Şeker Pancarında Gübreleme Nasıl Olmalı?

Şeker Pancarında Gübreleme Nasıl Olmalı?

Şeker Pancarında Gübreleme Nasıl Olmalı?

Şeker Pancarında Gübreleme Nasıl Olmalı?

Şeker pancarında gübreleme işlemi, ürünlerin maksimum kaliteye ulaşmasına ve yüksek miktarda pancar toplamaya destek verir. Ekili toprağın ihtiyacı olan azotun ekim boyunca tamamlanması, mahsullerin daha canlı olmasında etkilidir. Mahsullerin yaprak ve gövde bölümlerinin yeterli olgunluğa ulaşması için gübreleme gerekir. Ürün oluşumu başladıktan sonra gübreleme ilemi ise mahsul kalitesinin düşmesine yol açabilir. Ayrıca şeker pancarı gübreleme işleminin ekim öncesinde yapılması önerilmez.

Toprak alt bölgelerinden alınan numuneler değerlendirilerek toprağın azot ihtiyacı belirlenebilir. Ekim alanının eksik azota sahip olması mahsul yapraklarında sararmalara veya düşük tonaj alımına yol açar. Bunun yanı sıra ekim yapılacak arazinin bulunduğu bölgede oluşan yağışlar veya kuraklık durumlarda topraktaki yararlı maddelerin veya azotun eksilmesine neden olabilir. Özel olarak geliştirilmiş şeker pancarı gübrelerini kullanarak, mahsul verimini ve kalitesini artırmak mümkündür.

Şeker Pancarı Bitkisinin Gübre İhtiyacı Nedir?

Taban gübresi uygulamaları ile şeker pancarı üretimi gerçekleşmektedir; genellikle N P K içerikli taban gübrelemesinin yanı sıra Ca ve Mg yönünden zengin gübreler, verim ve kaliteye önemli etki etmektedir. Bitki gelişim dönemlerinde N içerikli gübreler ile desteklenerek yetiştiricilik tamamlanmaktadır. Bu sebeple ekim öncesi toprak numunelerinin analiz edilmesi ve ekime uygun gübre kullanılması oldukça önemlidir.

Pancarda gübreleme programı toprağın; azot, fosfor ve potasyum değerlerine göre değişiklik gösterir. 1 ton şeker pancarı verimi için gerekli saf N P K değerleri; 3-5 kg/da N, 1,5-2 kg/da P ve 4-6 kg/da K’ya ihtiyaç sözkonusudur. Ülkemizde 7-8 ton/da verim alındığı düşünülür ise şeker pancarının saf ihtiyaçları; 21-35 kg/da N, 10-14 kg/da P ve 28-42 kg/da K uygulanması gerekmektedir.

Son yıllarda kullanılan organomineral gübre uygulamaları ile özellikle yumrulu bitki (şeker pancarı, patates, soğan, havuç gibi) üretimi yapılan alanlarda verim ve kalitenin arttığı görülmektedir. Organomineral gübrelerin birkaç yıl üst üste kullanılması ile toprak faonasın da iyileşmelere, faydalı bakterilen çoğalmasına dolayısı ile de organik madde miktarlarının artmasına yol açmaktadır.

Pancarda gübreleme programı uygulamasında kurak bölgelerde ekimden önce gübrenin üçte ikisinin, birinci çapa döneminden önce de kalan gübrenin üçte bir bölümünün uygulanması önerilir. Bu sayede verimli ve yetişkin mahsuller alınabilir. Ayrıca doğru gübreleme programı sayesinde pancarın şeker oranında bozulma oluşumunu önlemek mümkündür. Doğru zamanda doğru gübreleme ile verim ve kaliteye etkinin (özellikle polar kalitesine) gözle görülür farklar oluşturduğu gözlemlenmektedir.

 

Şeker Pancarında Gübreleme Nasıl Olmalı?

Şeker Pancarında Hangi Gübre Kullanılır?

Yıllar boyunca yoğun kimyasal gübre kullanımdan kaynaklı; toprak pH’larımızın yükselmesi ve topraklarımızda yüksek oranda kireçlenmelere sebep olması nedeni ile günümüzde alternatif gübreler ile yetiştiricilik yapılmaktadır. Bu gübrelerin başında organomineral gübrelerin yanı sıra akıllı gübrelerde yer almaktadır. Gübre seçiminde veya kullanımında ise dikkat edilmesi gereken özellikler şu şekildedir:

  • Ekim arazisinin bulunduğu bölgenin iklim koşullarına uygun gübre malzemesi seçilmesi gerekir.
  • Gübreleme programları yapılmadan önce mutlaka toprak analizleri yapılmalı buna göre gübreleme programı çıkarılmalıdır.
  • Kullanılan gübrenin çimlenme gücünü yükseltecek gübreler ile başlanması, mahsul üretimini hızlandırır.
  • Olgunlaşma başlamadan K içerikli gübrelemeye başlanmalıdır
  • Yumrulu bitkilerin en önemli elementlerinden bir tanesi de Ca’dur. K gibi olgunlaşma başlangıcında Ca uygulaması hem polar kalitesine hem de mahsulün raf ömrüne etki eder.
  • Şeker pancarında bir diğer önemli element ise B’dur. B noksanlığında verim ve kalite düşer. Bu nedenle yetiştiricilikte göz ardı edilemeyecek bir elementtir.

HEKTAŞ Bitki Besleme Ürünleri ile Şeker Pancarı Verimliliğinde Artış

HEKTAŞ kalitesi ve güvencesiyle üretilen bitki besleme ürünleri, tarım arazilerinin gerekli minerallere sahip olmasını sağlar. Mahsul verimi ve kalitesini yükselten besleme ürünlerinin doğru periyotlarla uygulanması, şeker pancarının büyüme döneminde gelişimini destekler. Şeker pancarı gübreleme programında mevsime uygun ve iklim koşullarına dirençli bitki besleme ürünlerinin seçilmesi oldukça önemlidir. Yanlış bitki besleme ürünü kullanımı ise mahsul gelişiminin yavaşlamasına neden olabilir. Bitki besleme ürünlerinin yanı sıra ekimin kusursuz olması için bitki bakımlarının da periyodik düzende yapılması gerekir. Bunun yanı sıra bitki besleme ürünleriyle birlikte sulama faaliyetlerinin de gerekli düzeyde uygulanması, mahsul kalitesini yükseltmeye yardımcı olur. Siz de Hektaş bitki besleme ürünlerini kullanarak, ekili arazilerinizde doğru ve etkili tarım faaliyetlerini pratik şekilde gerçekleştirebilirsiniz.