Patates Nasıl Sulanmalı?

patates ne sıklıkta sulanır

patates ne sıklıkta sulanırPatates Nasıl Sulanmalı?

Patates kuraklığa hassas olan bir bitkidir. Patatesin yetişme döneminde gereken yağışı almayan bölgelerde sulama olanağı yoksa bu bitkinin tarımı yapılamaz. Patates sulama, özellikle kurak ve yarı kurak alanlarda yağışın miktar ve dağılım bakımından yetersiz kalmasından dolayı bitkinin ideal gelişim süreci için en önemli etkendir. Doğru yapılan sulama, patates yetiştiriciliğini iklim şartlarından büyük ölçüde bağımsız kılar ve birim alandan alınan ürün miktarını artırır. Siz de patates ne zaman sulanır gibi soruların yanıtlarını merak ediyorsanız detayları inceleyebilirsiniz.

Patates Sulama Nasıl Olmalı?

Patates bitkisinin kökleri toprağın derinlerine inemediğinden ve kuraklığa oldukça hassas olduğundan sulamada sık olarak ve az miktarda su vermeye uygun yöntemler kullanılmalıdır. Bunun için en uygun yöntem damlama sulamadır. Ardından sırasıyla yağmurlama ve karık sulama yöntemleri gelir. Karık sulamada suyun ancak %50-70’i patates tarafından kullanılabilir ve bu da çok fazla su ve iş gücü harcanmasına sebep olur. Bu yöntem yumrularun suyun altında çok fazla kalmasına sebep olduğundan patates sulamaya çok uygun değildir.

En sağlıklı sulama yöntemi yağmurlama sulamadır. Karık ile sulama zaman zaman problemler yaşatabilir. Karık ile sulamada kök boğazına suyun gelmesi ve kök boğazının uzun süre nemli kalması hastalık ve zararlıların yoğunlaşmasına neden olur.

Damlama Sulama

Damlama sulama patates yetiştiriciliğinde suyun en verimli kullanıldığı sulama yöntemidir. Doğru sulama ile toprak az miktarda su kullanılarak sürekli olarak ideal nem oranında tutulabilir. Bu nedenle özellikle su geçirgenliği fazla olan topraklarda ve kurak iklimlerde yapılan patates yetiştiriciliğinde diğer sulama yöntemlerine göre daha üstündür. Ayrıca dünyada oldukça kıt olan temiz su kaynaklarının verimli kullanımı açısından da en doğru seçimdir. Damla sulamanın diğer üstün yanlarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Her türlü arazi şartında su kullanım verimliliği ve tekdüzeliği en yüksek olan sulama yöntemidir.
 • Su, toprağa azar azar verildiğinden yüzey akışı, buharlaşma ve yer altına geçiş sebebiyle su kaybı minimuma indirgenir.
 • Fertigasyonla gübrelemeyi istenilen zaman ve miktarda yapmayı sağlayarak zaman, bitki besin elementi ve azot kaybını en aza indirger.
 • Ürünün verimini ve kalitesini artırır.
 • Sıra aralarının devamlı olarak kuru kalmasını sağlayarak gerektiğinde traktör kullanımını kolaylaştırır.
 • İşçilikten, enerjiden ve gübreden tasarruf sağlar.

Damlama sulamanın tüm bu avantajlarının yanı sıra yatırım maliyetinin yüksek olması, sistemin kullanılmasının daha fazla bilgi, beceri ve dikkat gerektirmesi gibi dezavantajları da vardır.

patates nasıl sulanır

Yağmurlama

Çok sayıda yağmurlama başlığı içeren bir boru sistemi içeren bu yöntemde damlama sulama yöntemindeki olumsuzlukların büyük çoğunluğu daha az yaşanır. Bu yöntemin olumlu yönleri ise şu şekilde sıralanabilir:

 • Makineleşmeye olanak tanır.
 • Su kullanımı etkinliği daha yüksektir.
 • Tesviyesiz tarlalar için de uygundur.
 • Su dağılımı daha düzgün yapılabilir.
 • Kökeni toprak olan hastalıkların ortaya çıkması ve yabancı ot istilası riski daha düşüktür.
 • Hasat sonrasında toprakta daha az çatlak ve yarık olur.
 • Yumru güvesi oluşumu ve yumruların yeşillenmesi ihtimali azalır.

