AXXESS®

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 450 g/l Prochloraz

Formulasyon : Emülsiyon konsantre (EC)

Ambalaj : 1 L, 5 L

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

Buğday ve arpada fide yanıklığı, kök ve kök boğazı çürüklüğü: Hastalık ilk görüldüğünde uygulama yapılmalıdır. Uygulama kardeşlenme ile tepe yaprağı arasındaki devrede koruyucu olarak yapılmalıdır.

Arpada tahıl küllemesi: Külleme hastalığının belirtileri uygun koşullarda her yıl görülebilir. Bu nedenle iklim koşulları dikkate alınarak hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam uygulamasına başlanmalıdır.

Buğdayda septorya yaprak lekesi: İklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa yeşil aksam uygulaması yapılır. Hastalık belirtileri ilk görüldüğünde uygulamalara başlanır. Genel olarak uygulama için en iyi zaman bayrak yaprağının tamamen açıldığı kın döneminin sonu veya başak çıkışı öncesidir. Erken dönemde bitkinin üst kısımlarına doğru tırmanan bir enfeksiyon için bayrak yaprağının çıkması beklenmemelidir. Aynı şekilde, tarla bulaşıksa ve başaklanma döneminde yağışlı havalar devam ediyorsa ekonomik zarar söz konusu olabileceğinden uygulamaya gerek duyulabilir.

Çeltikte çeltik yanıklığı: Hastalık belirtileri bölgede görülür görülmez veya hava koşulları hastalık gelişmesine uygun şekilde gidiyorsa, hemen uygulama başlatılmalıdır. Gerekirse hava koşullarına bağlı olarak 15-20 gün arayla ikinci veya üçüncü uygulama yapılmalıdır. Ürünün tavsiye edilen dozuna göre hazırlanan ilaçlı su, yaprak ve sapların yüzeyi ilaçlı su ile ıslanacak şekilde kaplama olarak tarlaya uygulanır.

Kültür mantarlarında örümcek ağı: Axxess® koruyucu özelliği olan bir bitki koruma ürünü olduğundan torbalar üzerine örtü toprağının örtme işleminden hemen sonra yüzey uygulaması şeklinde kullanılmalıdır. 1.flaş sonunda tekrar bir yüzey uygulaması yapılmalıdır. 20 gün ara ile 2 uygulama yapılmalıdır. Uygularken tüm toprak yüzeyinin iyice ıslatılmasına dikkat edilmelidir.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Buğday ve Arpa Tahıllarda fide yanıklığı, kök ve kök boğazı çürüklüğü

(Fusarium spp.,

Bipolaris sorokiniana,

Rhizoctonia spp., Pseudocercosporella herpotrichoides)

100 ml/da 56 gün
Arpa Tahıl küllemesi

(Erysiphe graminis f.sp. hordei)

100 ml/da 56 gün
Buğday Septorya yaprak lekesi

(Septoria tritici)

100 ml/da 56 gün
Çeltik Çeltik yanıklığı

(Pyricularia oryzae)

100 ml/da 56 gün
Kültür mantarları Kültür mantarında örümcek ağı

(Cladobotryum dendroides)

1,25 ml/m2 10 gün