Şeker Pancarı Ne Zaman Ekilir ve Hasat Edilir?

Şeker Pancarı Ne Zaman Ekilir ve Hasat Edilir?

Şeker Pancarı Ne Zaman Ekilir ve Hasat Edilir?

Şeker Pancarı Ne Zaman Ekilir ve Hasat Edilir?

Çeşitli alanlarda kullanılan şeker pancarının üretim aşaması dikkat ve özen isteyen bir iştir. Ekim zamanı, toprak özellikleri ve toplanış şekli ile birçok detayı olan şeker pancarı Türkiye’de çeşitli bölgelere ekilir. Türkiye’de şeker ihtiyacının büyük kısmı şeker pancarı ile karşılanır. Bu nedenle ekimi ve verimliliği oldukça önemli ürünlerden biridir. Daha çok İç Anadolu bölgesinde şeker oranı yüksek şeker pancar üretimi gerçekleşir; son yıllarda Güney Doğu Anadolu Bölge’sinin belli bölgelerinde de yetiştiricilik yapılmaya başlanmıştır.

Şeker Pancarı Ne Zaman Ekilir?

Şeker pancarı ekimi ilkbahar aylarında toprak yeterli sıcaklığa ulaşınca yapılan bir tarımdır. Bu sayede toprak tavını kaybetmez ve şeker pancarının kalitesi de azalmaz. Yani sıcaklık ve yağış durumuna bağlı olarak şeker pancarının ekileceği alanın toprağı tırmıkla işlenecek hale geldiği zaman şeker pancarı ekimi için ideal zamandır. Bu durum İç Anadolu Bölgesi’nde mart sonu ile nisan ortalarına denk gelir. Şeker pancarı üretiminden istenilen verimin alınabilmesi için ekim zamanının geciktirilmemesi ve doğru bir şekilde ekilmesi önemli bir husustur.

 

Şeker Pancarı Ne Zaman Ekilir ve Hasat Edilir?

Şeker Pancarı Ekiminde Toprak ve Hava Sıcaklığı Nasıl Olmalı?

İlkbahar aylarında toprak derinliğinin 0-5 cm aşağısında sıcaklığın 7°C sıcaklığa ulaşması ile pancar ekimi başlar. 170-200 günlük bir üretim süresini kapsayan şeker pancarı, sonbaharda hasat aşamasına ulaşır. İklimin çok sert olmadığı, ideal yağış alan ve çok fazla sulama gerektirmeyen iç anadolu gibi bölgelerde kök verimi ve şeker oranı en yüksek şeker pancarları üretilir. Yani şeker pancarı ekiminde toprakta ideal sıcaklık 5-7°C arası iken bu durum ilkbahar aylarında havada 15°C ile 35°C arasındadır.

Şeker Pancarı Tohumu Ne Zaman Çimlenir?

İdeal sıcaklık ve derinliğe ekilmiş şeker pancarları 10-15 gün gibi kısa bir sürede çimlenmeye başlar. İlkbahar aylarında toprak ideal nemini koruduğu ve en düşük sıcaklığın 7°C olduğu zamanlarda ekimine başlanan şeker pancarları toprağın 2-3 cm altına ekilir. Çok fazla derine ekilmeyen ve gerekli bakımın yapıldığı pancarlar kısa bir sürede çimlenmeye başlar ve sonbahar aylarında hasada hazır hale gelir. Burada dikkat edilmesi gereken iklimin elverişli olduğu alanlarda ekim yapılması ve kullanılan tohumun kalitesidir.

 

Şeker Pancarı Ne Zaman Ekilir ve Hasat Edilir?

Şeker Pancarı Kaç Ayda Yetişir?

Şeker pancarı üretimi yaklaşık olarak 6-7 aylık bir süreci kapsar. İlkbahar aylarının başladığı mart sonu ve nisan ortası gibi dönemlerde toprağın ekime hazır hale getirilmesi ve nemini kaybetmeden tohumların ekilmesi ile şeker pancarının gelişimi başlar. 10-15 gün gibi kısa bir sürede çimlenen şeker pancarları doğru bir bakımla, iklimin ve yağışların elverişli olması aynı zamanda haşerelere karşı ilaçlamanın doğru zamanda ve doğru ürünlerle yapılmasıyla 170 gün ile 200 gün arasında hasada hazır hale gelir. Bu durum ilkbaharda ekilen şeker pancarlarının sonbahar aylarında rahatlıkla toplanmasına ve gerekli üretim alanlarına götürülmesine imkan sağlar.

Şeker Pancarı Ne Zaman Hasat Edilir?

Şeker pancarı sonbahar aylarında hasada hazır hale gelir. Ülkemizde genel olarak karasal iklimin hakim olduğu alanlarda ekimi yapılan şeker pancarları eylül ve ekim ayının sonlarına doğru hasat edilir. Bu durum şeker pancarının ekildiği tarih aralığına göre değişmekle birlikte yağış ve sıcaklığa bağlı olarak da sapmalar gösterebilir. Bu sapma aralığı 170 ile 200 gün arasında olgunlaşan pancarların bir ay gibi bir farkla yine sonbaharda toplandığını gösterir. Toplama esnasında az zayiatın olması ve istenen verimliliğe sahip pancarların üretilmesi için hasat zamanında da toprağın tavlı bir yapıda olmasına dikkat edilir. Bu sayede şeker oranı yüksek ürünler kolay bir şekilde tarladan fabrikalara gönderilebilir.