Aldeid

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 200 g/l Azoxystrobin + 125 g/l Difenoconazole

Formulasyon : Süspansiyon Konsantre (SC)

 

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Uygulama Şekli

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken hazırlanan karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Domates (sera), biber (sera) ve patlıcanda (sera) küllemeye karşı ilk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10-14 gün ara ile uygulamalara devam edilir.

Bağda küllemeye karşı 1. uygulama çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde, 2. uygulama çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde, 3. uygulama çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde, 4. ve diğer uygulamalar üçüncü uygulamada kullanılan bitki koruma ürününün etki süresine göre ve tanelere ben düşme dönemine kadar uygulanır.

Bağda mildiyöye karşı ilk uygulamaya sürgünler 25-30 cm’ye ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar ilk uygulamada kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi, hastalığın gelişme durumu ve meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile yapılmalıdır.

Bağda ölükola karşı yaz uygulaması olarak 1. uygulama sürgünler 2-3 cm olduğunda, 2. uygulama sürgünler 8-10 cm olduğunda, 3. uygulama sürgünler 25-30 cm olduğunda yapılmalıdır. Bir sezonda ALDEID® ile 3’ten fazla uygulamadan kaçınılmalıdır.

Antepfıstığında karazenke karşı 1. uygulama ilk enfeksiyonların başlamasından önce yapılması gerekmektedir. Bu uygulama çiçek dökümünden sonra, döllenmeyi takiben meyvelerin buğday tanesi büyüklüğe ulaştığı devrede yapılmalıdır. 2. uygulama ve diğer uygulamalara hastalık için uygun enfeksiyon koşulları devam ettiği sürece 15 gün aralıklarla devam edilmelidir.

Hıyar (sera) ve kornişonda (sera) küllemeye karşı ilk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır, Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya 12-14 gün ara ile devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27 °C’nin üstünde ve orantılı nemin de %50’nin altında olduğu zamanlarda uygulamalara ara verilmelidir.

Hıyar (sera) ve kornişonda (sera) mildiyöye karşı uygulamaya bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisi görülmesi ile başlanır ve hastalığın şiddetine göre devam edilir. Uygulamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Narda kahverengi lekeye karşı 1. uygulama çiçek tomurcukları belirginleşmeye başladığında, 2. uygulama taç yapraklar döküldüğünde, 3. uygulama meyveler yarı büyüklüğe geldiğinde yapılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

ALDEID® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C3,11 + G1,3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlanan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için, ALDEID®’in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C3,11 + G1,3  harici) bitki koruma ürünlerinin kullanımasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

 

Ürün Adı Bitki Adı Etmen Adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Aldeid Patlıcan (sera) Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) 100 ml/ 100 l Su 3 gün
Aldeid Nar Narda kahverengi leke (Alternaria affernata) 80ml/ 100 l su 21 gün
Aldeid Hıyar (Sera) Kabakgillerde Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) 80ml/ 100 l su 3 gün
Aldeid Hıyar (Sera) Kabakgillerde külleme (Ersiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) 80ml/ 100 l su 3 gün
Aldeid Domates (sera) Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) 100 ml/ 100 l Su 3 gün
Aldeid Biber (Sera) Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) 100 ml/ 100 l Su 3 gün
Aldeid Bağ* Bağ ölükol ( Phomopsis viticola) 80ml/ 100 l su 21 gün
Aldeid Bağ* Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola) 80ml/ 100 l su 21 gün
Aldeid Bağ* Bağ küllemesi (Erysiphe necator) 80ml/ 100 l su 21 gün
Aldeid Antepfıstığı Antepfıstığında karazenk (Pseudocercospora pjstacina) 100 ml/ 100 l Su 21 gün
Aldeid Kornişon

(sera)

Kabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) 80ml/ 100 l su 3 gün
Aldeid Kornişon

(sera)

Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) 80ml/ 100 l su 3 gün

Ek bilgi

Ürün Grubu

Bitki Koruma

Formulasyon

Süspansiyon Konsantre (SC)

Bitki Adı

Antepfıstığı, Bağ*, Biber (Sera), Domates (sera), Hıyar (Sera), Nar, Patlıcan (sera)

Etmen Adı

Antepfıstığında karazenk (Pseudocercospora pjstacina), Bağ küllemesi (Erysiphe necator), Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola), Bağ ölükol ( Phomopsis viticola), Kabakgillerde külleme (Ersiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea), Kabakgillerde Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis), Narda kahverengi leke (Alternaria affernata), Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica)

Aktif Madde

200 g/l Azoxystrobin + 125 g/l Difenoconazole