Tarımda Teknoloji Kullanımı ve Popüler Tarım Teknolojileri

Tarımda Teknoloji Kullanımı ve Popüler Tarım Teknolojileri

Tarımda Teknoloji Kullanımı ve Popüler Tarım Teknolojileri

Tarımda Teknoloji Kullanımı ve Popüler Tarım Teknolojileri

Yeni nesil teknolojiler, tarım alanında çiftçilerin işini kolaylaştıran pek çok yenilik ortaya koyar. Tarımda teknoloji kullanımı, gerek tarımın daha verimli yapılasında gerekse çiftçinin omuzlarındaki yükün azaltılmasında oldukça etkilidir. Dünya genelinde artan nüfus ve şehirleşme oranı tarımsal üretimde artışı zorunlu bir hale getirmiştir. Talebin karşılanması için var olan tarım arazilerinden en yüksek verimin elde edilmesi gerekir. Bu nedenle tarımsal üretimde teknolojiye ve teknolojinin olumlu getirilerine ihtiyaç vardır. Özellikle akıllı tarım teknolojilerinden yararlanmak, üretimde sınırlı alanları ve küçük işletmeleri de sahneye çıkarma konusunda büyük önem taşır. Kırsal kesimdeki iş gücünün ve tabi gençlerin tarıma ilgisini canlandıran dijital tarım teknolojileri, yöresel tarımın yeniden canlanabilmesini destekleyici etkiler yaratır. Tarımda teknoloji kullanımı aynı zamanda tarımda sürdürülebilirliği de sağlamanın başat koşulu haline gelir. Birleşmiş Milletler verileri artış oranlarına göre 2050 yılında dünya nüfusunun 9,7 milyarın üzerinde olacağını açıklar. [1] Artan nüfusun gıda güvenliğinin sağlanması, tarımda doğru hamlelerin yapılması ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle tüm dünyada ve tabii Türkiye’de modern tarım uygulamaları hayata geçirilerek; teknolojinin tarımdaki hamlelerini doğru kullanmak gerekir.

Akıllı Tarım Nedir?

Akıllı tarım her şeyden önce tarımsal alanda verimlilik artışını temele alan ve mevcut kaynakların daha etkin, ekonomik, çevreci şekilde kullanılmasını ve yönetilmesini amaçlayan tekniklerin bütününe verilen addır. [2] Tanımlamadan anlaşılacağı gibi, akıllı tarımda yalnızca ürün verimliliğini ve kalitesini artırmak yeterli görülmez. Tarımın daha etkin ve sürdürülebilir düzeyde yapılabilmesi için uygulanacak teknolojilerin diğer bileşenleri de içeriyor olması gerekir. Bu nedenle modern tarım teknolojileri, kaynak kullanımı ve dağılımından ekonomiye kadar pek çok alanda üretim kanadını geliştirmeyi hedefler. Ayrıca işin maddi boyuttaki bileşenlerinin yanında çevresel faktörler de göz önünde bulundurulur. Akıllı tarım teknolojileri, tarımsal üretimde çevreye verilecek zararı minimize ederek mevcut tarım alanlarının korunmasını da sağlar. Burada amaçlanan ise tarımda gübreleme ve ilaçlama esnasında kullanılan kimyasalları olabildiğince azaltarak çevreyi korumaktır. Bunların yanında akıllı uyarı sistemleri ve sensörler yardımı ile çiftçinin yetiştiricilik konusunda desteklenmesi de akıllı tarım uygulamaları içerisinde yer alır. Özellikle deneyimsiz genç çiftçilerin işi öğrenme sürecinde yardımına koşan yeni teknolojiler, küçük ölçekli aile işletmelerinin daha kısa sürede büyüyebilmesini sağlar. Böylelikle artan talepleri karşılamada bu kesim de sürece dahil edilmiş olur.

Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, şimdi akıllı tarım nedir isimli içeriğimizi inceleyebilirsiniz.

 

Tarımda Teknoloji Kullanımı ve Popüler Tarım Teknolojileri

Teknoloji Tarımda Nasıl Kullanılır?

