Axxess

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 450 g/l Prochloraz

Formulasyon : Emülsiyon konsantre (EC)

Ambalaj : 1 L, 5 L

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

İmidazole grubundan koruyucu ve yok edici özellikte bir fungisittir. Kısmen translaminar sistemik etki göstererek mantar sporlarının üremesine mani olur.

Uygulama Şekli

Kültür mantarlarında örümcek ağı; Axxess® koruyucu özelliği olan bir bitki koruma ürünü olduğundan torbalar üzerine örtü toprağının örtme işleminden hemen sonra yüzey uygulaması şeklinde kullanılmalıdır. 1. flaş sonunda tekrar bir yüzey uygulaması yapılmalıdır. 20 gün ara ile 2 uygulama yapılmalıdır. Uygularken tüm toprak yüzeyinin iyice ıslatılmasına dikkat edilmelidir.

Buğday ve Arpada kök ve kökboğazı çürüklüğü; Hastalık ilk görüldüğünde uygulama yapılmalıdır. Uygulama kardeşlenme ile tepe yaprağı arasındaki devrede koruyucu olarak yapılmalıdır.
Arpada tahıl küllemesi; Külleme hastalığının belirtileri uygun koşullarda her yıl görülebilir. Bu nedenle iklim koşulları dikkate alınarak hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam uygulamasına başlanmalıdır.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Axxess® yabancı ot bitki koruma ürünleri, diğer mantar bitki koruma ürünleri ve insektisit ile karıştırılmadan bir ön deneme yapılması önerilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Ürün Adı Bitki Adı Etmen Adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Axxess Kültür Mantarı
Örümcek ağı hastalığı (Cladobotryum dendroides)
1,25 ml / m2 10 gün
Axxess Çeltik
Çeltik yanıklığı (Pyricularia oryzae)
100 ml/da 35 gün
Axxess Arpa
Tahıl Küllemesi (Erysiphe graminis f.sp. Hordei)
100 ml/da 35 gün
Axxess Arpa
Tahıl fide yanıklığı, kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalıkları
100 ml/da 35 gün

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Aktif Madde

450 g/l Prochloraz

Formulasyon

Emülsiyon konsantre (EC)

Ambalaj

1 L, 5 L

Bitki Adı

Arpa, Çeltik, Kültür Mantarı

Etmen Adı

Çeltik yanıklığı (Pyricularia oryzae), Örümcek ağı hastalığı (Cladobotryum dendroides), Tahıl fide yanıklığı, kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalıkları, Tahıl Küllemesi (Erysiphe graminis f.sp. Hordei)