Ambalaj

500 ml

Bitki Adı

Elma

Etmen Adı

Karaleke (Venturia inaequalis)