Arrivo 25 EC

Arrivo 25 EC

Kategori : İnsektisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 250 g/L Cypermethrin

Formulasyon : EC (Emülsiyon konsantre)

Ambalaj : 1 lt,100ml, 250ml, 5lt
Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Özellikler

Arrivo 25 EC, kontakt ve mide zehiri etkili sentetik pretroidli bir insektisittir. Beslenmeyi durdurucu etkiye sahiptir.

Uygulama Şekli

Antepfıstığı psillidine karşı haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.
Armut psillidine karşı; kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülmeye başlandığı, sürgünlerin %15’ten fazlasında bulaşma görülmeye başladığında, tatlımsı madde akıntısı başlamadığı ve doğal düşmanların fazla bulunmadığı zamanda bir uygulama yeterli olabilir.
Ayçiçeğinde yeşilkurta karşı 100 bitkiden 5’inde yumurta, birinci dönem larva veya ilk zarar belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.
Bağ salkım güvesine karşı salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvasit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15 C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2. dölde 520 gün-derece, 3. dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. Dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.
Mercimekte baklagil tohum böceklerine karşı, bulaşık olduğu bilinen sahalarda çeşidin gelişmesi ve ekim zamanı göz önünde bulundurularak alt kapsüller kuru oluma girer girmez 10-14 gün ara ile 2-3 ilaçlama yapılarak tarla dönemindeki bulaşmalar önlenir.
Elma içkurduna karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak, yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir. Armutta tahmin ve erken uyarı sistemi dikkate alınmaz.
Çekirgelere karşı rezervasyon (Garsiyar) alanlarında zararlı çekirge nimflerinin görülmeye başlamasından ve yapılan sürveylerle(soruşturularla), uygun yoğunluğun saptanmasından sonra derhal kimsayal mücadeleye geçilir.
Süne: Süne tarlalara indikten sonra tarlalarda bazı sayımlar ve değerlendirmeler yapılır. Bunun sonucunda kimyasal mücadeleye karar verilir.
Kirazda Ağaç kızılkurduna karşı, bulaşık bahçelerde eşeysel tuzaklar asılarak, ergin çıkışları izlenir. Ergin çıkışı sonunda veya ağaç gövde kabuklarının hemen altında koloni halinde bulunan genç larvalar görüldüğü ağustos ortası ve eylül başı ilaçlamalara başlanır. İlacın etki süresine göre ikinci ilaçlama yapılır.
Kiraz sineğine karşı kaplama ilaçlamada tüm ağacın ve meyvelerin, büyük ağaçların özellikle tepe dallarının ilaçlanmasına dikkat edilmelidir.
Mısır kurdu ve Mısır koçankurduna karşı ilk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 3 uygulama daha yapılır.
Nohutta yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.
Domates tütün beyazsineğine karşı bulaşık olduğu saptanan tarlaya köşegenler yönünden girilir. Büyük yapraklı bitkilerde her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda uygulama yapılır.
Domateste, yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.
Patlıcanda tütün beyazsineğine karşı bulaşık olduğu saptanan tarlaya köşegenler yönünden girilir. Büyük yapraklı bitkilerde her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda uygulama yapılır.
Süs bitkilerinde nergis soğan sineklerine karşı, bitki boyu 10 cm olduğunda tarlayı temsil edecek şekilde her dekar için yaklaşık 1000 soğan kontrol edilmeli ve bulaşma oranı %5 ise mücadele yapılmalıdır. Ergin çıkışları başladığında her iki zararlı için ilk çıkıştan 10 gün sonra ilk ilaçlama yapılmalıdır.
Şeker pancarının çimlenmesi ile birlikte mücadeleye başlanmalıdır.