Patates Ne Kadar Suya İhtiyaç Duyar?

Patatesin 120-150 günlük yetiştirme sürecinde ihtiyaç duyduğu su miktarı sıcaklık ve toprak yapısına bağlı olarak 500-700 mm’dir. Yetişme sürecinde bu miktardaki yağışı alamadığı takdirde eş değer bir sulama yapılmalıdır. Çiçeklenmeden 20 gün önce başlayıp yumru yapmaya başladığı zamanla biten süreç patatesin suya en fazla ihtiyaç duyduğu dönemdir.

patates sulama

Patates Ne Sıklıkta Sulanır?

Patates tarımında iki sulama arası hafif bünyeli topraklarda 2 hafta, ağır bünyeli topraklarda 3 hafta olmalıdır. Toprak yapısına ve iklim şartlarına göre değişebilen bu sulama aralığının belirlenmesinde aşağıda verilen kurallar uygulanabilir:

 • Suyun temin kolaylığına göre haftada bir sulamaya çıkarılabilir.
 • Tohumluk yumrunun altında bulunan toprak kurumaya başladığında sulama yapılmalıdır.
 • Toprak yüzeyinde gerçekleşen evapotranspirasyon miktarı takip edilmelidir.
 • Bir ekim alanında minimum üç yerdeki tansiyometrelerde okunan değer 0.3-0.4 bar’a düştüğünde sulama yapılmalıdır.

Patates bitkisi kısa aralıklarla az miktarda su verilerek sulanmalıdır. Çünkü patates, yüzeyinde su tutma kapasitesi düşük olan topraklarda yetişen ve kökleri 30-40 cm’den daha derinlere inemediğinden derinlerdeki sudan yararlanamayan bir bitkidir. Sulama, toprağın su tutma kapasitesinin %30-40’ını kaybetmesi durumunda yapılmalıdır. Dikimden sonra tohum yatağında ve çıkışın ardından köklerin etrafında aşırı su bulunması çürümeye, gelişimde gerilemeye ve hastalıklara sebep olur.

Patateste İlk Sulama Ne Zaman Yapılır?

Patateste ilk sulama eğer dikim toprakta uygun ısı ve nem varken yapıldıysa yumrular fındık büyüklüğüne ulaştığında yapılır. Eğer dikim yeterli neme sahip olmayan bir toprağa yapıldıysa veya dikimden sonra toprak kuruduysa ilk sulama daha önce yapılır. Dikimden sonra hava normalden fazla ısınıp toprağın ideal sıcaklığın üstüne çıkmasına neden olursa sürgün gelişimi açısından toprağı serinletme amacıyla kısa süreli hafif sulama da yapılabilir.

Patateste Son Sulama Ne Zaman Yapılır?

Patates bitkisinin su ihtiyacı hasat zamanına yaklaştıkça azalır. Son sulama ise hasattan bir hafta önce yapılır.

Patateste verimli bir hasat için kullanılabilen bitki besleme ürünlerine ve en iyi gübre çeşitlerine siz de Hektaş’la ulaşabilirsiniz.

Kaynaklar:

[1]https://kutuphane.tarimorman.gov.tr/pdf_goster?file=1b80205a354550d2284233a0b4126dbf&search=patates#book/22

[2]http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1973/291209.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[3]https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/selim/66378/Patates%20Yeti%C5%9Ftiricili%C4%9Fi.pdf

[4]https://kutuphane.tarimorman.gov.tr/pdf_goster?file=966853148c033568fe7aca3017e1b3d1&search=patates#book/21

[5]https://kutuphane.tarimorman.gov.tr/pdf_goster?file=b08d61e55f535447ac5b277c32f72685#book/59