Tarımda İş Güvenliği

Tarımda İş Güvenliği

TARIMDA DA ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ Tarımda İş Güvenliği

İş güvenliği, hayatın her alanında olduğu gibi tarımda da oldukça önemli. Özellikle bitki koruma ürünlerinin kullanımında belli kurallara uymak gerekiyor. Çünkü sağlığın ve çevrenin minimum düzeyde etkilenmesinin de mücadelenin başarılı ve ekonomik olmasının da yolu söz konusu kurallardan geçiyor. Bunun için ilk aşama ise, bitki koruma ürünlerinin kullanıma hazırlanmasında dikkat edilecek uygulamalar.

Nerede?

Zehirli yemler, süspansiyonlar, emülsiyonlar ve solüsyonların; içerisinde gıda veya yem maddeleri bulunan mutfak ve ahır gibi yerlerde hazırlanmaması gerekiyor. Ayrıca ilaçları hazırlamak için hiçbir şekilde mutfak malzemesi, yalak, yemlik veya çamaşır kabı kullanılmamalı.

Kim?

Tarım ilaçlarının hiçbirinin, özellikle çocuklar ve kullanım şeklini bilmeyen kişiler tarafından kesinlikle kullanılmaması gerekiyor. Bu durum büyük tehlikeye sebebiyet vereceğinden, ilaçların gelişigüzel bırakılmaması, kilitli bir yerde saklanması çok önemli.

 

Nasıl?

  • Mücadele edilecek hastalık, zararlı veya yabancı ot için ruhsatlı bitki koruma ürünü seçildikten sonra etiketi dikkatlice okunmalı. Etiket üzerindeki tavsiyelere ve doz miktarlarına mutlaka dikkat edilmeli.
  • Hazırlık aşamasında bitki koruma ürününden gerektiği dozda alınarak bir miktar su ile ayrı bir kapta karıştırılmalı.
  • Ardından yarısına kadar su ile doldurulmuş ilaçlama aletinin deposuna yavaşça konulmalı, karıştırma düzeneği çalışırken depo suyla tamamlanmalıdır.

 

Tarımda İş Güvenliği
Tarımda İş Güvenliği

Kritik Üç Kavram

Doz

Hedef organizmaya etkili olan birim alan veya birim hacimdeki etkili madde miktarı.

Kalibrasyon

Pestisitlerin birim alana belirlenen miktarının dağıtılmasını sağlamak amacıyla sarf edilmesi gereken su miktarını saptamak için ilaçlama öncesinde yapılan işlem.

Konsantrasyon

Birim taşıyıcı sıvı içindeki ilaç miktarı. (100 ml / 100 lt su veya 1 gr preparat/lt su gibi.)

 

Tarımda İş Güvenliğinde Başlıca Kurallar

  • İlaçlama aletinin tankının veya deposunun aşırı miktarda doldurulmamasına dikkat edilmeli, kullanım sırasında dökülerek kullanıcıya ve çevreye zarar vermesi önlenmelidir.
  • Aynı gün içerisinde kullanılması planlanan miktarda ilaçlı karışım hazırlanmalı.
  • Özellikle süspansiyon, sıvı konsantre ve emülsiyon ilaçları çok iyi karıştırılmalı.
  • Hazırlanan karışım uzun süre bekletilmeden hemen uygulanmalı. Mahlül ilaçlama aletinin deposundayken yemek veya dinlenme molası verilmemeli. En iyi ilacın bile zamanla çöktüğü ve karıştırılsa dahi homojen hale gelemediği unutulmamalı.
  • İlaçların aşırı doz kullanımından kaçınılmalı, hangi alet tavsiye ediliyorsa mutlaka o alet kullanılmalı
  • İlaçlama aletinin temizliğine özen gösterilmeli. Özellikle yabancı ot ilaçları için kullanılan aletler çok iyi temizlenmeden başka ilaçlar için kesinlikle kullanılmamalı.