ASTOUND®

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 150 g/l Prothioconazole + 20 g/l Tebuconazole

Formulasyon : Tohum İlaçlaması İçin Akıcı Konsantre (FS)

Ambalaj : 1 L, 5 L

Etiket Bilgisi  Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

İlaçlama varili (kaskat) ile ilaçlama yapılacak ise, 100 kg tohum için önerilen 50 ml ürün bir kap içerisinde 1,5 litre su ile iyi bir şekilde karıştırıldıktan sonra yavaş yavaş birkaç defada ilaçlama variline ilave edilir, her defasında ilaçlama varili çevrilerek tohumların homojen olarak iyi bir şekilde kaplanması sağlanır.

İlaçlama tertibatı olan selektörlerde ise, ön deneme yapılarak tohumun ideal bir şekilde kaplanmasını sağlayacak su miktarı bulunur. İdeal su miktarı tohumu iyice kaplayan ancak akmayan su miktarıdır. Bu husus sağlandıktan sonra gerekli miktar su ile iyice karıştırılır ve ilaçlama tertibatı deposuna konularak ilaçlama yapılır. Çimlenme kapasitesi düşük, soyulmuş veya çatlamış, ekime uygun olmayan tohumluk kullanmayınız. Tohum uygulama ekipmanları çok soğuk (0 °C’nin altında) sıcaklıklarda problem oluşturabilir. ASTOUND® 0 °C’nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulanmalıdır.

İlaçlamadan sonra çuvallanacak ilaçlı tohumun kurumuş olduğundan emin olunmalıdır.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu
Buğday

 

Rastık (Ustilago tritici) 50 ml/100 kg tohum
Sürme (Tilletia foetida, Tilletia caries) 50 ml/100 kg tohum
Tahıl fide yanıklığı, kök ve kökboğazı çürüklüğü (Fusarium spp.) 50 ml/100 kg tohum
Arpa Açık rastık (Ustilago nuda) 50 ml/100 kg tohum
Kapalı rastık (Ustilago hordei) 50 ml/100 kg tohum
Arpa çizgi yaprak lekesi

(Pyrenophora graminea = Helminthosporium gramineum)

50 ml/100 kg tohum