Diğer Bilgiler

Karışabilirlik Durumu:
Kuvvetli alkali karakterdeki bitki koruma ürünleri hariç bazı bitki koruma ürünleri ile karışabilir. Büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Yaprak tüketimi var ise kullanılmaz

Ürün Adı Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Arrivo 25 EC Şekerpancarı
Yaprak kurtları (Spodoptera exiqua,Plusia gamma,Mamestra spp.)
30 ml / da 7 gün
Arrivo 25 EC Şekerpancarı
Yaprak böceği (Piesma maculatum)
30 ml / da 7 gün
Arrivo 25 EC Şekerpancarı
Pancar piresi (Chaetochema tibialis)
25 ml / da 7 gün
Arrivo 25 EC Şekerpancarı
Kalkan böceği (Cassida spp.)
30 ml / da 7 gün
Arrivo 25 EC Şekerpancarı
Bozkurt (Agrotis spp.)
30 ml / da 7 gün
Arrivo 25 EC Süs bitkileri
Nergis soğan sinekleri (Merodon eques)
80 ml/100 L su (Tarla Döneminde) 7 gün
Arrivo 25 EC Süs bitkileri
Nergis soğan sinekleri (Eumerus narcissi)
80 ml / 100 lt su 7 gün
Arrivo 25 EC Patlıcan
Tütün beyaz sineği (Bemisia tabaci)
30 ml / da 7 gün
Arrivo 25 EC Nohut
Yeşilkurt (Heliothis viriplaca)
30 ml / da 7 gün
Arrivo 25 EC Mısır
Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis)
30 ml / da 7 gün
Arrivo 25 EC Mısır
Mısır koçan kurdu (Sesamia nonagrioides)
30 ml / da 7 gün
Arrivo 25 EC Mercimek
Yeşilkurt (Heliothis viriplaca)
30 ml / da 7 gün
Arrivo 25 EC Mercimek
Baklagil tohum böceği (Bruchus spp.)
40ml /da 7 gün
Arrivo 25 EC Kiraz
Kiraz sineği (Kırmızı örümcek)
30 ml / 100 lt su 7 gün
Arrivo 25 EC Kiraz
Ağaç kızıl kurdu (Coccus coccus)
80 ml / 100 lt su 7 gün
Arrivo 25 EC Hububat
Süne (Eurygaster spp.)
20-30 ml / da 7 gün
Arrivo 25 EC Genel zararlılar
Çekirgeler (Robinia pseudoacacia)
40 ml / da 7 gün
Arrivo 25 EC Elma
Elma iç kurdu
20 ml / 100 lt su 7 gün
Arrivo 25 EC Domates
Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)
30 ml / da 7 gün
Arrivo 25 EC Domates
Tütün beyaz sineği (Bemisia tabaci)
30 ml / da 7 gün
Arrivo 25 EC Bağ*
Salkım güvesi (Lobesia botrana)
20 ml / 100 lt su 7 gün
Arrivo 25 EC Ayçiçeği
Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)
40 ml / 100 lt su 7 gün
Arrivo 25 EC Armut
Armut psillidi (Cacopsylla pyri)
20 ml / 100 lt su 7 gün
Arrivo 25 EC Antepfıstığı
Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae)
25 ml / 100 lt su 7 gün

Ek bilgi

Aktif Madde

250 g/L Cypermethrin

Ambalaj

1 l, 100 ml, 250 ml, 5 l

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Formulasyon

EC (Emülsiyon konsantre)

Bitki Adı

Antepfıstığı, Armut, Ayçiçeği, Bağ*, Domates, Elma, Genel Zararlılar, Hububat, Kiraz, Mercimek, Mısır, Nohut, Patlıcan, Şekerpancarı, Süs bitkileri

Etmen Adı

Ağaç kızıl kurdu (Coccus coccus), Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae), Armut psillidi (Cacopsylla pyri), Baklagil tohum böceği (Bruchus spp.), Bozkurt (Agrotis spp.), Çekirgeler (Robinia pseudoacacia), Elma iç kurdu (Cydia pomonella), Kalkan böceği (Cassida spp.), Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi), Mısır koçan kurdu (Sesamia nonagrioides), Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis), Nergis soğan sinekleri (Merodon eques), Pancar piresi (Chaetochema tibialis), Salkım güvesi (Lobesia botrana), Süne (Eurygaster spp.), Tütün beyaz sineği (Bemisia tabaci), Yaprak böceği (Piesma maculatum), Yaprak kurtları (Spodoptera exiqua,Plusia gamma,Mamestra spp.), Yeşilkurt (Heliothis viriplaca)