Akıllı tarım teknolojilerinin kullanım alanları çok çeşitlidir. Bu teknolojilerin neler olduğunu ve nasıl kullanıldığını şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Sensörler: Bitkinin gelişim aşamalarında çeşitli ölçümlerle üretim koşullarını iyileştirmeye yardım eder. Bitkinin su ihtiyacının belirlenmesi ve sulamanın otomatik yapılmasını sağlayan sensör sistemleri burada örnek olarak verilebilir. Ayrıca gübreleme ve hava tahminleri gibi pek çok farklı aşamada da sensörlerden yardım alınabilir.
  • Drone ve Uydu Teknolojileri: Tarım alanındaki verilerin uzaktan takibini yapabilmeye imkan verir. Uydu görüntülemeleri, özellikle geniş tarım alanlarında oldukça işe yarar. Drone ve uydu destekli görüntüleme teknolojileri, günlerce dolaşılarak zorlukla tespit edilebilecek sorunların dakikalar içerisinde ortaya çıkmasına ve bu sorunlara kısa sürede çözüm üretilebilmesine olanak sağlar.
  • Robotlar: Tıpkı makineler gibi insan gücüne ihtiyaç duyulan alanlarda daha etkin ve hızlı çalıştırılarak tarımsal üretime destek olurlar. Ekimden hasada kadar pek çok alanda robotlara ihtiyaç duyulur. Robotik ekim ve hasat teknolojileri insan gücü ile yapılabilecek hemen her işin üstesinden gelebilmek başarısına sahiptir. Hatta tarlada yetiştirilen ürünün saklanması ve paketlenmesi gibi işlemlerde dahi robotlardan yardım alınabilir. Tarımda robot teknolojisi ile tohum ekimi, toprak analizi, yabani otların temizlenmesi gibi pek çok iş kolaylıkla yapılabilir. Robot teknolojisi alanı her geçen gün yenilenen ve ilerleme kaydeden bir alandır. [3]

Ayrıca tüm tarım teknolojileri, raporlama sistemi yardımıyla çiftçilerin tarım verilerini arşivleyebilmesini ve gerek duyulduğunda verilerin karşılaştırılabilmesini sağlamada etkilidir. Bu anlamda tarımda teknolojiden yararlanılması, çiftçilerin verilerini doğru değerlendirmesine ve tarımsal üretimi daha sağlam temellerle geliştirebilmesine destek olur.

Tarım Teknolojileri Nasıl Avantajlar Sağlar?

Tarım alanında kullanılan teknolojiler, geleneksel tarıma oranla pek çok avantajı bünyesinde barındırır. Her şeyden önce teknoloji kullanımı, ürün kalitesi üzerinde olumlu etkiler yaratır. Ayrıca kaynak israfının önüne geçilerek, kısıtlı kaynakların daha verimli şekilde kullanılabilmesi sağlanır. Teknoloji eliyle yapılan tarımsal üretimde, kısıtlı kaynaklarla elde edilen ürün miktarında da gözle görülür bir artış yaşanır. Tarımsal üretim hız ve ivme kazanırken, arz-talep dengesi korunmaya çalışılır. Tarımda kimyasalların kullanımının azalması da teknolojinin sağladığı avantajlar arasında sayılabilir. Nitekim fazla kimyasal kullanımı maddi anlamda çiftçileri zarara uğratır. Bunun yanında manevi anlamda çevreye de zarar verir. Bu nedenle tarımda geliştirilen teknolojiler yardımıyla kimyasal madde kullanımının en aza indirilmesi hem çiftçinin cebine hem de çevre sağlığına olumlu geri dönüşler sunar. Bunun yanında çevresel boyutta dünya üzerinde var olan su kaynaklarının etkin kullanımı da sağlanır. Teknolojik sulama sistemleri ekinlerin daha az miktarda su harcanarak sulanabilmesine imkân verir. Bu sulama teknikleri, giderek azalan tatlı su kaynaklarının israf edilmesinin önüne geçer. Aynı zamanda sulama saatleri teknolojik verilerle hesaplanan buharlaşma saatleri takip edilerek yapılabilir. Bu şekilde toprağın maksimum nemi alabileceği saat aralıkları kolaylıkla tespit edilebilir. Toprağın nem durumu kullanılan dronelar yardımıyla havadan da gözlemlenebilir. Arazinin sulama, ilaçlama ve gübreleme ihtiyaçları uzaktan takip edilebilir. Takip verileri günlük, haftalık, aylık olarak kayıt altına alınabilir. Kısacası teknoloji destekli tarımsal üretim, ekimin başlangıcından hasadın tamamlandığı döneme dek sayısız avantajı beraberinde getirir. [4]

