ARF®

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 296 g/L Azoxystrobin + 218 g/L Flutriafol

Formülasyon : Süspansiyon Konsantre (SC)

Ambalaj: 1 L, 5 L

Etiket Bilgisi  Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

Buğdayda sarı pas hastalığına karşı Hastalık belirtileri (püstüller) görüldüğünde uygulamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi karışım ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. Koşullar hastalığın gelişimi için uygun seyrederse bitki koruma ürününün etki süresi de dikkate alınarak ikinci uygulama yapılabilir.

Buğdayda septorya yaprak lekesine karşı İklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa yeşil aksam uygulaması yapılır. Hastalık belirtileri ilk görüldüğünde uygulamalara başlanır. Genel olarak uygulama için en iyi zaman bayrak yaprağının tamamen açıldığı kın döneminin sonu veya başak çıkışı öncesidir. Erken dönemde bitkinin üst kısımlarına doğru tırmanan bir enfeksiyon için bayrak yaprağının çıkması beklenmemelidir. Aynı şekilde, tarla bulaşıksa ve başaklanma döneminde yağışlı havalar devam ediyorsa ekonomik zarar söz konusu olabileceğinden uygulamaya gerek duyulabilir.

Buğdayda tahıl küllemesine karşı külleme hastalığının belirtileri uygun koşullarda her yıl görülebilir. Bu nedenle iklim koşulları dikkate alınarak hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksama bitki koruma ürünü uygulamasına başlanmalıdır. İklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa ikinci uygulama yapılabilir.

Bağda küllemeye karşı;

1.uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,

2.uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,

3.uygulama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,

4. ve diğer uygulamalar: Üçüncü uygulamadan sonra kullanılan ürünün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

Bağda mildiyöye karşı;

1. Uygulamaya sürgünler 25-30 cm olunca;

2. ve daha sonraki uygulamalara hastalığın seyri ve meteorolojik koşullara bağlı olarak enfeksiyon için uygun koşullar mevcut ise 10-12 gün ara ile devam edilir. Enfeksiyon için uygun koşullar ortadan kalkınca uygulamaya son verilir.

Domates (sera) küllemeye karşı;

İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10-14 gün ara ile uygulamalara devam edilir.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması önerilmez.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Buğday Sarı pas

(Puccinia striiformis)

30 ml/da 56 gün
Septorya yaprak lekesi

(Septoria tritici)

30 ml/da 56 gün
Tahıl küllemesi

(Erysiphe graminis)

30 ml/da 56 gün
Bağ* Bağ küllemesi

(Erysiphe necator)

50 ml/100 L su 14 gün
Bağ mildiyösü

(Plasmopara viticola)

50 ml/100 L su 14 gün
Domates

(sera)

Patlıcangillerde külleme

(Leveillula taurica)

50 ml/100 L su 3 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.