AVIFENIKOL® %30

AVIFENIKOL® %30

Kategori : Oral Antibakteriyel

Ürün Grubu : Hayvan Sağlığı

Açıklama

Özellikler

AVIFENIKOL %30 Oral Çözelti, berrak sarı renkli bir çözelti olup, beher ml’de 300 mg florfenikol içerir.

Kullanım Şekli

KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI

AVIFENIKOL %30 Oral Çözelti, etçi tavuklarda E. coli’nin neden olduğu solunum yolu hastalıklarının (E.coli solunum hastalığı sakkulit ve koliseptisemi) tedavisi amacıyla kullanılır.

 

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

AVIFENIKOL %30 Oral Çözelti, etçi tavuklarda birbirini takip eden 5 gün süre ile günde 20 mg/kg canlı ağırlık dozunda içme suyuna katılarak kullanılır. Su tüketimine bağlı olmakla beraber değişmekle birlikte her 1500 kg canlı ağırlığa 100 ml AVIFENIKOL %30 içme suyuna katılır. İçme suyu her gün taze olarak hazırlanmalıdır.

Diğer Bilgiler

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulanmasından sonra eti için yetiştirilen tavuklar 5 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Yumurtaları insan tüketimine sunulan tavuklarda kullanılmamalıdır.

 

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

2.5 litre ürün içeren beyaz renkli HDPE şişelerde ve alüminyum folyolu beyaz renkli HDPE kapaklı şekilde kutusuz olarak satışa sunulmaktadır.