ATREUS®

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 310 g/L Pyrimethanil + 95 g/L Trifloxystrobin

Formulasyon : Süspansiyon konsantre (SC)

Ambalaj : 500 ml, 1 L

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

Elma:

Tahmin ve uyarı sisteminin uygulanmadığı yerlerde;

1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce yapılır),

2. Uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (Çiçekler kısa saplarıyla ayrı ayrı görüldüğünde),

3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,

4. ve diğer uygulamalar: Ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10-14 gün ara ile uygulanır.

Armut:

1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce yapılır),

2. Uygulama: Beyaz rozet döneminde,

3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,

4. ve diğer uygulamalar: Ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10-14 gün ara ile uygulanır.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Alüminyum içeren ürünlerle karıştırılmaz. Uygulama için büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışımı denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Elma Karaleke

(Venturia inaequalis)

45 ml/100 L su 14 gün
Armut Karaleke

(Venturia pirina)

45 ml/100 L su 14 gün