ALDEID®

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 200 g/l Azoxystrobin + 125 g/l Difenoconazole

Formulasyon : Süspansiyon Konsantre (SC)

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Uygulama Şekli

Domates (sera), biber (sera) ve patlıcanda (sera) küllemeye karşı ilk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10-14 gün ara ile uygulamalara devam edilir.

Bağda küllemeye karşı 1. uygulama çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde, 2. uygulama çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde, 3. uygulama çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde, 4. ve diğer uygulamalar üçüncü uygulamada kullanılan bitki koruma ürününün etki süresine göre ve tanelere ben düşme dönemine kadar uygulanır.

Bağda mildiyöye karşı ilk uygulamaya sürgünler 25-30 cm’ye ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar ilk uygulamada kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi, hastalığın gelişme durumu ve meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile yapılmalıdır.

Bağda ölükola karşı yaz uygulaması olarak 1. uygulama sürgünler 2-3 cm olduğunda, 2. uygulama sürgünler 8-10 cm olduğunda, 3. uygulama sürgünler 25-30 cm olduğunda yapılmalıdır. Bir sezonda ALDEID® ile 3’ten fazla uygulamadan kaçınılmalıdır.

Antepfıstığında karazenke karşı 1. uygulama ilk enfeksiyonların başlamasından önce yapılması gerekmektedir. Bu uygulama çiçek dökümünden sonra, döllenmeyi takiben meyvelerin buğday tanesi büyüklüğe ulaştığı devrede yapılmalıdır. 2. uygulama ve diğer uygulamalara hastalık için uygun enfeksiyon koşulları devam ettiği sürece 15 gün aralıklarla devam edilmelidir.

Hıyar (sera) ve kornişonda (sera) küllemeye karşı ilk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır, Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya 12-14 gün ara ile devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27 °C’nin üstünde ve orantılı nemin de %50’nin altında olduğu zamanlarda uygulamalara ara verilmelidir.

Hıyar (sera) ve kornişonda (sera) mildiyöye karşı uygulamaya bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisi görülmesi ile başlanır ve hastalığın şiddetine göre devam edilir. Uygulamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Narda kahverengi lekeye karşı 1. uygulama çiçek tomurcukları belirginleşmeye başladığında, 2. uygulama taç yapraklar döküldüğünde, 3. uygulama meyveler yarı büyüklüğe geldiğinde yapılmalıdır.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve Dönemi Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Domates (sera) Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) 100 ml/100 l su 3 gün
Bağ * Bağ küllemesi (Erysiphe necator)

Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola)

Bağda ölükol (Phomopsis viticola)

80 ml/100 l su

 

21 gün

 

Antepfıstığı Antepfıstığında karazenk (Pseudocercospora pistacina) 100 ml/100 l su 21 gün
Hıyar (sera) Kabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) 80 ml/100 l su 3 gün
Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis)
Kornişon (sera) Kabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) 80 ml/100 l su 3 gün
Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis)
Nar Narda kahverengi leke (Alternaria alternata) 80 ml/100 l su 21 gün
Biber (sera) Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) 100 ml/100 l su 3 gün
Patlıcan (sera) Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) 100 ml/100 l su 3 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Formulasyon

Süspansiyon Konsantre (SC)

Bitki Adı

Antepfıstığı, Bağ*, Biber (Sera), Domates (sera), Hıyar (Sera), Nar, Patlıcan (sera)

Etmen Adı

Antepfıstığında karazenk (Pseudocercospora pjstacina), Bağ küllemesi (Erysiphe necator), Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola), Bağ ölükol ( Phomopsis viticola), Kabakgillerde külleme (Ersiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea), Kabakgillerde Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis), Narda kahverengi leke (Alternaria affernata), Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica)

Aktif Madde

200 g/l Azoxystrobin + 125 g/l Difenoconazole