ALDEID®

Kategori : Fungisitler

Ürün Grubu : Bitki Koruma

Aktif Madde : 200 g/l Azoxystrobin + 125 g/l Difenoconazole

Formulasyon : Süspansiyon Konsantre (SC)

Ambalaj : 250 ml, 500 ml, 1 L

Etiket Bilgisi Güvenlik Bilgi Formu

Kategoriler: , ,

Açıklama

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli

Domates (sera), biber (sera) ve patlıcanda (sera, tarla) küllemeye karşı ilk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10-14 gün ara ile uygulamalara devam edilir.

Domateste (tarla) yaprak küfüne karşı yapraklarda ilk lekeler görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir.

Domates (tarla) ve patateste erken yaprak yanıklığına karşı gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda ürünün etki süresine bağlı olarak uygulama tekrarlanmalıdır.

Domateste (tarla) septorya yaprak lekesine karşı ilk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulama yapılır.

Bağda küllemeye karşı 1. uygulama çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde, 2. uygulama çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde, 3. uygulama çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde, 4. ve diğer uygulamalar üçüncü uygulamada kullanılan bitki koruma ürününün etki süresine göre ve tanelere ben düşme dönemine kadar uygulanır.

Bağda mildiyöye karşı ilk uygulamaya sürgünler 25-30 cm’ye ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar ilk uygulamada kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi, hastalığın gelişme durumu ve meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile yapılmalıdır.

Bağda ölükola karşı yaz uygulaması olarak 1. uygulama sürgünler 2-3 cm olduğunda, 2. uygulama sürgünler 8-10 cm olduğunda, 3. uygulama sürgünler 25-30 cm olduğunda yapılmalıdır. Bir sezonda ALDEID® ile 3’ten fazla uygulamadan kaçınılmalıdır.

Antepfıstığında karazenke karşı 1. uygulama ilk enfeksiyonların başlamasından önce yapılması gerekmektedir. Bu uygulama çiçek dökümünden sonra, döllenmeyi takiben meyvelerin buğday tanesi büyüklüğe ulaştığı devrede yapılmalıdır. 2. uygulama ve diğer uygulamalara hastalık için uygun enfeksiyon koşulları devam ettiği sürece 15 gün aralıklarla devam edilmelidir.

Hıyar (sera) ve kornişonda (sera) küllemeye karşı ilk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır, Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya 12-14 gün ara ile devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27 °C’nin üstünde ve orantılı nemin de %50’nin altında olduğu zamanlarda uygulamalara ara verilmelidir.

Hıyar (sera) ve kornişonda (sera) mildiyöye karşı uygulamaya bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisi görülmesi ile başlanır ve hastalığın şiddetine göre devam edilir. Uygulamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Narda kahverengi lekeye karşı 1. uygulama çiçek tomurcukları belirginleşmeye başladığında, 2. uygulama taç yapraklar döküldüğünde, 3. uygulama meyveler yarı büyüklüğe geldiğinde yapılmalıdır.

Hıyar, kornişon, karpuz ve kavunda kabakgillerde küllemeye karşı ilk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27°C’nin üstünde ve orantılı neminde %50’nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir.

Kavun ve karpuzda alternarya yaprak yanıklığına karşı uygulamalar yeşil aksam uygulaması şeklinde yapılır. Çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile uygulamalara başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve uygulamanın etkinlik süresi dikkate alınarak 10-12 gün aralıklarla devam edilir.

Ispanakta yaprak leke hastalığına karşı uygulama hastalık koşullarının oluşmaya başladığı ve enfeksiyon riskinin yükseldiği dönemde yeşil aksam ilaçlaması şeklinde yapılır. Diğer uygulamalar ise 10’ar gün ara ile 3 uygulama şeklinde yapılır.

Armutta karalekeye karşı;

1.Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce yapılır)

2.Uygulama: Beyaz rozet döneminde

3.Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,

4. ve Diğer Uygulamalar: Ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ürününün etki süresi dikkate alınarak uygulanır.