 

Tarımda Teknoloji Kullanımı ve Popüler Tarım Teknolojileri

Modern Tarım Teknolojileri Uygulamaları

Hali hazırda kullanılan modern tarım teknolojilerini ve gelecek dönemlerde hayata geçirilmesi planlanan uygulamaları şu şekilde sıralamak mümkün:

  • Akıllı Tarım Otomasyonları: Çiftçiliğin akıllı teknolojiler kullanılarak gerçekleştirilmesine olanak sağlayan akıllı tarım otomasyonları, artan taleplerin karşılanmasında ve yetersiz iş gücünün robotlar yoluyla karşılanabilmesinde üretim kanadına destek verir.
  • Toprağın DNA Tespiti: Toprağın DNA haritasının çıkarılmasını sağlayan bu sistem, olası ekin hasarlarının ve hastalıklarının erken tespitine imkân verir. Yarıca toprak analizleri yaparak hangi toprak türünün ne kadar su ve gübreye ihtiyaç duyduğunu kolayca belirleyebilir. Diğer taraftan da; yaprak analizleri ile de bitkilerin makro ve mikro besin elementlerinin eksiklikleri tespit edilerek gübreleme programları yapılmalıdır.
  • Akıllı Sensör Teknolojileri: Mekanik, akustik, optik sensörler ve uydu teknolojileri. Tüm bu sensörler tarımsal üretimin farklı aşamalarında sorunlara etkili çözümler üretebilir. Özellikle aşırı N kullanılan ülkemiz topraklarında; bu sensörler yardımı ile N kullanımında bitkinin ihtiyacı kadar uygulamalar yapılabilir.
  • Tarımsal Yapay Zekâ Teknolojileri: Hemen her teknolojik alanda kendini gösteren yapay zekâ, modern tarım teknolojileri sayesinde tarımsal alanda da aktif olarak kullanılabilir. Yapay zekâ yardımıyla insan gücüne ihtiyaç duymadan kendiliğinden çalışabilen robot ve makineler, tarımsal üretimin hız kazanmasına da olanak verir.
  • Lazerli Korkuluk Projeleri: Hasadın büyük bir bölümünün yok olmasına neden olan zararlı canlıların tarladan uzak tutulmasında kullanılan lazerli korkuluk teknolojileri, geniş alanlarda etkilidir. Mahsule zarar veren kuşların korkutulup uzaklaştırılmasına geleneksel yönteme oranla %90’ın üzerinde başarı sağlanır.
  • Dikey Tarım Uygulamaları: Giderek azalan tarım alanlarından maksimum verimin elde edilmesine imkân tanıyan bir yöntemdir. Dikey tarımda mahsulün dikey istiflenmesi, çok daha az miktarda alandan daha fazla ürün alabilmenizi sağlar.
  • Diğer Modern Tarım Uygulamaları: Yukarıdaki örneklerin dışında hassas tarım, hasat kalite vizyonu, arı vektörleme, çalı düzeltici, sıfır yer çekimi ile bitki yetiştirme gibi daha pek çok tarım teknolojisi modern üretim uygulamaları içerisinde sayılabilir. [5]

Siz de modern tarım teknolojilerinden yararlanarak, tarım arazilerinizi en iyi şekilde koruyabilir ve verimliliğinizi artırabilirsiniz.

[1] https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-62121776

[2] https://www.tkteknoloji.com.tr/medya-merkezi/blog/akilli-tarim/

[3] – [4] https://www.tkteknoloji.com.tr/medya-merkezi/blog/akilli-tarim-nedir/

[5] https://www.populertarim.com/2021-ve-sonrasi-icin-cigir-acan-8-tarim-teknolojisi