ARİVO® 25 EC

ARİVO® 25 EC

Kategori : İnsektisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 250 g/l Cypermethrin

Formulasyon : Emülsiyon Konsantre (EC)

Ambalaj : 100 ml, 250 ml, 1 L, 5 L
Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

Elma içkurduna karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak, yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir. Armutta tahmin ve erken uyarı sistemi dikkate alınmaz.

Armut psillidine karşı kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülmeye başlandığı, sürgünlerin %15’ten fazlasında bulaşma görülmeye başladığında, tatlımsı madde akıntısı başlamadığı ve doğal düşmanların fazla bulunmadığı zamanda bir uygulama yeterli olabilir.

Kiraz sineğine karşı kaplama ilaçlamada tüm ağacın ve meyvelerin, büyük ağaçların özellikle tepe dallarının ilaçlanmasına dikkat edilmelidir.

Kirazda Ağaç kızılkurduna karşı, bulaşık bahçelerde eşeysel tuzaklar asılarak, ergin çıkışları izlenir. Ergin çıkışı sonunda veya ağaç gövde kabuklarının hemen altında koloni halinde bulunan genç larvalar görüldüğü ağustos ortası ve eylül başı ilaçlamalara başlanır. İlacın etki süresine göre ikinci ilaçlama yapılır.

Antepfıstığı psillidine karşı haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Hububatta süneye karşı; süne tarlalarda yapılan sayımlar ve değerlendirmelere göre kimyasal mücadeleye karar verilir.

Mısır kurdu ve Mısır koçankurduna karşı ilk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 3 uygulama daha yapılır.

Ayçiçeğinde yeşilkurta karşı 100 bitkiden 5’inde yumurta, birinci dönem larva veya ilk zarar belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.

Domateste, Nohut ve Mercimekte yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Domates ve Patlıcanda tütün beyazsineğine karşı bulaşık olduğu saptanan tarlaya köşegenler yönünden girilir. Büyük yapraklı bitkilerde her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda uygulama yapılır.

Mercimekte baklagil tohum böceklerine karşı, bulaşık olduğu bilinen sahalarda çeşidin gelişmesi ve ekim zamanı göz önünde bulundurularak alt kapsüller kuru oluma girer girmez 10-14 gün ara ile 2-3 ilaçlama yapılarak tarla dönemindeki bulaşmalar önlenir.

Süs bitkilerinde nergis soğan sineklerine karşı, bitki boyu 10 cm olduğunda tarlayı temsil edecek şekilde her dekar için yaklaşık 1000 soğan kontrol edilmeli ve bulaşma oranı %5 ise mücadele yapılmalıdır. Ergin çıkışları başladığında her iki zararlı için ilk çıkıştan 10 gün sonra ilk ilaçlama yapılmalıdır.

Bağ salkım güvesine karşı salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15 C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2. dölde 520 gün-derece, 3. dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. Dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.

Çekirgelere karşı rezervasyon (Garsiyar) alanlarında zararlı çekirge nimflerinin görülmeye başlamasından ve yapılan sürveylerle, uygun yoğunluğun saptanmasından sonra derhal kimyasal mücadeleye geçilir.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Kuvvetli alkali karakterdeki bitki koruma ürünleri hariç bazı bitki koruma ürünleri ile karışabilir. Büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve Dönemi Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Elma Elma iç kurdu

(Cydia pomonella)

20 ml/100 L su, Larva 7 gün
Armut Armut psillidi

(Cacopsylla pyri)

20 ml/100 L su, Nimf-Ergin

(Taç yapraklar döküldükten sonra 2.ve 3.nimf dönemine)

7 gün
Antepfıstığı Antepfıstığı psillidi

(Agonoscena pistaciae)

25 ml/100 L su

(Yaprakların %20’si bulaşık olduğunda ilk uygulama yapılır.)

7 gün
 

 

Kiraz

Kiraz sineği

(Rhagoletis cerasi)

30 ml/100 L su, Ergin  

 

7 gün

Ağaç kızılkurdu

(Coccus coccus)

80 ml/100 L su Genç larva dönemi
Hububat Süne

(Eurygaster spp.)

20 ml/da 1-3 dönem nimf

30 ml/da 4-5 dönem nimf ve yeni nesil ergin

7 gün
Süs bitkileri Nergis soğan sinekleri

(Eumerus narcissi, Merodon eques)

80 ml/100 L su

(Tarla Döneminde)

7 gün
Ayçiçeği Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)

40 ml/da, Larva 7 gün
 

 

Domates

Tütün beyazsineği

(Bemisia tabaci)

30 ml/da, Larva-ergin 7 gün
Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)

30 ml/da, Larva 7 gün
Patlıcan Tütün beyazsineği

(Bemisia tabaci)

30 ml/da, Larva-ergin 7 gün
 

 

Mısır

Mısır koçan kurdu

(Sesamia spp.)

30 ml/da, Larva

15 gün ara ile 3 ilaçlama yapılır.

(Yumurta ilk tespit edildiğinde ilaçlamaya başlanır.)

 

 

7 gün

Mısır kurdu

(Ostrinia nubilalis)

 

 

 

 

 

Şekerpancarı

Kalkan böcekleri

(Cassida spp.)

30 ml/da  

 

 

 

 

7 gün

 

Pancar piresi

(Chaetochema tibialis)

25 ml/da
Yaprak böceği

(Piesma maculata)

30 ml/da
Yaprak kurtları

(Spodoptera exiqua, Plusia gamma, Mamestra spp)

30 ml/da
Bozkurt

(Agrotis spp.)

30 ml/da
Genel Zararlılar Çekirgeler

(Locusts)

40 ml/da 7 gün
Bağ* Salkım güvesi

(Lobesia botrana)

20 ml/100 L su, Larva

(Kelebek faaliyetleri başladığında veya larva zararı görüldüğünde ilk uygulama yapılır.)

7 gün
Mercimek Baklagil tohum böceği

(Bruchus spp.)

40 ml/da 7 gün
Mercimek,

Nohut

Yeşilkurt

(Helicoverpa viriplaca)

30 ml/da, Larva 7 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

* Ege Bölgesinde kullanılması sakıncalıdır.