Nohutta nohut antraknozuna karşı;

Uygulamaya günlük ortalama sıcaklığın 10°C ve orantılı nemin en az %80 olması durumunda başlanması gerekirse de, pratik olarak yörede hastalığın ilk belirtilerinin görülmesi ile başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, İklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak 10 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir. Uygulamanın yapıldığı gün şiddetli yağış olmuşsa uygulama tekrarlanmalıdır.

Havuçta küllemeye karşı hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, İklim koşulları ve bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak 10 gün arayla uygulamaya devam edilir.

Zeytinde halkalı lekeye karşı;

Marmara Bölgesinde:

1. Uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,

2. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,

Ege Bölgesinde:

1. Uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,

2. Uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,

3. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,

Tüm ilaçlamaların yağışların öncesinde veya hemen sonrasında yapılması gereklidir.

Akdeniz Bölgesinde:

1. Uygulama: Hasattan sonra,

2. Uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,

3. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.

Diğer Bilgiler

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Detaylı Tablo Bilgisi

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve Dönemi Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Domates

(sera)

Patlıcangillerde külleme

(Leveillula taurica)

100 ml/100 L su 3 gün
Domates

(tarla)

Yaprak küfü

(Fulvia fulva = Cladosporium fulvum)

Septorya yaprak lekesi

(Septoria lycopercisi)

Erken yaprak yanıklığı

(Alternaria solani)

60 ml/da 3 gün
Bağ * Bağ küllemesi

(Erysiphe necator)

Bağ mildiyösü

(Plasmopara viticola)

Bağda ölükol

(Phomopsis viticola)

80 ml/100 L su 21 gün
Antepfıstığı Antepfıstığında karazenk

(Pseudocercospora pistacina)

100 ml/100 L su 21 gün
Hıyar

(sera)

Kabakgillerde külleme

(Erysiphe cichoracearum,

Sphaerotheca fuliginea)

80 ml/100 L su 3 gün
Kabakgillerde mildiyö

(Pseudoperonospora cubensis)

Hıyar

(tarla)

Kabakgillerde külleme

(Erysiphe cichoracearum,

Sphaerotheca fuliginea)

75 ml/da 3 gün
Kornişon

(sera)

Kabakgillerde külleme

(Erysiphe cichoracearum,

Sphaerotheca fuliginea)

80 ml/100 L su 3 gün
Kabakgillerde mildiyö

(Pseudoperonospora cubensis)

Kornişon

(tarla)

Kabakgillerde külleme

(Erysiphe cichoracearum,

Sphaerotheca fuliginea)

75 ml/da 3 gün
Nar Narda kahverengi leke

(Alternaria alternata)

80 ml/100 L su 21 gün
Biber

(sera)

Patlıcangillerde külleme

(Leveillula taurica)

100 ml/100 L su 3 gün
Patlıcan

(sera)

Patlıcangillerde külleme

(Leveillula taurica)

100 ml/100 L su 3 gün
Patlıcan

(tarla)

Patlıcangillerde külleme

(Leveillula taurica)

90 ml/da 3 gün
Patates Erken yaprak yanıklığı

(Alternaria solani)

60 ml/da 14 gün
Kavun Kabakgillerde külleme

(Erysiphe cichoracearum,

Sphaerotheca fuliginea)

75 ml/da 3 gün
Kabakgillerde alternarya yaprak yanıklığı

(Alternaria cucumerina)

80 ml/100 L su 3 gün
Karpuz Kabakgillerde alternarya yaprak yanıklığı

(Alternaria cucumerina)

80 ml/100 L su 3 gün
Kabakgillerde külleme

(Erysiphe cichoracearum,

Sphaerotheca fuliginea)

75 ml/da 3 gün
Ispanak Ispanak yaprak lekesi

(Cladosporium variabile)

100 ml/da 3 gün
Armut Armut karalekesi

(Venturia pirina)

75 ml/100 L su 14 gün
Nohut Nohut antraknozu

(Ascochyta rabiei)

80 ml/da 14 gün
Havuç Külleme

(Erysiphe heraclei,

Leveillula taurica)

80 ml/da 3 gün
Zeytin Zeytinlerde halkalı leke

(Spilocaea oleginea =

Cyclogonium oleaginum)

100 ml/100 L su 21 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.