AVİFENİKOL %30

AVİFENİKOL %30

Kategori : Oral Antibakteriyel

Ürün Grubu : Hayvan Sağlığı

Açıklama

Özellikler

Oral Çözelti: Beher ml’de 300 mg florfenikol içerir.

Kullanım Şekli

Diğer Bilgiler

Detaylı Tablo Bilgisi